Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Αγγλο-Ελληνικό και Ελληνο-Αγγλικό

EnglishGreekabsolute advantageαπόλυτο πλεονέκτημαaccounting periodλογιστική περίοδοςaccruals principle of accountingλογιστική αρχή των προσαυξημένων λογαριασμώνADS Holdersκάτοχοι μετοχών διεθνών τίτλωνagendaθεματολογίαamerican optionδικαίωμα προαίρεσης αμερικανικού τύπουamortizationαπόσβεσηamounted to…ανήλθαν σε…Annual General MeetingΕτήσια Γενική Συνέλευσηannual reportsετήσιοι οικονομικοί απολογισμοίappointmentsδιορισμοί στελεχώνarbitrageεξισορροπητική κερδοσκοπίαarticles of associationκαταστατικόassignmentανάθεσηAthens Stock ExchangeΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνat-the-money optionδικαίωμα στην τρέχουσα τιμήaverage annual rate of changeμέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολήςaverage propensity to consumeμέση ροπή κατανάλωσηςaverage propensity to saveμέση ροπή αποταμίευσηςaverage rate of taxationμέση ροπή φορολογήσεωςbackward /horizontal integrationαναγωγική συγχώνευση συναφών επιχειρήσεωνbad debtεπισφαλής απαίτησηbalance of goods and servicesισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιώνbalance of paymentsισοζύγιο πληρωμώνbalance of tradeεμπορικό ισοζύγιοbalance sheetισολογισμόςbalanced budgetισοσκελισμένος προϋπολογισμόςbank deposit /withdrawalτραπεζική κατάθεση /ανάληψηbank loan /noteτραπεζικό δάνειο /γραμμάτιοbank rateεπιτόκιο τραπεζικών δανείωνbanking systemτραπεζικό σύστημαbankruptsyχρεοκοπίαbasisβάση1 / 20 EnglishGreekbasis pointμονάδα βάσηςbearαρκούδα (υποτιμητής)beta factorσυντελεστής βήταbilateral tradeδιμερές εμπόριοbinominal modelδιωνυμικό μοντέλοblack marketπαραοικονομία, μαύρη αγοράblack-scholes modelμοντέλο black-scholesBoard CommitteesΔιοικητικές ΕπιτροπέςBoard of DirectorsΔιοικητικό Συμβούλιοbondομόλογοbottom lineτελική ανάλυσηbranches of economic activityκλάδοι οικονομικής δραστηριότηταςbrand loyaltyπίστη στη μάρκαbrand nameονομασία μάρκαςbudget deficitέλλειμα προϋπολογισμούbudget line (consumption possibilities curve)όριο ή γραμμή προϋπολογισμούbudget surplusπλεόνασμα προϋπολογισμούbudgetary controlδιαχειριστικός έλεγχοςbullταύρος (ανατιμητής)businessεπιχείρηση-εταιρείαbusiness circleκυκλική επιχειρησιακή διακύμανση, επιχειρησιακός κύκλος, κυκλική εμπορική διακύμανσηbusiness ethicsεπιχειρηματικό ήθοςbusiness principlesεπιχειρηματικές αρχέςbusiness servicesεταιρικές υπηρεσίεςcash and carry arbitrageφέρουσα εξισορροπητική κερδοσκοπίαcash flowκυκλοφορία (εισροή-εκροή) χρήματοςcash flowsταμειακές ροέςcash marketυποκείμενη αγοράcash principle of accountingλογιστική αρχή της ροής εσόδων και εξόδωνcash settlementεκκαθάριση με ρευστά διαθέσιμαcaveat emptorμε ευθύνη του αγοραστήcaveat vendorμε ευθύνη του πωλητή2 / 20 EnglishGreekcertificate of good standingπιστοποιητικό καλής εκτέλεσηςChairman's WelcomeΧαιρετισμός Προέδρουchange in stocksαυξομείωση αποθεμάτωνcode of ethical purchasingκώδικας ηθικής αγοράςCode of EthicsΚώδικας ΗθικήςcommissionπρομήθειαcommodityεμπόρευμαCommodity ExchangeΧρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Πρώτων Υλώνcommon agricultural policyενιαία αγροτική