Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Παρατίθενται στοιχεία τυποποίησης των ΜΑΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, καθώς και χρήσιμες ερωταπαντήσεις για την ορθή επιλογή, συντήρηση και έλεγχο αυτών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)Γάντια προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 420 Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για τα γάντια. Συγκεκριμένα:· · · ·τον καθορισμό των μεγεθών την απτική ικανότητα (επίπεδα 1-5) τις ελάχιστες απαιτήσεις του δέρματος (pH, περιεκτικότητα σε Cr VI, απορρόφηση υδρατμών) τα εικονόσημα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποίους κίνδυνους προστατεύουν τα γάντια (μηχανικοί, θερμότητα, ψύχος, χημικές ουσίες)ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Προσδιορίζει τις μηχανικές αντοχές:· · · ·την την την τηναντοχή αντοχή αντοχή αντοχήστην τριβή (0-4) στην κοπή με λεπίδα (0-5) στη διάσχιση (0-4) στη διάτρηση (0-4)Προβλέπει την σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους 4 αριθμούς των επιπέδων των μηχανικών αντοχών.ΕΛΟΤ ΕΝ 407 Προσδιορίζει την προστασία από τη θερμότητα. Συγκεκριμένα:· · · · · ·την την την την την τηνσυμπεριφορά στην καύση (0-4) αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες (0-4) αντοχή στην θερμότητα με αγωγή (0-4) αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα (0-4) αντοχή σε μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μέταλλου (0-4) αντοχή σε μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου(0-4)Προβλέπει την σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους έξι αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων, επιπλέον από αυτό της προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, που είναι υποχρεωτικό για όλα τα γάντια.ΕΛΟΤ ΕΝ 511 Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριμένα:· · ·την αντοχή σε ψύχος με αγωγή (0-4) την αντοχή στην επαφή με ψυχρές επιφάνειες (0-4) την αδιαβροχοποίηση (αν υπάρχει 1)Προβλέπει την σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους τρεις αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων.ΕΛΟΤ ΕΝ 374 Προσδιορίζει την προστασία από τις χημικές ουσίες ή και τους μικροοργανισμούς. Προβλέπει την σήμανση με τα σχετικά εικονόσημα. Είναι απαραίτητη η μελέτη των οδηγιών του κατασκευαστή σχετικά με τις χημικές ουσίες από τις οποίες προστατεύει.ΕΛΟΤ ΕΝ 12477 Προδιαγράφει τα γάντια συγκολλητών τα οποία τα ταξινομεί σε:· ·Τύπου Α για εργασίες με απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές Τύπου Β για εργασίες με απαιτήσεις σε απτική ικανότηταΠροσδιορίζει τις μηχανικές και θερμικές αντοχές κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 420 και ΕΛΟΤ ΕΝ 4071 ΕΛΟΤ ΕΝ 659 Προδιαγράφει τα γάντια για πυροσβέστες και προσδιορίζει τις μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 420, ΕΛΟΤ ΕΝ 407 και ΕΛΟΤ ΕΝ 374 Σημείωση: Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο x, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε.Μέσα προστασίας της κεφαλής ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Προδιαγράφει τις βασικές απαιτήσεις για τα κράνη βιομηχανικής χρήσης. Οι επιπλέον απαιτήσεις προβλέπονται με τη σήμανση ως εξής: 440 VAC : Διηλεκτρική αντοχή MM : Αντοχή σε λειωμένα μέταλλα LD : Αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση. -20 : Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίεςΓυαλιά προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 165 Ταξινομεί τα μέσα προστασίας των ματιών σε:· · · ·Γυαλιά με βραχίονες Γυαλιά τύπου μάσκας Ασπίδια Ειδικές προσωπίδεςΕΛΟΤ ΕΝ 166 Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις και προσδιορίζει τη σήμανση τόσο στους οπτικούς δίσκους όσο και στο σκελετό. Συγκεκριμένα: Οι οπτικοί δίσκοι έχουν σήμανση για: -Τον κωδικό και το βαθμό σκίασης, μορφής Χ-Ψ, εφ’ όσον έχουν φίλτρο. Το Χ είναι κωδικός και συμβολίζει το φάσμα της ακτινοβολίας από το οποίο προστατεύει, ως εξής: 2 3 4 5 6από από από από απόυπεριώδη ακτινοβολία με αλλοίωση της αίσθησης του χρώματος υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς αλλοίωση του χρώματος υπέρυθρη ακτινοβολία ηλιακή ακτινοβολία ηλιακή ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματοςΤο Υ συμβολίζει το βαθμό σκίασης που υποδηλώνει τη βαθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας και κυμαίνεται από 1,2 έως 14 Τα γυαλιά που προορίζονται για προστασία από συγκολλήσεις δεν έχουν σύμβολο Χ, αλλά μόνο Υ. -Την οπτική κλάση με τους αριθμούς 1 (κατάλληλα για συνεχή χρήση) 2 και 3 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης). Την μηχανική αντοχή με τα σύμβολα S (μικρότερη), F, B, A (η μεγαλύτερη δυνατή) Τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που συμβολίζονται: Ν Κπροστασία από θάμβωση αντοχή σε τριβή2 Ο σκελετός έχει σήμανση με: -Το πεδίο χρήσης, που είναι κωδικοί οι οποίοι συμβολίζουν την προστασία από: 3 4 5 8 9-Υγρές ουσίες Χονδρόκοκη σκόνη Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη Ηλεκτρικό τόξο Τηγμένα μέταλλα και θερμά υγράΤην μηχανική αντοχή με τα σύμβολα S, F, B, A.ΕΛΟΤ ΕΝ 167 Προσδιορίζει τις μεθόδους των οπτικών δοκιμώνΕΛΟΤ ΕΝ 168 Προσδιορίζει τις μεθόδους των μη οπτικών δοκιμώνΕΛΟΤ ΕΝ 169 & 175 Εξειδικεύει τα μέσα προστασίας για εργασίες συγκολλήσεωνΕΛΟΤ ΕΝ 172 Εξειδικεύει τα μέσα προστασίας για την ηλιακή ακτινοβολίαΠροστασία της αναπνοής ΕΛΟΤ ΕΝ 133 Ταξινομεί τα μέσα προστασίας της αναπνοής. με βασικό κριτήριο την περιεκτικότητα του αέρα περιβάλλοντος σε οξυγόνο σε ελάχιστο ποσοστό 18%, ως εξής:· ·Συσκευές που αποκλείουν το χρήστη από το περιβάλλον Συσκευές με φίλτρα που καθαρίζουν τον αναπνεόμενο αέραΕΛΟΤ ΕΝ 136 Προδιαγράφει τις προσωπίδες (μάσκες) ολοκλήρου προσώπουΕΛΟΤ ΕΝ 140 Προδιαγράφει τις προσωπίδες (μάσκες) ημίσεως προσώπουΕΛΟΤ ΕΝ 143 Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από σωματίδια για τις προσωπίδες ολοκλήρου ή ημίσεως προσώπουΕΛΟΤ ΕΝ 12083 Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από αέρια ή/και σύνθετα για τις προσωπίδες ολοκλήρου ή ημίσεως προσώπουΕΛΟΤ ΕΝ 149 Προδιαγράφει τις φιλτρόμασκες (ενιαίο σύστημα προσωπίδας και φίλτρων) για σωματίδιαΕΛΟΤ ΕΝ 405 Προδιαγράφει τις φιλτρόμασκες για αέρια ή/ και σωματίδια Τα φίλτρα και τα οποία προστατεύουν από τα σωματίδια (με μηχανική κατακράτηση) και από τα αέρια (με χημική εξουδετέρωση) έχουν σήμανση με ψηφίο (Α, Β, Ε, Κ, Ρ), αριθμό (1, 2, 3) και χρωματικό κώδικα ως εξής: Α Β Ε Κ Pέναντι έναντι