Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

Από την κ. Μαρία Μήτσιου, Φυσικό, Σύμβουλο Διαχείρισης Ποιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004Το μοντέλο ISO 14001Περιβαλλοντική Πολιτική Περιλαμβάνει, ανάλογα με την φύση και το μέγεθος του οργανισμού/ επιχείρησης, δέσμευση για: 1. συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, 2. πρόληψη ρύπανσης, 3. τήρηση όποιων άλλων απαιτήσεων έχει θέσει ο οργανισμός/επιχείρηση ώστε να καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου, 4. συνεχή βελτίωση, 5. καθορισμό περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.Μ. ΜήτσιουΔεκέμβριος 2011Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι Για την καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων (μετρήσιμων) ο οργανισμός/επιχείρηση πρέπει προηγουμένως να προσδιορίσει τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές αυτές δηλ. που έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σχετίζονται με τις δραστηριότητες του/της. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με κριτήρια και μεθόδους που θα καθορίσει ο ίδιος ο οργανισμός/επιχείρηση έτσι ώστε να έχει συνεπή αποτελέσματα ως προς την αξιολόγηση τους και τον αντίκτυπο τους σε θέματα περιβάλλοντος, νομικά θέματα και την κάλυψη ανησυχιών σε εξωτερικά και εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Για τον παραπάνω μηχανισμό αξιολόγησης λαμβάνονται επίσης υπόψη: 1. ο τόπος των δραστηριοτήτων 2. ο χρόνος ολοκλήρωσης της ανάλυσης και ύπαρξης δεδομένων, 3. το κόστος ολοκλήρωσης της ανάλυσης και ύπαρξης δεδομένων. Γιατί χρειάζεται το Environmental Management System (EMS) 1. 2. 3. 4. 5. 6.Βοηθά να είσαι σε διαρκή συμμόρφωση με την νομοθεσία Βοηθά στην διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων Επιχειρείς με βιώσιμο τρόπο Όλο και περισσότεροι πελάτες το απαιτούν Συστηματική επαναλήψιμη προσέγγιση Επιθεωρείται και είναι ιχνηλάσιμο.Τι είναι το “EMAS” Το “EMAS” είναι το EMS που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 (Κανονισμός EMAS). Πως ένας οργανισμός/επιχείρηση γίνεται μέλος του “EMAS” Όποιος οργανισμός/επιχείρηση προετοιμάζεται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, πρέπει να κάνει μια αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση (επανεξέταση) της κατάστασης του/της. Εφόσον ο οργανισμός/επιχείρηση πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 κοινοποιεί *1 συχνά την περιβαλλοντική του κατάσταση σε Περιβαλλοντική Δήλωση την οποία υποβάλλει στο “EMAS”. *1Σε ορισμένες περιπτώσεις (εξαρτάται από την φύση του αντικειμένου του οργανισμού, την σοβαρότητα περιβαλλοντικών κινδύνων κ.α.), η νομοθεσία επιβάλλει στον οργανισμό να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 και να κοινοποιεί συχνά την Περιβαλλοντική του Δήλωση ως μέλος του “EMAS”.Μ. ΜήτσιουΔεκέμβριος 2011Σελίδα 2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.