Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε συντάχθηκε από Μηχανικούς εταιριών παραγωγής θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, με την συνδρομή του κ. Παν. Αναγνωστόπουλου, Πολ. Μηχ.

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 03Δομικές εργασίες κτιρίων06Μονώσεις02Θερμομονώσεις07Θερμομονωτικά επιχρίσματα διογκωμένης πολυστερίνηςΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 - Εκδοση 1.0 - ΜΑΪΟΣ 2011www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων ΠεριγραφήΠρώτη έκδοσηHμερομηνίαΠαρατηρήσεις03/2011Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε συντάχθηκε από Μηχανικούς εταιριών παραγωγής θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, με την συνδρομή του κ. Παν. Αναγνωστόπουλου, Πολ. Μηχ. μέλους της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1.ANTIKEIMENO ............................................................................................................................... 1 1.1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ............................................................................................. 12.ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ............................................................................................................ 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................................... 2 2.2. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ .................................................................................................................. 2 2.2.1. Υλικά θερμομονωτικών επιχριδμάτων διογκωμένης πολυστερίνης (Τ) ...........................2 2.2.2. Υλικά επιχρισμάτων τελικής στρώσεως (GP ή CR)........................................................3 2.2.3. Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο ως στρώσεις φινιρίσματος .................................................................................................................3 2.2.4. Τσιμέντο για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου του έργο ως στρώσεις τελειώματος..................................................................................................................4 2.2.5. Ασβέστης για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματος..................................................................................................................4 2.2.6. Αδρανή θραυστά ή συλλεκτά για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματος .............................................................................................4 2.2.7. Πρόσθετα και χρωστικές για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματος...................................................................................................4 2.2.8. Νερό ανάμιξης..............................................................................................................5 2.2.9. Πλέγματα γαλβανισμένα που ενσωματώνονται στα επιχρίσματα ....................................5 2.2.10. Σκοτίες, τέρματα, αρμοί και ελαφρά γωνιόκρανα που ενσωματώνονται στα επιχρίσματα..................................................................................................................5 2.3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ................................................................... 5 2.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ............................................................ 5 2.5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ......................................... 53.ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ............................................................................................................. 6 3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ............................................................................................................................ 6 3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................................................. 6 3.3. ΧΑΡΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ ........................................................................................... 7 3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ................................................... 7 3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...................................................................................................................... 7 3.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ............................................................... 7 3.7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ.................................................................................................. 