πολιτικήcommon/single marketκοινή αγοράcompany presentationsεταιρικές παρουσιάσειςcompany profileεταιρικό προφίλcomparative advantageσυγκριτικό πλεονέκτημαcompared to…έναντιcompensation of employeesεισόδημα εξαρτημένης εργασίαςcompetitionανταγωνισμόςcomplianceσυμμόρφωσηcompound interestσύνθετος τόκοςconsolidated accountsενωποιημένοι λογαριασμοίconsolidated financial statementsενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςconsolidated salesπωλήσειςconsortiumκοινοπραξίαconspicuous consumptionεπιδεικτική κατανάλωσηconsultancyεταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρεία συμβούλωνconsultantσύμβουλος επιχειρήσεωνconsumer productsκαταναλωτικά αγαθάconsumption of fixed capitalαποσβέσειςcontractσυμβόλαιο-σύμβασηcooperativeσυνεταιρισμόςcorporateεταιρικός, σωματειακός, συντεχνιακός, συνεταιρικός, συλλογικόςcorporate governanceεταιρική διακυβέρνησηCorporate Responsibility (CR)Εταιρική ΕυθύνηCorporate Social Responsibility (CSR)Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη3 / 20 EnglishGreekcorporationεμπορικός οργανισμός, επιχείρηση, εταιρίαcostκόστοςcost of carryφέρον κόστοςcost-benefit analysisαξιολόγηση κόστους-ωφέλειαςcovered callπροστατευόμενη πώληση δικαιώματος αγοράςcustodian bankτράπεζα θεματοφυλακήςdeliverable bondsπαραδοτέα ομόλογαdeplete of the ozon layerμείωση της στοιβάδαςdevaluationυποτίμησηdisinflationαποπληθωρισμόςdisposable income per headκατά κεφαλή εισόδημαdividend calculatorυπολογισμός μερίσματοςdividendsμερίσματαdomestic territoryεπικράτειαe-communicationsηλεκτρονική επικοινωνίαequal opportunitiesίσες ευκαιρίεςeuropean integrationευρωπαϊκή ολοκλήρωσηeuropean optionδικαίωμα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπουexchange ratesισοτιμίεςex-customs pricesτιμές εξόδου εκ του τελωνείουExecutive CommitteesΕκτελεστικές Επιτροπέςexerciseεξάσκησηfactor costτιμές συντελεστών (παραγωγής)factsheetεταιρικά στοιχείαfieldκοίτασμαfinancial positionοικονομική θέσηfinancial resultsοικονομικά αποτελέσματαfinancial statementsοικονομικές καταστάσειςfinancial summaryοικονομική σύνοψηfinancial turmoilοικονομική αναταραχήfindingsπορίσματα (από έρευνα), αποτελέσματα (από ανάλυση)forward /vertical integrationπρος τα εμπρός συγχώνευσηfossil fuelsορυκτά καύσιμα4 / 20 EnglishGreekfree floatευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτέςfuturesσυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσηςgas condensate depositστρώματα προϊόντων συμπύκνωσης αερίουgas equivalentισοδύναμο αερίουgeneral governmentδημόσιοglobal footprintπαγκόσμια παρουσίαgovernment stockκρατικά χρεόγραφαgross capital formationακαθάριστες επενδύσειςGross Domestic Product (GDP)Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόνgross expenditude of the economyακαθάριστη δαπάνη της οικονομίαςgross fixed capital formationακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίουGross National IncomeΑκαθάριστο Εθνικό ΕισόδημαGross National Product (GNP)Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόνgross national product at market pricesΑΕΠ σε αγοραίες τιμέςgross output valueακαθάριστη αξία παραγωγήςgrowth marketαναπτυσσόμενες