Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Νίκου Λιάπη, Δ/ντή Εκμετάλλευσης της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Βιοκαύσιµα στην Ελλάδα: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικέςΝίκος Λιάπης ∆ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρµας Βιοκαυσίµων Θεσσαλίας . Λίγη ιστορία... Οι περιβαλλοντικές αλλαγές:φαινόµενο θερµοκηπίου, Η προσπάθεια για ενεργειακή απεξάρτηση, αλλά και Η ενίσχυση του αγροτικού τοµέα Οδηγούν ΗΠΑ και ΕΕ σε ενίσχυση της παραγωγής βιοκαυσίµων Χώρες -πιλότοιΒραζιλία Γερµανία Σουηδία Ισπανία Γαλλία ΓερµανίαΥπερεπιδότηση Ανάπτυξη τοπικής προσοδοφόρας αγοράς Στόχος πελάτης για παραγωγούς εκτός Γερµανίας αλλά και ΕΕ Γιατί Βιοκαύσιµα; Η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίµων ... Ακολουθεί περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της ΕE – – – –Green Paper, Kyoto Protocol 2003/30/ΕΚ, ν.3423/2005 Οδηγίες 28/2009, 30/2009, 20/20/20Συντελεί στην µείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας – CO, SΟx, HC, PM – Αέρια θερµοκηπίουΜειώνει εξάρτηση από εισαγωγή καυσίµων Ενισχύει την εθνική οικονοµία – Ενίσχυση αγροτικής οικονοµίας µε την καλλιέργεια «ενεργειακών» φυτών – ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Στόχοι της ΕΕ για Εναλλακτικά Καύσιµα Έτος ΚαύσιµοΒιοκαύσιµα Φυσικό Αέριο LPG H2Σύνολο2010201520202020 (υπο συζήτηση)5,75%7%10%10%2%5%10%προς καθορισµό προς καθορισµό-2%5%7,75%14%25%προς καθορισµόΕνίσχυση Ανανεώσιµων Μορφών Ενέργειας • Μεσοπρόθεσµα: Ανάµιξη βιοκαυσίµων και «GtL» µε συµβατικά καύσιµα Φυσικό αέριο: στήριξη από την ΕΕ και τη βιοµηχανία ενέργειας • Μακροπρόθεσµα:Προτεραιότητα δίνεται στο H2 ως αειφόρος φορέας ενέργειας από τη Πολιτική και την Βιοµηχανία Πηγή: Volkswagen, ERTC, Barcelona, 22 Νοεµβρίου 2007 ∆ιαθέσιµες Τεχνολογίες – Για αντικατάσταση βενζίνης: » Βιοαιθανόλη από ενεργειακά φυτά (ζαχαρότευτλο, ζαχαροκάλαµο, καλαµπόκι κτλ) » Βιοαιθανόλη από λιγνοκυταρινούχα υλικά » ETBE– Για αντικατάσταση ντίζελ: » Βιοντίζελ από µετεστεροποίηση φυτικών ελαίων » Βιοντίζελ από υδρογόνωση φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών » Βιοντίζελ από θερµοκαταλυτικές διεργασίες Εξέλιξη βιοµηχανίας στην ΕΕΠηγή: European Biodiesel Board Υψηλές προσδοκίες βούληση της ΕΕ να προωθήσει τα βιοκαύσιµα συνειδητοποίηση πως οι κλιµατικές αλλαγές επέρχονται πιο ραγδαία από το αναµενόµενο, σχετικά χαµηλό ύψος της επένδυσης, κλίµα οικονοµικής ανάπτυξης Ελληνική Αγορά Βιοντίζελ Παραγωγή βιοντίζελ από 12 επιχειρήσεις + εισαγωγή από 4 επιχειρήσεις Για το 2009 σύνολο 120,000m3 υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς Με δυναµικότητα να υπερβαίνει τις 550,000m3 Εµπορία βιοντίζελ 2008(m3)ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 33,455ΕΛ.