έναντι έναντι έναντιοργανικών αερίων και ατμών ανόργανων αερίων και ατμών HCl, Η2S Αμμωνίας σωματιδίωνΚαφέ Γκρί Κίτρινο Πράσινο Λευκό3 Αριθμός: 1για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζεται κυρίως για μάσκες ημίσεως προσώπου2για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται κυρίως για μάσκες ολοκλήρου προσώπου3για προστασία σε μεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται για διατάξεις με μηχανική υποβοήθησηΟι φιλτρόμασκες ακολουθούν την ίδια σήμανση και χρωματικό κώδικα με τα φίλτρα και επιπλέον φέρουν το σύμβολο FF (Fitltering Facepiece).Μέσα προστασίας της ακοής ΕΛΟΤ ΕΝ 352-1 Προδιαγράφει τις ωτασπίδεςΕΛΟΤ ΕΝ 352-2 Προδιαγράφει τα ωτοβύσματαΕΛΟΤ ΕΝ 352-3 Προδιαγράφει τις ωτασπίδες επί κράνουςΕΛΟΤ ΕΝ 352-4 Προδιαγράφει τις ωτασπίδες με αυτόματη απομείωσηΕΛΟΤ ΕΝ 458 Συνιστά τις μεθόδους επιλογής και χρήσης των μέσων προστασίας της ακοής Στο πληροφοριακό σημείωμα που συνοδεύει κάθε μέσον προστασίας της ακοής υπάρχουν:· ·Το διάγραμμα απομείωσης του ακουομένου ήχου ανά οκτάβα σε dB Οι απομειώσεις (σε dB) με τα σύμβολα: L χαμηλές συχνότητες M μέσες συχνότητες H υψηλές συχνότητες SNR μέση απομείωσηΜέσα προστασίας ποδιών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39045 Προδιαγράφει τα υποδήματα ασφαλείας, που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 200JΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39046 Προδιαγράφει τα υποδήματα προστασίας που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης 100JΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39046 Προδιαγράφει τα υποδήματα εργασίας που δεν φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης.ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39044 Προδιαγράφει τις μεθόδους δοκιμών για τα υποδήματα. Ταξινομούνται ως προς τον τύπο, ανάλογα με το ύψος τους, ως εξής: Α Β C D Eσκαρπίνι ημιάρβυλο μπότα υψηλή μπότα σκάφανδρο4 Ταξινομούνται ως προς την κατηγορία τους, ανάλογα με το υλικό κατασκευής, ως εξής: Ι ΙΙαπό δέρμα από συνθετικό υλικόΗ σήμανση δίνει πληροφορίες για τις επιπρόσθετες ιδιότητες ως εξής: Ολόκληρο το υπόδημα Ρπροστασία της σόλας έναντι διάτρησης.Ηλεκτρικές ιδιότητες C A Iαγώγιμο υπόδημα αντιστατικό υπόδημα ηλεκτρικά μονωμένο υπόδημαΑντοχή σε ανεπιθύμητα περιβάλλοντα HI CL E WR M ΑΝμόνωση της σόλας έναντι θερμότητας μόνωση της σόλας έναντι ψύχους απορόφηση δονήσεων στο τακούνι αδιαβροχοποίηση προστασία του μεταταρσίου προστασία των σφυρώνΆνω μέρος (φόντι) WRU υδροπερατότητα και απορρόφηση υδρατμών Κατασκευή CRαντίσταση στην κοπήΕξωτερική σόλα HRO αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες Ομαδοποίηση ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες ομαδοποιούνται και προσδιορίζονται με τις παρακάτω σημάνσεις: Υποδήματα Ασφαλείας SBικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ 90345 (προφύλαξη, άνεση, σταθερότητα και αντοχή δακτύλων σε κρούση 200 J) S1 SB επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων S2 S1 και αδιάβροχο φόντι S3 S2 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις S4 αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι S5 S4 και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις Υποδήματα προστασίας PB P1 P2 P3 P4 