αγορέςhedgingαντισταθμιση κινδύνουhigh profile stuffυλικό υψηλών προδιαγραφώνhorizontally integrated companyοριζόντια διαρθρωμένη επιχείρησηhousehold commodityοικιακά είδηhouseholdsιδιώτεςhuman rightsανθρώπινα δικαιώματαhyperinflationυπερπληθωρισμόςice capsπολικοί πάγοιimplementationυλοποίησηimplicit price indexesπροκύπτοντες δείκτες τιμώνincome from property and entrepreneurship of general governmentπρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης δημοσίουincome statementανάλυση εσόδων-εξόδωνindependent public accountantsορκωτοί ελεγκτές-λογιστέςindexesδείκτεςinferred servicesπιθανά αποθέματαin-fill drillingπεραιτέρω γεωτρήσειςinflationπληθωρισμός5 / 20 EnglishGreekinformed guessυπόθεση βάσει των υπαρχόντων στοιχείωνinstitutional investorθεσμικός επενδυτήςintegrated marketολοκληρωμένη αγοράinterest on the public deptτόκοι δημοσίου χρέουςintermediate consumptionενδιάμεσες αναλώσειςin-the-money optionδικαίωμα με θετική εσωτερική αξίαintrinsic valueεσωτερική αξίαinventoryαπόθεμαinvestor calendarημερολόγιο επενδυτώνinvestor contactsεπικοινωνία επενδυτώνinvestor FAQsσυχνές ερωτήσεις επενδυτώνinvestor newsεπενδυτικά νέαinvestor relationsεπενδυτικές σχέσειςinvisible handαόρατο χέριlabour allocationκαταμερισμός εργασίαςland-lockedηπειρωτικόςlimit orderεντολή με όριοliquidityρευστότηταloans convertibleμετατρέψιμα δάνειαmanage your holdingδιαχείριση μετοχώνmarginπεριθώριο ασφαλείαςmarine terminalθαλάσσιος σταθμός φορτοεκφόρτωσηςmarket makerειδικός διαπραγματευτήςmark-to-marketκαθημερινή αποτίμησηmetric tonesμετρικοί τόνοι (ή απλά τόνοι)Monetary Union of EuropeΟικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.)multinational companyπολυεθνική εταιρείαmultiplierπολλαπλασιαστήςnational accounts systemσύστημα εθνικών λογαριασμώνnational revenue/ incomeεθνικό εισόδημαnet income from abroad / the rest of the worldκαθαρό εισόδημα από την αλλοδαπήnotes to…σημειώσεις επί των…notice of meetingπρόσκληση Γενικής Συνέλευσης6 / 20 EnglishGreeknotional bondσυνθετικό ομόλογοoff shore companiesπαράκτιες, (υπεράκτιες), (υπερόριες) εταιρείεςoil equivalentισοδύναμο πετρελαίουoil-in-placeυπάρχον πετρέλαιοopen positionανοικτή θέσηoperating surplusλοιπή προστιθέμενη αξίαoption premiumτιμή δικαιώματοςoptionsδικαιώματα προαίρεσηςordinary shareholdersκάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχώνorganisation structureοργανωτική δομήout-of-the money optionδικαίωμα με μηδενική εσωτερική αξίαoutside participationσυμμετοχή τρίτων, εξωτερική συμμετοχήoverstateυπερτιμώoverviewεπισκόπησηpartnershipsσυνεργασίεςpolicyπολιτικήpolitically motivatedπου εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητεςportionποσότηταposition limitόριο θέσηςpresentationsπαρουσιάσειςprice factor of a deliverable bondσυντελεστής τιμής παραδοτέου ομολόγουprivacy policyπολιτική τήρησης απορρήτουprivate consumption expenditudeιδιωτική κατανάλωσηprivate sectorιδιωτικός τομέαςproactive policyπροβλεπτική πολιτικήprocessed oilκατεργασμένο πετρέλαιοproducing fieldsπαραγωγικά κοιτάσματαproducing potentialπαραγωγικό δυναμικόproductivityπαραγωγικότηταproved (oil) reservesαποδεδειγμένα