8 3.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ............................................................................................... 184.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ....................................................... 18 4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ...................................................................................... 18 4.2. ΑΝΟΧΕΣ................................................................................................................................ 19ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-07i ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ5.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................................................................... 19 5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ....................................................................................... 19 5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ................................................................... 196.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................................................ 19iiΠΕΤΕΠ: 03-06-02-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΘερμομονωτικά επιχρίσματα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)1.ΠΕΤΕΠ03-06-02-07ANTIKEIMENO Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας υλικών και κανόνων εφαρμογής, των εργοστασιακώς παραγόμενων θερμομονωτικών επιχρισμάτων με βάση την διογκωμένη πολυστερίνη, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, υποστυλώματα και διαχωριστικά τοιχία, σε επιφάνειες από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές και μεταλλικά πλέγματα, προκειμένου να συνεισφέρουν στην προστασία της κατασκευής και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Η θερμομόνωση με την χρήση θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης έχει εφαρμογή τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και στις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων.1.1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Για τα θερμομονωτικά επιχρίσματα με διογκωμένη πολυστερίνη έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1Προδιαγραφή επιχρισμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 2: Δειγματοληψία επιχρισμάτων και προετοιμασία των κονιαμάτων δοκιμής.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 10: Προσδιορισμός της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας του σκληρυμένου κονιάματος.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη και θλίψη σκληρυμένου κονιάματος.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-12Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 12: Προσδιορισμός της αντοχής σε πρόσφυση των σκληρυμένων κονιαμάτων με κονίαμα που εφαρμόζονται σε υποστρώματα.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-18Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 18: Προσδιορισμός του συντελεστή υδατοαπορρόφησης των σκληρυμένων κονιαμάτων δια μέσου των τριχοειδών.ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-19Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 19: Προσδιορισμός της ατμοπερατότητας των επιχρισμάτων με σκληρυμένα κονιάματα.ΕΛΟΤ ΕΝ 1745Τοιχοποιία και προϊόντα τοιχοποιίας - Μέθοδοι προσδιορισμού των θερμικών μεθόδων σχεδιασμού.ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με τη φωτιά Μέρος 1: Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά.ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-071/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΕΛΟΤ EN 197-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης.ΕΛΟΤ EN 459-1Δομική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης.ΕΛΟΤ EN 12620Αδρανή σκυροδεμάτων.ΕΛΟΤ EN 13139Αδρανή κονιαμάτων.ΕΛΟΤ EN 480-1Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος Σκυρόδεμα και κονίαμα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιμών.ΕΛΟΤ EN 934-2Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση.)ΕΛΟΤ ΕΝ 12878Χρωστικές ύλες για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής.ΕΛΟΤ ΕΝ 1008Νερό ανάμιξης σκυροδέματος.ΕΛΟΤ EN ISO 1461Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.ΕΛΟΤ EN 771.012.Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Οπτόπλινθοι1:ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ2.1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ενσωματούμενα υλικά θα είναι εργοστασιακώς παραγόμενα επιχρίσματα με δήλωση συμμόρφωσης CE βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1. Οι απαιτήσεις και ιδιότητες του σκληρυμένου και νωπού επιχρίσματος που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή αναφέρονται στις μεθόδους δοκιμών και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1. Για τις δοκιμές αυτές η δειγματοληψία του επιχρίσματος θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2. Οι δηλούμενες τιμές αντοχής σε θλίψη, υδατοαπορρόφησης, θερμικής αγωγιμότητας καθώς και οι ιδιότητες που σχετίζονται με την προοριζόμενη χρήση ή και το είδος του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και της αντίδρασης σε φωτιά και της ανθεκτικότητας, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1. Τα επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο και χρησιμοποιούνται ως τελικές στρώσεις (στρώσεις φινιρίσματος) επί των θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00.2.2. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 2.2.1.Υλικά θερμομονωτικών επιχριδμάτων διογκωμένης πολυστερίνης (Τ)Τα έτοιμα ενσακισμένα υλικά θερμομονωτικών επιχρισμάτων επεξεργασμένης διογκωμένης πολυστερίνης, τα οποία συμβολίζονται με την συντομογραφία Τ, θα συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1.2/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΕιδικότερα για τα σκληρυμένα επιχρίσματα θα δηλώνονται υποχρεωτικά: · · · · · · · ·το εύρος τιμών ξηράς πυκνότητας βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10, η κατηγορία αντοχής σε θλίψη CS I ή CS II κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11, η τιμή και ο τρόπος θραύσης σε μέτρηση πρόσφυσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-12, η κατηγορία υδατοαπορρόφησης (υποχρεωτικά W1) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-18, ο συντελεστής ατμοπερατότητας, μ (υποχρεωτικά ≤ 15) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-19, η θερμική αγωγιμότητα Τ1 για λ ≤ 0,1 W/mK ή Τ2 λ ≤ 0,2 W/mK κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1745, η αντίδραση σε φωτιά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1 και η ανθεκτικότητα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1.2.2.2.Υλικά επιχρισμάτων τελικής στρώσεως (GP ή CR)Τα έτοιμα ενσακισμένα υλικά επιχρισμάτων τελικής στρώσεως (στρώσεως φινιρίσματος) επί των θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, μπορεί να είναι είτε εξωτερικής/εσωτερικής γενικής χρήσεις επιχρίσματα (συμβολίζονται με την συντομογραφία GP), ή χρωματισμένα εξωτερικά επιχρίσματα (συμβολίζονται με την συντομογραφία CR). Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες επιχρισμάτων πρέπει να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1.2.2.3.Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο ως στρώσεις φινιρίσματοςΤα επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο και χρησιμοποιούνται ως στρώσεις φινιρίσματος επί θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης θα είναι τύπου 1 ή 2 βάσει των κατ’ όγκο αναλογιών υλικών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ΤΥΠΟΣΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝ 197-1 ή ΕΝ 413-1ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣΑΔΡΑΝΗΣΚΟΝΗΜΑΡΜΑΡΟ3,5 - 4,5013,5 - 4,501 13,0 - 4,0 3,0 - 4,0 5,0 - 6,01 2ΑΜΜΟΣ5,0 - 6,01 1,55,0 - 6,0 5,0 - 6,0Ανάλογα με την ποιότητα της άμμου και την περιεχόμενη σε αυτήν υγρασία, θα γίνεται αναγωγή των αναλογιών, εντος των ορίων του ανωτέρω πίνακα, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι 7 όγκοι νωπής άμμου αντιστοιχούν σε 5 όγκους ξηράς άμμου. Δεν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Σε περίπτωση χειρωνακτικής ανάμιξης εκτός δοχείου πρέπει να αυξάνεται η περιεκτικότητα σε συνδετικές ύλες υπό μορφή σκόνης μέχρι 25%. Η χρωστική, εφ’ όσον απαιτείται, θα προστίθεται στα ξηρά αδρανή σε σταθερή ποσότητα και έως 5% των συνδετικών υλών και θα αναμειγνύεται μέχρι να επιτευχθεί ομοιοχρωμία. Τα πρόσμικτα (ρευστοποιητικά, συγκολλητικά, αντισυρικνωτικά, στεγανοποιητικά) θα προστίθενται σε ποσότητα και με τρόπο που υποδεικνύει ο προμηθευτής τους. Τελικά το κονίαμα πρέπει να είναι ομοιόχρωμο και στο χέρι να σχηματίζει μπάλα εύπλαστη που δεν διαχέεται ανάμεσα στα δάκτυλα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00. ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-073/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΟ εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την δοκιμιοληψία και την διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαμα, όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν αρχίσει η πήξη του. Παρασκευασμένο κονίαμα θα φυλάσσεται μέχρι να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να μη χάνει νερό και να μην ρυπαίνεται, προστατευμένο από ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κρύο, ζέστη). Σε συνθήκες παγετού (t ≤4°) ή καύσωνα (t ≥38°) δεν θα παρασκευάζεται κονίαμα. Κονιάματα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την προσθήκη τσιμέντου στο μείγμα) δεν χρησιμοποιούνται. Επανάμιξη κονιαμάτων με προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης απορρίπτονται. Κονιάματα που έχουν πέσει στα δάπεδα συλλέγονται και απορρίπτονται.2.2.4.