P5ΡB Ρ1 Ρ2 Ρ4ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ 90346 (προφύλαξη, άνεση, σταθερότητα και αντοχή δακτύλων σε κρούση 100 J) επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων και αδιάβροχο φόντι και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις5 Υποδήματα εργασίας O1 02 Ο1 03 Ο2 04 05 Ο4κλειστή φτέρνα, αντιστατικό, τακούνι με απορρόφηση των δονήσεων και προστατευτικό σόλας και αδιάβροχο φόντι και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσεις αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα με αυλακώσειςΜέσα προστασίας για εργασίες σε ύψος ΕΛΟΤ ΕΝ 361 Προδιαγράφει τις ολόσωμες εξαρτύσειςΕΛΟΤ ΕΝ 353 Προδιαγράφει τους ανακόπτες πτώσης σε εύκαμπτο οδηγό (Μέρος 1) ή σε σταθερό οδηγό (Μέρος 2)ΕΛΟΤ ΕΝ 360 Προδιαγράφει τους ανακόπτες πτώσης επανατυλισσόμενου τύπουΕΛΟΤ ΕΝ 355 Προδιαγράφει τους αποσβεστήρες ενέργειαςΕΛΟΤ ΕΝ 358 Προδιαγράφει τις ζώνες συγκράτησης σε θέση εργασίαςΕΛΟΤ ΕΝ 354 Προδιαγράφει τα σχοινιά συγκράτησης σε θέση εργασίαςΕΛΟΤ ΕΝ 362 Προδιαγράφει τους συνδέσμους για την σύνδεση των επιμέρους μέσωνΕΛΟΤ ΕΝ 364 Προδιαγράφει τις μεθόδους δοκιμών για τα μέσα προστασίας από πτώσειςΣτολές προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 340 Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία. Συγκεκριμένα:· · ·τον καθορισμό των μεγεθών τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής τα εικονόσημα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποίους κίνδυνους προστατεύουν (μηχανικοί, θερμότητα, ψύχος, χημικές ουσίες)ΕΛΟΤ ΕΝ 342 Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριμένα:· · · ·την την την τηνμόνωση έναντι ψύχους με συντελεστή διαπερατότητα του αέρα (1-3) αδιαβροχοποίηση (1-2) διαπνοή (προαιρετικά)Προβλέπει σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους αριθμούς των αντιστοίχων επιπέδων.6 ΕΛΟΤ ΕΝ 343 Προδιαγράφει τα αδιάβροχα. Συγκεκριμένα· · · ·την την την τηναδιαβροχοποίηση (0-3) διαπνοή (0-35) αντοχή στη διάσχιση (0-4) αντοχή στη διάτρηση (0-4)Προβλέπει σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους 2 αντίστοιχους αριθμούςΕΛΟΤ ΕΝ 531 Προσδιορίζει την προστασία από τη θερμότητα. Κωδικοποιεί την προστασία με κωδικούς και επίπεδα, ως εξής: A B C D E Eεξάπλωση φλόγας (0-4) αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες (0-4) αντοχή στην μεταδιδόμενη θερμότητα (επίπεδα 1-5) αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα(επίπεδα 1-4) αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγμένου αλουμινίου (1-3) αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγμένου σιδήρου (1-3)Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τους κωδικούς με τα επίπεδα.ΕΛΟΤ ΕΝ 368 Προσδιορίζει την προστασία από τις χημικές ουσίες. Προβλέπει τη σήμανση με το σχετικό εικονόσημο και τη κωδικοποίηση της προστασίας ως εξής: 2 3 4 5 6προστασία προστασία προστασία προστασία προστασίααπό από από από απόαέρια εμβάπτιση σε υγρά αερολύματα (sprays) στερεά σωματίδια πιτσιλίσματα υγρών ουσιώνΕφόσον προστατεύουν από το στατικό ηλεκτρισμό φέρουν και το σχετικό εικονόσημοΕΛΟΤ ΕΝ 470 Προδιαγράφει την ενδυμασία συγκολλητών και προβλέπει το σχετικό εικονόσημοΕΛΟΤ ΕΝ 471 Προδιαγράφει την προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας. Προβλέπει το σχετικό εικονόσημο και δύο αριθμούς που απεικονίζουν:· ·Την επιφάνεια του αντανακλαστικού υλικού (1-3) Τον συντελεστή αντανάκλασης (1-2)Μονωτικά εργαλεία ΕΛΟΤ ΕΝ 60900 Προδιαγράφει τα μονωτικά εργαλεία τα οποία φέρουν την σχετική σήμανση.7 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΠΠοιός είναι ο χρόνος ζωής των ΜΑΠ; Δεν υπάρχει μία γενική απάντηση διότι κάθε είδος Μ.