αποθέματαpublic expendituresδημόσιες δαπάνεςratioλόγοςrealisation of potentialαξιοποίηση δυναμικούreasoningσκεπτικό7 / 20 EnglishGreekreceiptείσπραξηrecessionύφεσηrecoverable (oil reserves)αξιοποιήσιμα, εκμεταλλεύσιμαregulationκανονισμόςreliableαξιόπιστοςreserve definitionsορισμοί αποθεμάτωνresolutionsημερήσια διάταξηrevenueέσοδοrevisionαναθεώρησηRNSκανονιστικά Νέαsale of surplus stockεκποίηση πλεονασμάτωνsettlement by physical deliveryεκκαθάριση συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης με φυσική παράδοσηshareμετοχήshare capitalμετοχικό κεφάλαιοshare capital increaseαύξηση μετοχικού κεφαλαίουshare priceτιμή μετοχήςshare price calculatorυπολογισμός τιμής μετοχήςshareholder servicesυπηρεσίες μετόχωνshareholder structureμετοχικό κεφάλαιοshareholding structureμετοχική σύνθεσηshort sellingανοικτή πώλησηsocial security contributionsεισφορές κοινωνικής ασφάλισηςspreadάνοιγμαstagflationστασιμοπληθωρισμόςstatistic informationστατιστικά στοιχείαstatistical discrepanciesστατιστικές διαφορέςstock brokerχρηματιστήςstock exchangeχρηματιστήριο αξιώνstock informationπληροφορίες αξιώνstock lendingδανεισμός τίτλωνstock market informationχρηματιστηριακά στοιχείαstock-holderμέτοχοςstock-jobberχρηματιστής, συναλλασσόμενος μόνο με χρηματιστές8 / 20 EnglishGreekstock-listδελτίο τιμών χρηματιστηρίουstockmarketχρηματιστήριο αξιών ,συναλλαγές επί χρεογράφωνstocksχρεώγραφα, αξίες, τίτλοι, μετοχέςstrategyστρατηγικήsubsidiesεπιδοτήσειςsubstantial decreaseσημαντική μείωσηsupplyπροσφοράsupply and use of resourcesδιαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίεςsupply chainαλυσίδα προμηθειώνsurplus labourπλεονάζον εργατικό δυναμικόsustainabe developmentαειφόρος ανάπτυξηsustainable developmentβιώσιμη ανάπτυξηswapsσυμφωνίες ανταλλαγής (swaps)synthetic bondσυνθετικό ομόλογοsynthetic callσυνθετικό δικαίωμα αγοράςsynthetic futuresσυνθετικά συβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσηςsynthetic putσυνθετικό δικαίωμα πώλησηςsystematic riskσυστηματικό ρίσκοtariffsδασμοίtechnical assistanceτεχνική υποστήριξηtechnically viableτεχνικά βιώσιμοςtelecommsτηλεπικοινωνίεςterms & conditionsόροι & προϋποθέσειςtime frameχρονικό πλαίσιοtime valueαξία χρόνουtotal petroleum endowmentσυνολικά αποθέματα πετρελαίουtrade priceχονδρική τιμήtransactionsσυναλλαγέςtransatlanticυπερατλαντικόςtransfersμεταβιβάσειςtransit countriesχώρες διαμετακόμισηςuncovered callμη προστατευόμενη πώληση δικαιώματος αγοράςunderlying marketυποκείμενη αγορά9 / 20 EnglishGreekunderstateυποτιμώundiscovered reservesδυνατά αποθέματαuneconomicοικονομικά ασύμφοροςunrecoverableμη εκμεταλλεύσιμος-αξιοποιήσιμοςunsystematic riskμη συστηματικό ρίσκοvalue addedπροστιθέμενη αξίαvalue indicesδείκτες αξίαςvariable costμεταβλητό κόστοςvertically integrated companiesκάθετα διαρθρωμένες επιχειρήσειςvested interestνομικά κατοχυρωμένο συμφέρονvital resourceζωτική πηγή ενέργειαςvolume indicesδείκτες κόστουςvotingψηφοφορίαwages & salariesμισθοί και ημερομίσθιαwebcastμετάδοση μέσω Internetwell-beingευημερίαwestern investorsδυτικοί επενδυτέςworksεπιμέρους στάδια ενός έργου (project)worksεργασίεςWorld