Τσιμέντο για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου του έργο ως στρώσεις τελειώματοςΜπορούν να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα CEM I, CEM II και CEM IV σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, γκρί ή λευκά, καθώς και όλοι οι τύποι τσιμέντων τοιχοποιίας MC (masonry cement) που προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1. Το τσιμέντο δεν θα έχει υποστεί αλλοιώσεις από μακροχρόνια ή κακή αποθήκευση και θα ελέγχεται άν οι σβώλοι του τρίβονται με ελαφριά πίεση στο χέρι. Αλλως θα απορρίπτεται.2.2.5.Ασβέστης για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματοςΘα χρησιμοποιείται ασβέστης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 459-1: Τύποι CL 90 και CL 80: α)Ασβέστης σε πολτό. Περιεκτικότητα σε νερό ≤ 70% και ≥ 45%, κολλώδους υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα του ασβεστίου.β)Ασβέστης σε σκόνη .2.2.6.Αδρανή θραυστά ή συλλεκτά για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματοςΤα αδρανή θα πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12620 και ΕΛΟΤ EN 13139. α) μαρμαρόσκονη ή άμμος 0 / 3 (μεσόκοκκη) για τα εξωτερικά επιχρίσματα, β) μαρμαρόσκονη ή άμμος 0 / 1 (λεπτόκοκκη) για τα εσωτερικά και τις οροφές.2.2.7.Πρόσθετα και χρωστικές για την παρασκευή επιχρισμάτων επί τόπου στο έργο ως στρώσεις τελειώματοςΠρόσθετα κατά ΕΛΟΤ EN 480-1 και ΕΛΟΤ EN 934-2: Ρευστοποιητές (εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου) Συγκολλητικά (εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου) Στεγανοποιητικά (εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου) Αντισυρρικνωτικά (εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου) Χρωστικές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12878:4/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΧρωστικές καλά λειοτριμένες, αδιάλυτες στο νερό, ανθεκτικές στα αλκάλια. Δεν πρέπει να επιδρούν στις συνδετικές ύλες (τσιμέντο, ασβέστη).2.2.8.Νερό ανάμιξηςΝερό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1008. Γενικά το πόσιμο νερό θεωρείται κατάλληλο.2.2.9.Πλέγματα γαλβανισμένα που ενσωματώνονται στα επιχρίσματαΠλέγματα γαλβανισμένα: α) Βάρους τουλάχιστον 1,6 kg/m² για εσωτερικά επιχρίσματα, β) Βάρους τουλάχιστον 1,9 kg/m² για εξωτερικά επιχρίσματα και επιχρίσματα επί πλεγμάτων. Σημειώνεται ότι η μελέτη μπορεί να προβλέπει την τοποθέτηση πλεγμάτων από άλλα υλικά (λ.χ. συνθετικά) ανάλογα με τη θέση και την επιφάνεια που θα επιχρισθεί.2.2.10. Σκοτίες, τέρματα, αρμοί και ελαφρά γωνιόκρανα που ενσωματώνονται στα επιχρίσματα Σκοτίες, τέρματα, αρμοί και ελαφρά γωνιόκρανα εσωτερικών επιχρισμάτων θα διαμορφώνονται από εν θερμώ γαλβανισμένο μαλακό χαλυβδόφυλλο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Τοποθετούνται σε εσωτερικά επιχρίσματα. Αντίστοιχα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα θα τοποθετούνται στα εξωτερικά επιχρίσματα. Οι διατομές θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους ειδικών κατασκευαστών.2.3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα έτοιμα ενσακισμένα υλικά θερμομονωτικών κονιαμάτων εργοστασιακής προέλευσης, υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση από τον κύριο του έργου. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα υποβάλει φάκελο τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, στον οποίο θα περιλαμβάνονται έντυπα των προϊόντων, στοιχεία για τον παραγωγό/προμηθευτή, αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης, εκθέσεων εργαστηριακών ελέγχων, στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής σε διάφορα έργα κλπ. Τα επώνυμα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι αυτά που θα εγκρίνει τελικώς η Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τύπου υλικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών χωρίς την έγκρισή της.2.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης, θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. οι σάκοι των ετοίμων υλικών επιχρισμάτων και του τσιμέντου να είναι πρόσφατης παραγωγής και στεγνοί), και τότε μόνον θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από διαπιστευμένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.2.5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνό αεριζόμενο χώρο έτσι, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και θα προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολήΠΕΤΕΠ: 03-06-02-075/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣτους από κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Οι σάκοι των ετοίμων υλικών επιχρισμάτων και των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες παλέτες έτσι ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους. Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.3.ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Οι εργασίες κατασκευής των επιχρισμάτων θα εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα. Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα: α)να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).β)να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία, δηλαδή: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, ανάμιξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων, μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.γ)να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.δ)να συμμορφώνονται με τις εντολές του Επιβλέποντα.ε)να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγμα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες συγκρίνονται με αυτό.3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών: -Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης πλαισίων κουφωμάτων και ποδιών.-Τοποθέτηση των σωληνώσεων που πρόκειται να καλυφθούν.-Τοποθέτηση στηριγμάτων λοιπών κατασκευών στους τοίχους και τα λοιπά δομικά στοιχεία που προβλέπεται να επιχρισθούν.-Να έχει παρέλθει επαρκής χρόνος για την εξέλιξη της συστολής ξήρανσης των κονιαμάτων τοιχοποιίας.-Απομάκρυνση του εξοπλισμού των λοιπών συνεργείων.-Καθορισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τυχόν υπολείμματα προηγούμενων εργασιών.-Έλεγχος των ανωτέρω από τον Επιβλέποντα και σχετική εντολή αυτού.6/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ3.3. ΧΑΡΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ Θα γίνεται πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης στοιχείων που ενσωματώνονται στα επιχρίσματα (τέρματα, σκοτίες, ποταμοί, κορνίζες κλπ.) σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής. Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα προς όλες τις διευθύνσεις και με σήμανση στα ήση επιχρισμένα οικοδομικά στοιχεία. Παράλληλα θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών να δεχτούν επιχρίσματα για θα καθοριστούν οι τυχόν απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές ώστε να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επιφάνειες και επίπεδα με τις επιτρεπόμενες ανοχές. Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον Επιβλέποντα.3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο συντονισμός με τις παράλληλες εργασίες αποτελεί μέρος της ευθύνης του υπεργολάβου των επιχρισμάτων. Πλαίσια και ποδιές ανοιγμάτων, πλαίσια ερμαρίων και τα συναφή, σωληνώσεις δικτύων, κουτιά διακλάδωσης, πίνακες, τα συναφή στηρίγματα κλπ. πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και προστατευθεί με κατάλληλα καλύμματα, διαφορετικά οι εργασίες διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός.3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Στις επιφάνειες που θα επιχρισθούν, για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επιχρισμάτων, θα γίνονται οι ακόλουθες προεργασίες: α)Αφαίρεση λιπαρών υπολειμμάτων με κατάλληλο απορρυπαντικό,β)Αφαίρεση μούχλας με μυκητοκτόνο διάλυμα,γ)Αφαίρεση εξανθημάτων, υπολειμμάτων κονιαμάτων και σαθρών τμημάτων με βούρτσισμα,δ)Αφαίρεση υπολειμμάτων από καλούπια (π.χ. κομμάτια ξύλων, διογκωμένης πολυστερίνης, καρφιών, συρμάτων κλπ.),ε)Αποκοπή μεγάλων εξοχών και συμπλήρωση μεγάλων εσοχών με κατάλληλο κονίαμα,ζ)Ύγρανση,η)Αν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά λείες και σκληρές χωρίς πόρους, επάλειψη με εγκεκριμένο από την Επίβλεψη συγκολλητικό υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.3.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η επιλογή του συνολικού πάχους του θερμομονωτικού επιχρίσματος διογκωμένης πολυστερίνης θα γίνεται με βάση τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, ούτως ώστε η θερμική διαπερατότητα του δομικού στοιχείου που προκύπτει να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων για την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κατασκευή. Τα επιχρίσματα θα κατασκευάζονται σε τρεις στρώσεις: §Η πρώτη ραντιστή (στρώση σύνδεσης, κοινώς «πεταχτό»), με θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης σε πάχος 5-20 mm, ή όπως ορίζει η μελέτη.§Η δεύτερη (λάσπωμα), με θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης σε πάχος έως 50 mm, ή όπως ορίζει η μελέτη. Εάν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της μελέτης θερμομόνωσης τότε ακολουθεί συμπληρωματική στρώση, όπως ορίζει η μελέτη.ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-077/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ§Η τρίτη (φινίρισμα), είτε με έτοιμα επιχρίσματα φινιρίσματος τύπου GP ή CR, ή με επιχρίσματα που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο τύπου 1 ή 2, σε πάχος 1-5 mm ή όπως ορίζει η μελέτη.Κάθε επόμενη στρώση κονιάματος πρέπει να είναι ίδιας ή ασθενέστερης κατηγορίας μηχανικών αντοχών σε θλίψη από την προηγούμενη.3.7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Τα έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα διογκωμένης πολυστερίνης θα παρασκευάζονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Σε γενικές γραμμές θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Τα επιχρίσματα θα διαστρώνονται πάντοτε από επάνω προς τα κάτω, αφού έχουν προστατευτεί με φύλλα οικοδομικού χαρτιού, πολυαιθυλενίου ή ειδικές αφαιρούμενες επαλείψεις τα οικοδομικά στοιχεία που δεν προβλέπεται να επιχριστούν. Ο ψεκασμός θα γίνεται από απόσταση τουλάχιστον 30 cm από τον τοίχο για να είναι ομοιόμορφη η εφαρμογή. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα επιλέγονται τα σημεία «αρμών εργασίας» και η διάστρωση των επιχρισμάτων θα εκτελείται έτσι ώστε οι αρμοί εργασίας να μην γίνονται αντιληπτοί στα τελειωμένα επιχρίσματα. Στα σημεία αλλαγής υποβάθρου θα τοποθετείται λωρίδα πλέγματος, πλάτους τουλάχιστον 300 mm συμμετρικά στον αρμό αλλαγής, που θα στερεώνεται με πλατυκέφαλα γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά. Στα σημεία όπου δεν είναι επιθυμητό να επικολληθεί κονίαμα και τα οποία δεν θα υπερβαίνουν σε πλάτος τα 200 mm (π.χ. τμήμα κατακόρυφης σωλήνωσης), το τμήμα θα καλύπτεται με οικοδομικό χαρτί με πτυχώσεις και θα τοποθετείται λωρίδα πλέγματος πλατύτερη, τουλάχιστον κατά 50 mm, από κάθε πλευρά του χαρτιού που θα στερεώνεται όπως πιο πάνω. Σε μεγαλύτερα κενά θα κατασκευάζεται επίχρισμα επί πλέγματος με σκελετό (βλ. πιο κάτω). Στα σημεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη επίστρωσης μεγαλύτερου πάχους επιχρίσματος (άνω των 50 mm), θα διαστρώνεται επίσης πλέγμα όπως πιο πάνω. Τα υποστρώματα επιχρισμάτων θα διατηρούνται νωπά κατά την διάστρωση με ψεκασμό. Ειδικότερα για την πρώτη στρώση: Θα διαμορφωθεί με εκτόξευση του θερμομονωτικού επιχρίσματος διογκωμένης πολυστερίνης με κατάλληλη πιστοποιημένη μηχανή ή χειρωνακτικά με το μυστρί και θα διατηρείται νωπή μέχρι την πήξη του κονιάματος. Η στρώση θα είναι πλήρης, τραχεία, ομοιόμορφη και θα καλύπτει όλο το υπόβαθρο. Μετά την πάροδο 3 - 4 ωρών (στους 20 °C) θα αρχίζουν οι εργασίες για την δεύτερη στρώση. Ειδικότερα για την δεύτερη στρώση: Θα κατασκευάζονται τάκοι ζυγίσματος από θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης της δεύτερης στρώσης επάνω, κάτω και ανά 800 - 1000mm, με βάση τα ράμματα της χάραξης των επιχρισμάτων, πάνω στην 1η στρώση που θα έχει υγρανθεί με ψεκασμό. Θα ζυγίζονται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και θα τοποθετούνται σκοτίες, τέρματα, αρμοί, γωνιόκρανα κλπ, τα οποία θα στερεώνονται με γαλβανισμένα πλατυκέφαλα καρφιά και τοπικά με το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης.8/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΘα γεμίζονται με το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης της δεύτερης στρώσης οι κατακόρυφοι οδηγοί μεταξύ των τάκων, ζυγισμένοι και αλφαδιασμένοι με ράμματα και πήχεις. Θα ελέγχονται οι θέσεις των ενσωματωμένων στους τοίχους στοιχείων (πλαίσια κουφωμάτων, κουτιά διακλαδώσεων διακοπτών κλπ.), ώστε να βρίσκονται όλα στο νοητό επίπεδο του τελειωμένου επιχρίσματος και θα διορθώνονται όλες οι αποκλίσεις. Μόλις τα επιχρίσματα των οδηγών πήξουν και παρέχουν εξασφαλισμένη βάση για την ανάσυρση του πήχη (υπό κανονικές συνθήκες τουλάχιστον την επόμενη ημέρα), θα ψεκάζεται το υπόστρωμα, ώστε να είναι νωπό και θα γεμίζουν τα κενά μεταξύ των οδηγών με το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης που εκτοξεύεται από την μηχανή ή χειρωνακτικά με το μυστρί. Το επίχρισμα που εκτοξεύτηκε θα στρώνεται με την ανάσυρση ξύλινου πήχη και πίεση, ώστε να στρώνεται μεταξύ των οδηγών και να είναι ακριβώς συνεπίπεδο με αυτούς. Η εργασία θα εκτελείται με προσοχή ώστε να προκύψει συνολικά επίπεδη “σπυρωτή” επιφάνεια, κατάλληλη για την πρόσφυση της επόμενης στρώσης. Αν η επιφάνεια που προκύπτει είναι λεία, θα εκτραχύνεται με βούρτσισμα στα πρώτα στάδια της πήξης του επιχρίσματος. Στο διαστρωθέν επίχρισμα θα ακολουθεί η επόμενη στρώσης, 7-10 ημέρες αργότερα, ώστε το κονίαμα να πήξει ομαλά χωρίς ρηγματώσεις. Ειδικότερα για την τρίτη στρώση: Πριν από την διάστρωση της τρίτης και τελευταίας στρώσης θα ελέγχεται η επιπεδότητα, η αντοχή, η πρόσφυση της προηγούμενης στρώσης, ότι δεν υπάρχουν κούφια και εύθρυπτα τμήματα, εσοχές ή εξοχές και όλα τα