ΠΕ. 89,545400Πηγή: ΚΥΑ 2008 Φαινόµενο «βίντεο κλαµπ»Προσδοκία για άµεσα και υψηλά κέρδη Επένδυση σε πρωτότυπη και σύγχρονη ιδέα Έντονη προβολή της ανάγκης από τα ΜΜΕ Υπερωρίµανση αγοράς Εγγενείς αδυναµίες Πλήρως προστατευόµενη αγορά Αδυναµία του Ελληνικού κράτους να διαµορφώσει ολοκληρωµένο και µακροπρόθεσµο θεσµικό πλαίσιο Ισχυροί αντίπαλοι και ενδιαφερόµενοι Αποτέλεσµα Οι µονάδες βιοντήζελ υπολειτουργούν και διαγκωνίζονται Οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται Παρερµηνεία των στόχων για να µείνει «παράθυρο» για τη βιοαιθανόλη Ευρωπαϊκή κρίση Απρόσµενη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών ∆ραστική µείωση των επιδοτήσεων από την Γερµανική κυβέρνηση Υπερεπιδότηση του εξαγώµενου από τις ΗΠΑ προς την Ε.Ε. Βιοντήζελ (Β99) Βιοκαύσιµα εναντίον τροφίµων(;)Κοινές πρώτες ύλες Κοινή αρώσιµη γη Ανταγωνισµός Βιοκαύσιµα: λύση ή πρόβληµα; Η ανάπτυξη των βιοκαυσίµων µπορεί να οδηγήσει τις φτωχές χώρες σε πείνα Τα τροπικά δάση κινδυνεύουν Τα βιοκαύσιµα δεν µειώνουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την άνοδο των τροφίµων; Γιατί ακριβαίνει το πετρέλαιο; Γιατί δεν λειτουργούν οι Θεµελιώδεις Αρχές της αγοράς πετρελαίου; Γιατί οι τιµές όλων των εµπορευµάτων αυξήθηκαν την ίδια περίοδο; «Αντίπαλοι» των βιοκαυσίµων Βιοµηχανία τροφίµων: ανταγωνισµός για τις πρώτες ύλες Βιοµηχανία Πετρελαίου : απώλεια µεριδίου Αυτοκινητοβιοµηχανία : Προβλήµατα Πυρηνική βιοµηχανία: Προσφέρει «καθαρότερη και φθηνότερη» λύση Ο FAO (Απρίλιος 2007) υπολόγισε : 42 mKm2 αρώσιµης γης 15 mKm2 χρησιµοποιούνται 0,14 mKm2 χρησιµοποιούνται για παραγωγή βιοκαυσίµων …κάτω από το 1% της καλλιεργούµενης Βιοκαύσιµα εναντίον αερίων θερµοκηπίου Σηµαντικές µειώσεις αερίων θερµοκηπίου συνδέονται µε το βιοντήζελ (από 35% έως 60%,ανάλογα την πρώτη ύλη) ή τη βιοαιθανόλη από τη Βραζιλία Πολύ µεγαλύτερες από κατανάλωση λιγότερο οχηµάτωντη µειωµένη ενεργοβόρωνΑκόµη µεγαλύτερες για τις αναπτυσσόµενες χώρες US Environment Protection Agency (May 28, 2007) Καύσιµα αυτοκίνησης: απειλή για το περιβάλλον Ο µεγαλύτερος ρυπαντής CO2 Σηµαντική αύξηση των µεταφορών Ανάπτυξη του στόλου των ΙΧ Τα εναλλακτικά καύσιµα (fuel cells) χρειάζονται χρόνο Ευρώπη: Ισχυρή άυξηση της ζήτησης ντήζελ Μεταφορές: Σηµαντικός παράγων εκποµπών ρύπων Η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα Έκδοση νέων οδηγιών Συνεχίζει να υποστηρίζει τα βιοκαύσιµα Σταµατά την υπερεπιδότηση Θέτει κριτήρια αειφορίας για τις ενισχύσεις Υποστηρίζει την µελλοντική ανάπτυξη βιοκαυσίµων 2ης γενιάς Αξιολόγηση Αειφορίας Τεχνολογική Βιωσιµότητα Οικονοµική Βιωσιµότητα Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα Κοινωνική Βιωσιµότητα Βιοκαύσιµα 1ης Γενιάς Βιοντήζελ από µετεστεροποίηση φυτικών ελαίων Βιοαιθανόλη από σάκχαρα Πλεονεκτήµατα ∆οκιµασµένη τεχνολογία Προϊόντα µε εξαιρετικές ιδιότητες καύσης στον κινητήρα – Υψηλός Αριθµός οκτανίου, υψηλός αριθµός κετανίου, µειωµένες εκποµπές ρύπωνΣυµβολή στην ελάττωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίουΜειονεκτήµατα Υψηλό κόστος παραγωγής – Περιορισµένος τύπος πρώτων υλώνΑνταγωνισµός µε διατροφική αλυσίδα Εξάρτηση από νοµοθετικό πλαίσιο Ερωτηµατικά ως προς την αειφορία Βιοκαύσιµα 2ης Γενιάς Βιοκαύσιµα από θερµοκαταλυτικές διεργασίεςΠλεονεκτήµατα Πρώτη ύλη από µη βρώσιµο τµήµα βιοµάζας Προϊόντα συµβατά µε σηµερινά καύσιµα Χρήση υπαρχουσών υποδοµών Υψηλός βαθµός µετατροπής άνθρακα σε τελικό προϊόν Χαµηλό κόστος λειτουργίαςΜειονεκτήµατα Μεγάλο κόστος επένδυσης Αναγκαία η κατασκευή µονάδων µεγάλης δυναµικότητας Απαραίτητη η διάθεση µεγάλης ποσότητας βιοµάζας Βιοκαύσιµα 2ης Γενιάς Βιοαιθανόλη από ενζυµατική υδρόλυση λιγνοκυτταρινικού υλικού Πλεονεκτήµατα Χαµηλή επένδυση – Συγκριτικά µε θερµοκαταλυτικές διεργασίεςΦιλική διεργασία ως προς το περιβάλλον Προϊόν υψηλού αριθµού οκτανίου Αναγκαιότητα αξιοποίησης παραπροϊόντωνΜειονεκτήµατα Υψηλό λειτουργικό κόστος – Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και νερούΜερική µετατροπή (66%) του άνθρακα της βιοµάζας σε αιθανόλη Περιορισµένη συµβατότητα µε υπάρχουσες υποδοµές µεταφοράς & αποθήκευσης Ευρωπαϊκός Οδοχάρτης για τα Καύσιµα (από την EUCAR)Πηγή: Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρµα Βιοκαυσίµων (WG3) Ευρωπαϊκή Αγορά Βιοκαυσίµων ΒιοντήζελΒιοαιθανόληΕύρος αγοράς (2006)Εύρος αγοράς (2006)– 4.9 εκατ. τόνοι– 1.2 εκατ. τόνοιΠροοπτική αγοράς (2011) – 11 εκατ. τόνοιΠροοπτική αγοράς (2011) – 5.4 εκατ. τόνοιData from EurObserv’ER, Observatoire des énergies renouvelables, " Le baromètre des Biocarburants", n°173 (Mai 2006) Εκποµπές Αερίων Θερµοκηπίου στην Ελλάδα Συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου εκ.τ. CO2 eq160 150Μείωση της πρόβλεψης για την ικανοποίηση της δέσµευσης140-11%130 120 110Σηµερινός ρυθµός εκποµπών Στόχος Κιότο100Προβλέψιµες εκποµπές90 1990199520002005Σηµερινές και προβλέψιµες εκποµπές από 6 αέρια θερµοκηπίου (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) Πηγή: FCCC-SBI-2003-7-Add.3 GHG emissions for “with measures” scenario2010 Προοπτικές Βιοκαυσίµων Αντικατάσταση ως 5,75% του συνόλου των καυσίµων αυτοκίνησης Αγροτικό εισόδηµα από καλλιέργεια ενεργειακών φυτών µπορεί να ανέλθει σε 300 εκατ.€ ετησίως (ΕΜΠ) Προοπτική συναλλαγµατικού οφέλους ως 2010 ~170 εκατ.€ Κέρδος από µείωση εκποµπών CO2 35 εκατ.€ Οικονοµικό όφελος από νέες θέσεις εργασίας ~4.5 εκατ.€ Μελλοντικές επιδοτήσεις ύψους 22 εκατ.