BankΠαγκόσμια Τράπεζαworld-classπαγκοσμίου κλάσεως10 / 20 GreekEnglishαειφόρος ανάπτυξηsustainabe developmentΑΕΠ σε αγοραίες τιμέςgross national product at market pricesακαθάριστες επενδύσειςgross capital formationακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίουgross fixed capital formationακαθάριστη αξία παραγωγήςgross output valueακαθάριστη δαπάνη της οικονομίαςgross expenditude of the economyΑκαθάριστο Εγχώριο ΠροϊόνGross Domestic Product (GDP)Ακαθάριστο Εθνικό ΕισόδημαGross National Incomeαλυσίδα προμηθειώνsupply chainαναγωγική συγχώνευση συναφών επιχειρήσεωνbackward /horizontal integrationανάθεσηassignmentαναθεώρησηrevisionανάλυση εσόδων-εξόδωνincome statementαναπτυσσόμενες αγορέςgrowth marketανήλθαν σε…amounted to…ανθρώπινα δικαιώματαhuman rightsάνοιγμαspreadανοικτή θέσηopen positionανοικτή πώλησηshort sellingανταγωνισμόςcompetitionαντισταθμιση κινδύνουhedgingαξία χρόνουtime valueαξιολόγηση κόστους-ωφέλειαςcost-benefit analysisαξιόπιστοςreliableαξιοποίηση δυναμικούrealisation of potentialαξιοποιήσιμα, εκμεταλλεύσιμαrecoverable (oil reserves)αόρατο χέριinvisible handαποδεδειγμένα αποθέματαproved (oil) reservesαπόθεμαinventoryαπόλυτο πλεονέκτημαabsolute advantageαποπληθωρισμόςdisinflationαποσβέσειςconsumption of fixed capitalαπόσβεσηamortization11 / 20 GreekEnglishαρκούδα (υποτιμητής)bearαύξηση μετοχικού κεφαλαίουshare capital increaseαυξομείωση αποθεμάτωνchange in stocksβάσηbasisβιώσιμη ανάπτυξηsustainable developmentδανεισμός τίτλωνstock lendingδασμοίtariffsδείκτεςindexesδείκτες αξίαςvalue indicesδείκτες κόστουςvolume indicesδελτίο τιμών χρηματιστηρίουstock-listδημόσιες δαπάνεςpublic expendituresδημόσιοgeneral governmentδιαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίεςsupply and use of resourcesδιαχείριση μετοχώνmanage your holdingδιαχειριστικός έλεγχοςbudgetary controlδικαίωμα με θετική εσωτερική αξίαin-the-money optionδικαίωμα με μηδενική εσωτερική αξίαout-of-the money optionδικαίωμα προαίρεσης αμερικανικού τύπουamerican optionδικαίωμα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπουeuropean optionδικαίωμα στην τρέχουσα τιμήat-the-money optionδικαιώματα προαίρεσηςoptionsδιμερές εμπόριοbilateral tradeΔιοικητικές ΕπιτροπέςBoard CommitteesΔιοικητικό ΣυμβούλιοBoard of Directorsδιορισμοί στελεχώνappointmentsδιωνυμικό μοντέλοbinominal modelδυνατά αποθέματαundiscovered reservesδυτικοί επενδυτέςwestern investorsΕθνικό Ακαθάριστο ΠροϊόνGross National Product (GNP)εθνικό εισόδημαnational revenue/ incomeειδικός διαπραγματευτήςmarket makerεισόδημα εξαρτημένης εργασίαςcompensation of employeesείσπραξηreceiptεισφορές κοινωνικής ασφάλισηςsocial security contributions12 / 20 GreekEnglishεκκαθάριση με ρευστά διαθέσιμαcash settlementεκκαθάριση συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης με φυσική παράδοσηsettlement by physical deliveryεκποίηση πλεονασμάτωνsale of surplus stockΕκτελεστικές ΕπιτροπέςExecutive Committeesέλλειμα προϋπολογισμούbudget deficitεμπόρευμαcommodityεμπορικό ισοζύγιοbalance of tradeεμπορικός οργανισμός, επιχείρηση, εταιρίαcorporationέναντιcompared to…ενδιάμεσες αναλώσειςintermediate consumptionενιαία