Α.Π. έχει τη δική του συμπεριφορά. Η πρώτη κίνηση είναι να διαβάσει κανείς την σήμανση του μέσου και το φυλλάδιο με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που υποχρεωτικά συνοδεύει τη συσκευασία του προϊόντος. Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζουμε κάποιες γενικές αρχές ανά είδος μέσου.Κράνη Στο κέλυφος υπάρχουν δύο ενδείξεις με ημερομηνίες (τρίμηνο και έτος). Η πρώτη είναι της κατασκευής και η δεύτερη της εγγυημένης από τον κατασκευαστή ασφαλούς χρήσης, η οποία είναι 3-5 έτη μετά την κατασκευή. Το κράνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται. Υπάρχει όμως περίπτωση να πρέπει να αντικατασταθεί νωρίτερα εάν:· · ·Έχει δεχθεί ισχυρό κτύπημα, ακόμα και αν οπτικά δεν φέρει κανένα ίχνος. Έχει ρυπανθεί με χημικά υγρά. Έχουν φθαρεί κάποια εξαρτήματά του (ιμάντας ρύθμισης του πλάτους, ιμάντες κεφαλοδέματος). Τότε είτε αντικαθιστούμε τα ανταλλακτικά με τα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, είτε αντικαθιστούμε το κράνος.Μέσα προστασίας από πτώσεις Ένα μέσον προστασίας από πτώσεις αντικαθίσταται εάν έχει λειτουργήσει ανακόπτοντας μία πτώση. Επίσης αντικαθίσταται αν ο οπτικός έλεγχος δείξει φθορές στους ιμάντες ή στις ραφές (Οι ραφές έχουν διαφορετικό χρώμα από τους ιμάντες ώστε να διακρίνονται εύκολα οι φθορές τους). Μία επίσης περίπτωση που καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση είναι αν έχει ρυπανθεί χημικά υγρά.Μέσα προστασίας της αναπνοής Κάθε μέσον αναγράφει την ημερομηνία λήξης της εγγυημένης προστασίας του, πέραν της οποίας πρέπει να αποσυρθεί ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου. Αν όμως χρησιμοποιούνται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αντικατάσταση των φίλτρων. Η διάρκεια ζωής ενός φίλτρου εξαρτάται από το χρόνο χρήσης και τη συγκέντρωση του ρύπου (πληροφορίες που δεν γνωρίζει ο κατασκευαστής). Τα φίλτρα για προστασία από αέρια, που λειτουργούν με χημική εξουδετέρωση του ρύπου, πρέπει να αντικαθίστανται όταν ο χρήστης αντιληφθεί οσμές από τους ρύπους (αυτός είναι ο λόγος που τα άοσμα τοξικά αέρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με φίλτρα). Τα φίλτρα για προστασία από στερεά σωματίδια που λειτουργούν με μηχανική κατακράτηση του ρύπου, πρέπει να αντικαθίστανται όταν αρχίζει να δυσκολεύεται η αναπνοή του χρήστη, γεγονός που σημαίνει ότι έχει παρακρατηθεί μεγάλη ποσότητα στερεών ρύπων. Σε κάθε περίπτωση σε επαναχρησιμοποιούμενα μέσα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινήςΓάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους Τα γάντια χρησιμοποιούνται μέχρις ότου παρουσιάσουν φθορές. Αν καθαριστούν μειώνονται οι μηχανικές τους αντοχές, γι’ αυτό θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν έχουν μεγάλη ρύπανση.Γυαλιά προστασίας Τα γυαλιά αντικαθίστανται όταν παρουσιάσουν φθορές. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν αμυχές ή και άλλες φθορές στους οπτικούς δίσκους.8 Μέσα προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η αντικατάσταση των μέσων αυτών γιατί η συνεχής χρήση και οι παράγοντες του εργασιακού χώρου (υγρασία, θερμοκρασία) μπορεί να εξασθενήσουν τις διηλεκτρικές τους ιδιότητες. Στα μέσα αυτά οι κατασκευαστές και τα πρότυπα συνιστούν ελέγχους σε πολλά επίπεδα. Στα γάντια πρέπει να γίνεται καθημερινός οπτικός έλεγχος για οπές, εβδομαδιαίος με ειδική χειραντλία αέρα και εξαμηνιαίος εργαστηριακός έλεγχος. Αντί για τους ελέγχους, που εκτελούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια και είναι πολυδάπανοι είναι σκόπιμο να αντικαθίστανται τα γάντια ανά εξάμηνο. Αντίστοιχοι έλεγχοι (οπτικοί και εργαστηριακοί) προβλέπονται για τα μονωτικά υποδήματα.Προστατευτική ενδυμασία Η σήμανση έχει τα τυποποιημένα εικονόσημα για τον καθαρισμό. Αν το εικονόσημο είναι διαγραμμένο σημαίνει ότι είναι μιας χρήσης. Μία σημαντική πληροφορία την οποία αναγράφει ο κατασκευαστής είναι το αν οι προστατευτικές ιδιότητες μειώνονται με τον καθαρισμό.Τι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται για προστασία από το θόρυβο, ωτασπίδες ή ωτοβύσματα; Η επιλογή των μέσων προστασίας από το θόρυβο θα γίνει αφού εξετασθούν πολλά δεδομένα. Κατ’ αρχήν πρέπει να έχει μετρηθεί η στάθμη του θορύβου ανά συχνότητα (οκτάβα) και να έχουν συγκριθεί τα δεδομένα της απομείωσης που παρέχει το μέσον προστασίας της ακοής και αναγράφονται στη συσκευασία του. Η στάθμη του θορύβου συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 80 dB(A) υπολογίζοντας και την απομείωση από το μέσον προστασίας. Μεταξύ δύο μέσων που παρέχουν ισοδύναμη προστασία θα προτιμηθεί αυτό που είναι πλέον εύχρηστο στις συνθήκες του χώρου εργασίας. Αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, η έκθεση πολύωρη και ο εργαζόμενος εκτελεί πολύπλοκες εργασίες συνιστώνται ωτοβύσματα. Αντίθετα αν η έκθεση είναι περιοδική (πχ επιτήρηση) συνιστώνται ωτασπίδες. Επίσης αν ο εργασιακός χώρος είναι καθαρός μπορεί να χρησιμοποιηθούν ωτοβύσματα που διαμορφώνονται με το χέρι, τα οποία αντενδείκνυνται σε εργασιακούς χώρους με σκόνες και άλλους ρύπους. Ένας άλλος παράγοντας που είναι σημαντικός είναι οι προσωπικές συνήθειες των εργαζομένων και ο παράγοντας ‘’άνεση’’ κατά τη χρήση του. Η επιδίωξη είναι το μέσον να φοριέται συνεχώς κατά την έκθεση στο θόρυβο. Ο λόγος είναι ότι η δόση θορύβου υπολογίζεται από το χρόνο έκθεσης και τη στάθμη. Η μονάδα dB(A) που μετρά τη στάθμη είναι λογαριθμικό μέγεθος, οπότε έκθεση σε υψηλή στάθμη θορύβου ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα αρκεί για να προκαλέσει υπέρβαση της επιτρεπόμενης από το νόμο έκθεσης. Τα παραπάνω με τη συνεκτίμηση και του κόστους πρέπει να συζητηθούν στους εργασιακούς χώρους ώστε να γίνει κατάλληλη επιλογή.