€ Πολιτική Προώθησης Βιοκαυσίµων Παγίωση σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος Ίσες ευκαιρίες σε καύσιµα 1ης και 2ης γενιάς Υποχρεωτική εφαρµογή Ευρωπαϊκών κανονισµών Προβλέψιµη εξέλιξη σε φορολογική πολιτική Σύνδεση δεικτών αειφορίας καυσίµου µε φορολογία Αύξηση του ποσοστού ανάµιξης βιοκαυσίµου Εκµετάλλευση της εγκατεστηµένης δυναµικότητας βιοντήζελ Απαιτούµενα µέτρα στήριξης ∆ιαµόρφωση µακρόχρονης εθνικής πολιτικής στα βιοκαύσιµα Θέσπιση κριτηρίων αειφορίας Κλειδί στην βιώσιµη χρήση των βιοκαυσίµων στην χώρα µας αποτελούν οι ενεργειακές καλλιέργειες Ο συντονισµός όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται απαραίτητος Η συστηµατική και ολιστική διαχείριση των ζητηµάτων που ενέχονται στην παραγωγή βιοκαυσίµων, καθώς και του συνόλου των επιπτώσεων από αυτήν, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και εργαλεία λήψης αποφάσεων για τη διαµόρφωση της στρατηγικής στον τοµέα των βιοκαυσίµων Επι µέρους πολιτικές ∆ηµιουργία στρατηγικών συνεργειών Μείωση κινδύνων επενδύσεων Ελάττωση χρόνου διάθεσης των νέων αυτών προϊόντων Συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές – Αστικά λεωφορεία, επιχειρήσεις µεταφορών, ναυτιλιακές επιχειρήσεις∆ιαµόρφωση ενιαίας αγροενεργειακής πολιτικής Εµπορευµατοποίηση αποτελεσµάτων (πατέντες) Μετάβαση ενεργειακής πολιτικής σε νέο επίπεδο που κυριαρχούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Συγχρονισµός µε Ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική – Συνεργασία µε Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρµα Βιοκαυσίµων Σχέδιο Ανάπτυξης Τεχνολογικής Πλατφόρµας Βιοκαυσίµων Καθορισµός οράµατος παραγωγής βιοκαυσίµων 2030 ∆ηµιουργία ανταγωνιστικής και προσανατολισµένης στρατηγικής ερευνητικής ατζέντας Υποστήριξη ανάλογης επιχειρηµατικής ανάπτυξης Ανάπτυξη νοµοθετικών πλαισίων, standards και πρωτοκόλλων ελέγχου για διασφάλιση ποιότητας βιοκαυσίµων Συνεργασία µε άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες Συνέργειες Τα βιοκαύσιµα αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους ενεργειακούς πόλους έλξης ενεργειακών, επιχειρησιακών και διοικητικών φορέων της Ελλάδος και ΕΚ – European Biofuels Technology Platform » Όραµα για το 2030 και πέρα– Πληθώρα ανάλογων τεχνολογικών πλατφορµών ΕΚ » Βιοχηµεία, Γεωπονία, ∆ασοπονία, Μεταφορές κτλ » Plants for Future, Industrial Biotechnology, Food for Life, Fuels of the Future, Hydrogen & Fuel Cells, Sustainable Chemistry– Τεχνολογική πλατφόρµα ΠΠΚ ∆. Μακεδονίας ΣΥΝεΡΓΕΙΑ Συµπεράσµατα Υπάρχει προοπτική για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας βιοκαυσίµων Οι ευκαιρίες απασχόλησης θα συνεισφέρουν πολύ στην οικονοµική ανάπτυξη Είναι προφανή τα οφέλη για το περιβάλλον Προϋποθέσεις για την ανάκαµψη και ανάπτυξη της αγοράς Ενίσχυση των αειφόρων και οικονοµικών βιοκαυσίµων Περιβαλλοντικά φιλικές καλλιέργειες Ολοκληρωµένη ενεργειακή αξιοποίηση του φυτού Πιστοποιηµένο ισοζύγιο ενέργειας και CO2 Μακρόχρονο, ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο Ευχαριστώ πολύ!
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.