αγροτική πολιτικήcommon agricultural policyενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςconsolidated financial statementsεντολή με όριοlimit orderενωποιημένοι λογαριασμοίconsolidated accountsεξάσκησηexerciseεξισορροπητική κερδοσκοπίαarbitrageεπενδυτικά νέαinvestor newsεπενδυτικές σχέσειςinvestor relationsεπιδεικτική κατανάλωσηconspicuous consumptionεπιδοτήσειςsubsidiesεπικοινωνία επενδυτώνinvestor contactsεπικράτειαdomestic territoryεπιμέρους στάδια ενός έργου (project)worksεπισκόπησηoverviewεπισφαλής απαίτησηbad debtεπιτόκιο τραπεζικών δανείωνbank rateεπιχειρηματικές αρχέςbusiness principlesεπιχειρηματικό ήθοςbusiness ethicsεπιχείρηση-εταιρείαbusinessεργασίεςworksέσοδοrevenueεσωτερική αξίαintrinsic valueεταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρεία συμβούλωνconsultancy13 / 20 GreekEnglishεταιρικά στοιχείαfactsheetεταιρικές παρουσιάσειςcompany presentationsεταιρικές υπηρεσίεςbusiness servicesεταιρική διακυβέρνησηcorporate governanceΕταιρική ΕυθύνηCorporate Responsibility (CR)Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηCorporate Social Responsibility (CSR)εταιρικό προφίλcompany profileεταιρικός, σωματειακός, συντεχνιακός, συνεταιρικός, συλλογικόςcorporateΕτήσια Γενική ΣυνέλευσηAnnual General Meetingετήσιοι οικονομικοί απολογισμοίannual reportsευημερίαwell-beingευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτέςfree floatευρωπαϊκή ολοκλήρωσηeuropean integrationζωτική πηγή ενέργειαςvital resourceηλεκτρονική επικοινωνίαe-communicationsημερήσια διάταξηresolutionsημερολόγιο επενδυτώνinvestor calendarηπειρωτικόςland-lockedθαλάσσιος σταθμός φορτοεκφόρτωσηςmarine terminalθεματολογίαagendaθεσμικός επενδυτήςinstitutional investorιδιώτεςhouseholdsιδιωτική κατανάλωσηprivate consumption expenditudeιδιωτικός τομέαςprivate sectorίσες ευκαιρίεςequal opportunitiesισοδύναμο αερίουgas equivalentισοδύναμο πετρελαίουoil equivalentισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιώνbalance of goods and servicesισοζύγιο πληρωμώνbalance of paymentsισολογισμόςbalance sheetισοσκελισμένος προϋπολογισμόςbalanced budgetισοτιμίεςexchange ratesκαθαρό εισόδημα από την αλλοδαπήnet income from abroad / the rest of the world14 / 20 GreekEnglishκάθετα διαρθρωμένες επιχειρήσειςvertically integrated companiesκαθημερινή αποτίμησηmark-to-marketκανονισμόςregulationκανονιστικά ΝέαRNSκατά κεφαλή εισόδημαdisposable income per headκαταμερισμός εργασίαςlabour allocationκαταναλωτικά αγαθάconsumer productsκαταστατικόarticles of associationκατεργασμένο πετρέλαιοprocessed oilκάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχώνordinary shareholdersκάτοχοι μετοχών διεθνών τίτλωνADS Holdersκλάδοι οικονομικής δραστηριότηταςbranches of economic activityκοινή αγοράcommon/single marketκοινοπραξίαconsortiumκοίτασμαfieldκόστοςcostκρατικά χρεόγραφαgovernment stockκυκλική επιχειρησιακή διακύμανση, επιχειρησιακός κύκλος, κυκλική εμπορική διακύμανσηbusiness circleκυκλοφορία (εισροή-εκροή) χρήματοςcash flowΚώδικας ΗθικήςCode of Ethicsκώδικας ηθικής αγοράςcode of ethical purchasingλογιστική αρχή της ροής εσόδων και εξόδωνcash principle of