ελαττωματικά τμήματα θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται με το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης της δεύτερης στρώσης. Δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση της δεύτερης στρώσης με το επίχρισμα φινιρίσματος της τρίτης στρώσης. Οι επιφάνειες της δεύτερης πρέπει να ξυθούν με μεταλλική ή ξύλινη ξύστρα πριν από την εφαρμογή της στρώσης φινιρίσματος (ιδανικά εντός των τριών προηγούμενων ημερών). Πριν από κάθε εφαρμογή της τελικής στρώσης, θα σπουπίζεται καλά η επιφάνεια για θα απομακρύνονται όλα τα σφαιρίδια και η σκόνη που έχουν ξεκολλήσει κατά την απόξεση και ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα της τελικής στρώσης. Η τρίτη στρώση αποδίδει στο επίχρισμα την υφή και το χρώμα του και ολοκληρώνει την στεγανότητα και την αντοχή του στον χρόνο. Η τελευταία στρώση επίσης θα πρέπει να επιτρέπει την διαπνοή της τοιχοποιίας. Για τον λόγο αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη σε ότι αφορά τα υλικά, την ανάμιξή τους, την διάστρωση του επιχρίσματος και τέλος την πήξη του. Η τρίτη στρώση, εφ, όσον πρόκειται για έτοιμο επίχρισμα τύπου GP ή CR, θα διαστρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Εάν η τρίτη στρώση αποτελείται από επιχρίσμα τελειώματος που παρασκευάζονται επί τόπου του έργου (τύπου 1 ή 2) θα διαστρώνεται σε δύο φάσεις με μηχανή εκτόξευσης ή χειρωνακτικά με το μυστρί. Στην πρώτη φάση το εκτοξευόμενο επίχρισμα σε λεπτό στρώμα θα καλύπτει όλη την επιφάνεια και θα πιέζεται εντός της τραχείας επιφάνειας της δεύτερης στρώσης. Μόλις αρχίσει να τραβάει και να συνδέεται με την δεύτερη στρώση, ακολουθεί η δεύτερη φάση: ·Τριπτή: το κονίαμα στο πρώιμο στάδιο της πήξης του θα επιπεδώνεται με ελαφριά πίεση και τρίψιμο με ξύλινο τριβίδι και στην συνέχεια θα διαβρέχεται με ασβεστόνερο και θα τρίβεται πάλι με τριβίδι επενδυμένο με λάστιχο, μέχρις ότου το κονίαμα λειανθεί τελείως. Η επεξεργασία θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μη βγαίνουν στην επιφάνεια οι συνδετικές ύλες.·Πατητή: όπως το τριπτή, αλλά μετά το πρώτο τρίψιμο θα ακολουθεί πάτημα με το μυστρί. Το πάτημα θα είναι τόσο, όσο απαιτείται για το στρώσιμο της επιφάνειας χωρίς οι συνδετικές ύλες να βγαίνουν σ’ αυτήν.ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-079/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ·Ραντιστή: με «θυμαράκι» ή «μηχανή σαγρέ», ώστε να αποδωθεί ομοιόμορφη επιφάνεια σαγρέ. Ανάλογα με το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το μέγεθος των κόκκων του αδρανούς. Είναι δυνατό να επιλεγεί και περιορισμένης κοκκομετρικής σύνθεσης ή μονόκοκκο αδρανές. Το μίγμα πρέπει να εκτοξευθεί πριν, όσο το κονίαμα της 1ης φάσης είναι νωπό. Δείγμα εργασίας είναι απαραίτητο.·Πεταχτή: ώστε να αποδώσει ομοιόμορφη και χωρίς τρεξίματα τραχειά επιφάνεια (πεταχτό). Ανάλογα με το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το μέγεθος των κόκκων του αδρανούς. Δείγμα εργασίας είναι απαραίτητο.Ακολουθο ύν τυπικές κατασκευαστικές λύσεις με την χρήση θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης.Α. Νέες κατασκευές 1. Εξωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομήςΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (4) Πλέγμα ενίσχυσης. (5) Κοινός σοβάς. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος.10/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ2. Εξωτερική θερμομόνωση με ενίσχυση πάχους μόνωσης στα δοκάριαΠεριγραφή (1) Δοκός οπλισμένου σκυροδέματος. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 30 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (4) Πλέγμα ενίσχυσης. (5) Κοινός σοβάς. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. (7) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης.3. Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομήςΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) & (4) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (5) Επίχρισμα φινιρίσματος. (6) Πλέγμα ενίσχυσηςΠΕΤΕΠ: 03-06-02-0711/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ4. Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση τοιχίων σκυροδέματοςΠεριγραφή (1) & (2) Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος. (3) Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. (4) & (5) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. Πλέγμα ενίσχυσης. Βασική στρώση παραδοσιακού σοβά. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. (7) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης.5. Εξωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομής και πιλοτήςΠεριγραφή (1) Δοκός σκυρόδεμα. (2) Πιλοτή Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm διαφόρων τύπων κατά ΕΝ 771-1. (3) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (4) Επίχρισμα φινιρίσματος. (5) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης12/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ6. Εξωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομής με αφρώδες μονωτικό στα στοιχεία σκυροδέματοςΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 30 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Αφρώδες μονωτικό (4) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (5) Κοινός σοβάς. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. (7) Πλέγμα ενίσχυσης.7. Εξωτερική θερμομόνωση διπλής δρομικής οπτοπλινθοδομής με ινώδες μονωτικό στον πυρήνα και αφρώδες μονωτικό στα στοιχεία σκυροδέματοςΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 9 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Ινώδες μονωτικό (4) Αφρώδες μονωτικό (5) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (6) Κοινός σοβάς. (7) Πλέγμα ενίσχυσης. (8) Επίχρισμα φινιρίσματος. ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-0713/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ8. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε συμβολή με κεκλιμένη στέγηΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (4) Κοινός σοβάς. (5) Επίχρισμα φινιρίσματος.(6) Πλέγμα ενίσχυσης. (7) Κεραμίδια.9. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε συμβολή με δώμα και κεκλιμένη στέγηΠεριγραφή (1) Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. (2) Κεκλιμένη πλάκα κεραμοσκεπής.. (3) Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm κατά ΕΝ 771-1. (4) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (5) Κοινός σοβάς. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. (7) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης. (8) Κεραμίδια.14/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ10. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε συμβολή με δώμα και εγκιβωτισμένη στέγηΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 25 cm κατά ΕΝ 771-1. (3) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (4) Επίχρισμα φινιρίσματος. (5) Κοινός σοβάς. (6) Πλέγμα ενίσχυσης (7) Υδρορροή (8) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης. (9) ΚεραμίδιαΒ. Υφιστάμενα κτίρια 1. Εξωτερική θερμομόνωση υφιστάμενης οπτοπλινθοδομήςΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι. (3) Υφιστάμενος σοβάς. (4) Πλέγμα ενίσχυσης (5) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. ΠΕΤΕΠ: 03-06-02-0715/19 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ2. Εξωτερική θερμομόνωση υφιστάμενης διπλής δρομικής οπτοπλινθοδομής με μονωτικό στον πυρήναΠεριγραφή (1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι πάχους 9 cm. (3) Υφιστάμενος σοβάς (4) Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης. (5) Πλέγμα ενίσχυσης. (6) Επίχρισμα φινιρίσματος. (7) Παλαιό μονωτικόΕιδικότερα για τις διακοσμήσεις: Με το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης της δεύτερης στρώσης και με διαδοχικές επιστρώσεις είναι δυνατόν να διαμορφωθούν σχήματα όπως κορνίζες, ποταμοί και κύματα, των οποίων το συνολικό πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm χωρίς οπλισμό και τα 100 mm με οπλισμό από πλέγμα καρφωμένο στο υπόστρωμα και ενσωματωμένο στις γειτονικές επιφάνειες. Μεγαλύτερα μεγέθη απαιτούν ανάλογη διαμόρφωση του υποβάθρου (τοίχου). Μετά την ολοκλήρωση της 2ης στρώσης και στα σημεία όπου θα κατασκευασθεί η διακόσμηση, θα στερεώνονται ζυγισμένοι και αλφαδιασμένοι προσεκτικά ξύλινοι πήχεις και μεταλλικά στοιχεία (βλ. πιο πάνω) που ορίζουν την γενική μορφή της διακόσμησης. Θα διαβρέχεται το υπόστρωμα και διαδοχικά θα επιστρώνεται με εκτόξευση το θερμομονωτικό επίχρισμα διογκωμένης πολυστερίνης της 2ης στρώσης, το οποίο θα διαμορφώνεται με τράβηγμα ξύλινου καλουπιού με το επιλεγμένο βασικό σχέδιο κορνίζας, κυματίου, ποταμού κλπ. πάνω στους ξύλινους πήχεις που έχουν ήδη τοποθετηθεί ως καλούπι της διακόσμησης. Μετά την πήξη του επιχρίσματος της δεύτερης στρώσης θα ακολουθεί η τρίτη στρώση. Το καλούπι πρέπει να έχει την τελική μορφή του διακοσμητικού στοιχείου.Επιχρίσματα επί μεταλλικού πλέγματος όταν πίσω από το πλέγμα υπάρχει κενό: Ο σκελετός που φέρει το πλέγμα θα είναι καλά στερεωμένος στις γειτονικές κατασκευές και επαρκώς προστατευμένος έναντι διάβρωσης, με ασφαλτική ή άλλη επίστρωση. Για την κατασκευή του σκελετού θα λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις των φύλλων του πλέγματος, ώστε να παρέχεται επαρκές υπόβαθρο για την πρόσδεσή του.16/19ΠΕΤΕΠ : 03-02-06-07 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΤα φύλλα του πλέγματος θα τοποθετούνται με την ίδια φορά, με την κατά μήκος πλευρά εγκάρσια στον σκελετό, ούτως ώστε οι ά
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.