Πως επιλέγονται τα μέσα προστασίας από πτώσεις; Η επιλογή των κατάλληλων μέσων προστασίας από πτώσεις πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, διότι οποιοδήποτε λάθος μπορεί να μην αποτρέψει το ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται ολόσωμη εξάρτυση και σύστημα ανακοπής της πτώσης, να εξασφαλίζεται σταθερό σημείο για πρόσδεση και το διάκενο που απαιτείται, αν ενεργοποιηθεί το σύστημα ανακοπής. Άλλοι παράγοντες είναι:· · · · ·Αν η εργασία σε ύψος απαιτεί να χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια (πχ σε στύλους της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ), οπότε απαιτείται και ζώνη συγκράτησης με κατάλληλο ιμάντα ή σχοινί. Προσοχή, η απλή ζώνη είναι μόνο για συγκράτηση και απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για ανακοπή πτώσης. Αν απαιτείται αναρρίχηση (πχ πυλώνας κινητής τηλεφωνίας) Αν ο εργαζόμενος εργάζεται στατικά ή μετακινείται και σε ποια απόσταση. Αν απαιτείται και διαφυγή (πχ από χειριστήριο γερανού σε περίπτωση πυρκαγιάς). Αν υπάρχουν μόνιμα σταθερά σημεία στην κατασκευή ή απαιτούνται να γίνουν κατά την εργασία.9 Όπως είναι γνωστό, η μεγαλύτερη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων είναι οι πτώσεις και η χρήση μέσων προστασίας είναι απαραίτητη για κάθε εργασία σε ύψος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ τα μέσα χρησιμοποιούνται ευρύτατα, ακόμα και σε οικοδομικές εργασίες. Η ποικιλία των μέσων προστασίας από πτώσεις που διατίθενται στην αγορά έχει τόσο εύρος που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, είναι όμως απαραίτητη η σωστή επιλογή.Ποια είναι τα κατάλληλα γάντια για εργασία σε εργαλειομηχανές; Για εργασίες σε εργαλειομηχανές απαγορεύεται η χρήση γαντιών διότι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής στα κινούμενα μέρη.Υπάρχουν ειδικά γυαλιά προστασίας για ηλεκτρολόγους; Ο μόνος ιδιαίτερος κίνδυνος για την όραση των ηλεκτρολόγων είναι το ηλεκτρικό τόξο. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από ηλεκτρικό τόξο είναι πολλοί και ιδιαίτερα σοβαροί όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, η υψηλή θερμοκρασία, πιθανές εκτινάξεις σωματιδίων και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με απλά γυαλιά ή γυαλιά τύπου μάσκας. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συνιστούν ειδικής κατασκευής ασπίδιο το οποίο έχει το κωδικό 8.Τι πρέπει να προσέχει κανείς στη σήμανση των Μέσων Ατομικής Προστασίας; Αρκεί το CE ή πρέπει να έχουν και το ISO 9001; Η σήμανση CE υποδηλώνει την εναρμόνιση του μέσου με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και είναι υποχρεωτική. Μόνη της, μαζί με το σύμβολο του κατασκευαστή, τοποθετείται μόνο για ΜΑΠ τα οποία υπάγονται στην κατηγορία Ι και προστατεύουν από πολύ ελαφρούς κινδύνους (γάντια κηπουρικής, χειμερινοί σκούφοι κλπ). Για τα ΜΑΠ βιομηχανικής χρήσης το CE δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη και η σήμανση με το κατάλληλο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ ΕΝ) το οποίο πολλές φορές προβλέπει εικονόσημα και κωδικούς οι οποίοι επεξηγούν τα επίπεδα χρήσης. Σε καμία περίπτωση η σήμανση πάνω στο προϊόν (CE, ΕΛΟΤ ΕΝ, εικονόσημα και κωδικοί) δεν πρέπει να συγχέεται με το ISO 9001. Το ISO 9001 δεν αφορά το προϊόν αλλά τον κατασκευαστή. Συγκεκριμένα δηλώνει ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Η σήμανση με το ISO 9001 δεν τίθεται ποτέ στο προϊόν αλλά στα έγγραφα του Οίκου. Επίσης δεν είναι υποχρεωτική για από τη νομοθεσία.10
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.