accountingλογιστική αρχή των προσαυξημένων λογαριασμώνaccruals principle of accountingλογιστική περίοδοςaccounting periodλόγοςratioλοιπή προστιθέμενη αξίαoperating surplusμε ευθύνη του αγοραστήcaveat emptorμε ευθύνη του πωλητήcaveat vendorμείωση της στοιβάδαςdeplete of the ozon layerμερίσματαdividendsμέση ροπή αποταμίευσηςaverage propensity to saveμέση ροπή κατανάλωσηςaverage propensity to consumeμέση ροπή φορολογήσεωςaverage rate of taxation15 / 20 GreekEnglishμέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολήςaverage annual rate of changeμεταβιβάσειςtransfersμεταβλητό κόστοςvariable costμετάδοση μέσω Internetwebcastμετατρέψιμα δάνειαloans convertibleμετοχήshareμετοχική σύνθεσηshareholding structureμετοχικό κεφάλαιοshare capitalμετοχικό κεφάλαιοshareholder structureμέτοχοςstock-holderμετρικοί τόνοι (ή απλά τόνοι)metric tonesμη εκμεταλλεύσιμος-αξιοποιήσιμοςunrecoverableμη προστατευόμενη πώληση δικαιώματος αγοράςuncovered callμη συστηματικό ρίσκοunsystematic riskμισθοί και ημερομίσθιαwages & salariesμονάδα βάσηςbasis pointμοντέλο black-scholesblack-scholes modelνομικά κατοχυρωμένο συμφέρονvested interestοικιακά είδηhousehold commodityοικονομικά αποτελέσματαfinancial resultsοικονομικά ασύμφοροςuneconomicοικονομικές καταστάσειςfinancial statementsοικονομική αναταραχήfinancial turmoilοικονομική θέσηfinancial positionΟικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.)Monetary Union of Europeοικονομική σύνοψηfinancial summaryολοκληρωμένη αγοράintegrated marketομόλογοbondονομασία μάρκαςbrand nameοργανωτική δομήorganisation structureοριζόντια διαρθρωμένη επιχείρησηhorizontally integrated companyόριο ή γραμμή προϋπολογισμούbudget line (consumption possibilities curve)όριο θέσηςposition limit16 / 20 GreekEnglishορισμοί αποθεμάτωνreserve definitionsορκωτοί ελεγκτές-λογιστέςindependent public accountantsόροι & προϋποθέσειςterms & conditionsορυκτά καύσιμαfossil fuelsπαγκόσμια παρουσίαglobal footprintΠαγκόσμια ΤράπεζαWorld Bankπαγκοσμίου κλάσεωςworld-classπαραγωγικά κοιτάσματαproducing fieldsπαραγωγικό δυναμικόproducing potentialπαραγωγικότηταproductivityπαραδοτέα ομόλογαdeliverable bondsπαράκτιες, (υπεράκτιες), (υπερόριες) εταιρείεςoff shore companiesπαραοικονομία, μαύρη αγοράblack marketπαρουσιάσειςpresentationsπεραιτέρω γεωτρήσειςin-fill drillingπεριθώριο ασφαλείαςmarginπιθανά αποθέματαinferred servicesπίστη στη μάρκαbrand loyaltyπιστοποιητικό καλής εκτέλεσηςcertificate of good standingπλεονάζον εργατικό δυναμικόsurplus labourπλεόνασμα προϋπολογισμούbudget surplusπληθωρισμόςinflationπληροφορίες αξιώνstock informationπολικοί πάγοιice capsπολιτικήpolicyπολιτική τήρησης απορρήτουprivacy policyπολλαπλασιαστήςmultiplierπολυεθνική εταιρείαmultinational companyπορίσματα (από έρευνα), αποτελέσματα (από ανάλυση)findingsποσότηταportionπου εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητεςpolitically motivatedπροβλεπτική πολιτικήproactive policyπροκύπτοντες δείκτες τιμώνimplicit price indexes17 / 20 GreekEnglishπρομήθειαcommissionπρος τα εμπρός συγχώνευσηforward /vertical integrationπρόσκληση Γενικής Συνέλευσηςnotice of meetingπρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης δημοσίουincome from property and entrepreneurship of general governmentπροστατευόμενη πώληση δικαιώματος αγοράςcovered callπροστιθέμενη αξίαvalue addedπροσφοράsupplyπωλήσειςconsolidated salesρευστότηταliquidityσημαντική μείωσηsubstantial decreaseσημειώσεις επί των…notes to…σκεπτικόreasoningστασιμοπληθωρισμόςstagflationστατιστικά στοιχείαstatistic informationστατιστικές διαφορέςstatistical discrepanciesστρατηγικήstrategyστρώματα προϊόντων συμπύκνωσης αερίουgas condensate depositσυγκριτικό πλεονέκτημαcomparative advantageσυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσηςfuturesσυμβόλαιο-σύμβασηcontractσύμβουλος επιχειρήσεωνconsultantσυμμετοχή τρίτων, εξωτερική συμμετοχήoutside participationσυμμόρφωσηcomplianceσυμφωνίες ανταλλαγής (swaps)swapsσυναλλαγέςtransactionsσυνεργασίεςpartnershipsσυνεταιρισμόςcooperativeσυνθετικά συβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσηςsynthetic futuresσυνθετικό δικαίωμα αγοράςsynthetic callσυνθετικό δικαίωμα πώλησηςsynthetic putσυνθετικό ομόλογοnotional bondσυνθετικό ομόλογοsynthetic bondσύνθετος τόκοςcompound interest18 / 20 GreekEnglishσυνολικά αποθέματα πετρελαίουtotal petroleum endowmentσυντελεστής βήταbeta factorσυντελεστής τιμής παραδοτέου ομολόγουprice factor of a deliverable bondσύστημα εθνικών λογαριασμώνnational accounts systemσυστηματικό ρίσκοsystematic riskσυχνές ερωτήσεις επενδυτώνinvestor FAQsταμειακές ροέςcash flowsταύρος (ανατιμητής)bullτελική ανάλυσηbottom lineτεχνικά βιώσιμοςtechnically viableτεχνική υποστήριξηtechnical assistanceτηλεπικοινωνίεςtelecommsτιμές εξόδου εκ του τελωνείουex-customs pricesτιμές συντελεστών (παραγωγής)factor costτιμή δικαιώματοςoption premiumτιμή μετοχήςshare priceτόκοι δημοσίου χρέουςinterest on the public deptτράπεζα θεματοφυλακήςcustodian bankτραπεζική κατάθεση /ανάληψηbank deposit /withdrawalτραπεζικό δάνειο /γραμμάτιοbank loan /noteτραπεζικό σύστημαbanking systemυλικό υψηλών προδιαγραφώνhigh profile stuffυλοποίησηimplementationυπάρχον πετρέλαιοoil-in-placeυπερατλαντικόςtransatlanticυπερπληθωρισμόςhyperinflationυπερτιμώoverstateυπηρεσίες μετόχωνshareholder servicesυπόθεση βάσει των υπαρχόντων στοιχείωνinformed guessυποκείμενη αγοράcash marketυποκείμενη αγοράunderlying marketυπολογισμός μερίσματοςdividend calculatorυπολογισμός τιμής μετοχήςshare price calculatorυποτίμησηdevaluationυποτιμώunderstate19 / 20 GreekEnglishύφεσηrecessionφέρον κόστοςcost of carryφέρουσα εξισορροπητική κερδοσκοπίαcash and carry arbitrageΧαιρετισμός ΠροέδρουChairman's Welcomeχονδρική τιμήtrade priceχρεοκοπίαbankruptsyχρεώγραφα, αξίες, τίτλοι, μετοχέςstocksχρηματιστηριακά στοιχείαstock market informationχρηματιστήριο αξιώνstock exchangeχρηματιστήριο αξιών ,συναλλαγές επί χρεογράφωνstockmarketΧρηματιστήριο Αξιών ΑθηνώνAthens Stock ExchangeΧρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Πρώτων ΥλώνCommodity Exchangeχρηματιστήςstock brokerχρηματιστής, συναλλασσόμενος μόνο με χρηματιστέςstock-jobberχρονικό πλαίσιοtime frameχώρες διαμετακόμισηςtransit countriesψηφοφορίαvoting20 / 20
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.