Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023
ΠροδιαΑντικείμενο της ΣΚ γραφή ΣΚΠρότυπα Ισχύον Ευρωπαϊκό αναφερόμενα στις ΣΚ Πρότυπο (ΕΝ)ΣΚ-301Προσδιορισμός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανώνASTM C 127ΕΛΟΤ EN 1097-3ΣΚ-302Προσδιορισμός φαινομένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανώνASTM C 128ΕΛΟΤ EN 1097-3ΣΚ-303Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος ΕΛΟΤ 671ΕΛΟΤ EN 12390-2 E2ΕΛΟΤ EN 12390-4 ΣΚ-304Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιμίων σκυροδέματοςΕΛΟΤ 722Τίτλος Προτύπου Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 4: Αντοχή σε θλίψη - Προδιαγραφή για μηχανές δοκιμώνΕΛΟΤ EN 13791Εκτίμηση της επί τόπου του έργου θλιπτικής αντοχής σε κατασκευές και προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμαΕΛΟΤ EN 933-10 E2Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 10: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική διαβάθμιση των φίλλερ (κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα)ΣΚ-305Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου από 75 mm σε ASTM C 117 αδρανή υλικά (προσδιορισμός με υγρό κοσκίνισμα)ΣΚ-306Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανήΣΚ-307Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το ASTM C 233 ASTM C σκυρόδεμα 260ΣΚ-308Ειδική προδιαγραφή για χημικά πρόσθετα του σκυροδέματοςASTM C 494ΕΛΟΤ EN 934-6/A1ΣΚ-309Δοκιμή κάθισηςΕΛΟΤ 521ΕΛΟΤ EN 12350-2 E2ΣΚ-310Δοκιμή VEBEΕΛΟΤ 520ΕΛΟΤ EN 12350-3 E2ASTM C 1421/4ASTM C142 / C142M - 10 Standard Test Method Δεν υπάρχει αντίστοιχο for Clay Lumps and Friable Particles in Πρότυπο ΕΝ Aggregates Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ΕΛΟΤ EN 934-6/A1 ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 3: Δοκιμή Vebe ΠροδιαΑντικείμενο της ΣΚ γραφή ΣΚ ΣΚ-311ΣΚ-312Πρότυπα Ισχύον Ευρωπαϊκό αναφερόμενα στις ΣΚ Πρότυπο (ΕΝ)Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέματος με ASTM C 231 τη μέθοδο πίεσηςΠροσδιορισμός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών με τα αλκάλια τσιμέντου (μέθοδος ράβδου κονιάματος)ΕΛΟΤ EN 12350-7 E2Τίτλος Προτύπου Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε αέρα - Μέθοδοι με πίεσηASTM C227 - 10 Standard Test Method for Δεν υπάρχει αντίστοιχο Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate Πρότυπο ΕΝ Combinations (Mortar-Bar Method)ASTM C 227Προδιαγραφές γεωγραφικών περιοχών και Συστάσεις για την αποφυγή βλαβών στο σκυρόδεμα πό αλκαλιοπυριτικές αντιδράσεις ASTM C403 / C403M - 08 Standard Test Method Δεν υπάρχει αντίστοιχο for Time of Setting of Concrete Mixtures by Πρότυπο ΕΝ Penetration Resistance Προϊόντα συντήρησης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1 αποτελεσματικότητας της προστασίας των κοινών προϊόντων συντήρησης ASTM C40 / C40M - 11 Standard Test Method Δεν υπάρχει αντίστοιχο for Organic Impurities in Fine Aggregates for Πρότυπο ΕΝ Concrete CEN/CR 1901: 1995ΣΚ-313Προσδιορισμός του χρόνου πήξης των μιγμάτων σκυροδέματος με αντίσταση στη διείσδυσηΣΚ-314Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που ASTM C 156, ASTM C δημιουργούν μεμβράνη συντήρησης σκυροδέματος 309ΣΚ-315Οργανικές προσμίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεμαΣΚ-316Προσδιορισμός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών στο σκληρυμένο σκυρόδεμαASTM C 403ASTM C 40ΕΛΟΤ EN 12390-7 E2 ASTM C 642Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου σκυροδέματοςΔοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου σκυροδέματος ASTM C289 - 07 Standard Test Method for Δεν υπάρχει αντίστοιχο Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates Πρότυπο ΕΝ (Chemical Method) Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 5: ΕΛΟΤ EN 12350-5 E2 Δοκιμή σε τράπεζα εξαπλώσεως Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών ΕΛΟΤ EN 933-1/A1 Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα ΕΛΟΤ EN 12390-7 E2ΣΚ-317Προσδιορισμός δραστικότητας των αδρανών με τα ASTM C 289 αλκάλια του τσιμέντου (χημική μέθοδος)ΣΚ-318Δοκιμή εξάπλωσηςDIN 1048ΣΚ-320Κοκκομετρική ανάλυση των αδρανώνASTM C 1367ΣΚ-321Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών με τη χρησιμοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού μαγνησίουASTM C 88ΕΛΟΤ EN 1367-2 E22/4Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου ΠροδιαΑντικείμενο της ΣΚ γραφή ΣΚΠρότυπα Ισχύον Ευρωπαϊκό αναφερόμενα στις ΣΚ Πρότυπο (ΕΝ)Τίτλος ΠροτύπουΣΚ-322Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα ASTM C 29 αδρανή υλικάΕΛΟΤ EN 1097-6/A1Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερούΣΚ-323Δοκιμή εξίδρωσης σκυροδέματοςASTM C 232ΕΛΟΤ EN 480.04 E2Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός εξίδρωσης σκυροδέματοςΣΚ-326Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους μικρού ειδικού βάρουςASTM C 123Δεν υπάρχει αντίστοιχο ASTM C123 / C123M - 11 Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate Πρότυπο ΕΝΣΚ-328Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιμοποιείται στο σκυρόδεμαΝερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, ΕΛΟΤ EN 1008 συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος ASTM C309 - 11 Standard Specification for Δεν υπάρχει αντίστοιχο Liquid Membrane-Forming Compounds for Πρότυπο ΕΝ Curing Concrete ASTM C156 - 11 Standard Test Method for Δεν υπάρχει αντίστοιχο Water Loss [from a Mortar Specimen] Through Πρότυπο ΕΝ Liquid Membrane Forming Curing Compounds for Concrete Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Διαδικασία ΕΛΟΤ EN 932-3 και ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: ΕΛΟΤ EN 12390-3 E2 Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων ASTM C215 - 08 Standard Test Method for Δεν υπάρχει αντίστοιχο Fundamental Transverse, Longitudinal, and Πρότυπο ΕΝ Torsional Frequencies of Concrete SpecimensΕΛΟΤ 345ASTM C 309 ΣΚ-331Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέματος ASTM C 156ΣΚ-332Πετρογραφική εξέταση αδρανώνASTM C 295ΣΚ-333Στατικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματοςASTM C 496ΣΚ-334Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματοςASTM C 215ΣΚ-335Ερπυσμός σκυροδέματοςASTM C 512Δεν υπάρχει αντίστοιχο ASTM C512 / C512M - 10 Standard Test Method Πρότυπο ΕΝ for Creep of Concrete in Compression3/4 ΠροδιαΑντικείμενο της ΣΚ γραφή ΣΚΠρότυπα Ισχύον Ευρωπαϊκό αναφερόμενα στις ΣΚ Πρότυπο (ΕΝ)Τίτλος Προτύπου Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξηράνσεως Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 8: Βάθος διείσδυσης νερού υπό πίεσηΣΚ-336Συστολή ξήρανσηςASTM C 157ΕΛΟΤ EN 1367-4 E2ΣΚ-337Διαπερατότητα σκυροδέματοςDIN 1048ΕΛΟΤ EN 12390-8 E2ΣΚ-338Μικροσκοπικός προσδιορισμός κενών αέραASTM C 457ASTM C457 / C457M - 11 Standard Test Method Δεν υπάρχει αντίστοιχο for Microscopical Determination of Parameters Πρότυπο ΕΝ of the Air-Void System in Hardened ConcreteΣΚ-341Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιμίων σκυροδέματοςASTM C 496ΕΛΟΤ EN 12390-3 E2ΣΚ-342Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεμαASTM C 597ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-4ΣΚ-343Κρουσιμέτρηση στο σκυρόδεμαASTM C 805ΕΛΟΤ EN 12504-2ΣΚ-345Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles)ASTM C 131ΕΛΟΤ EN 1097-2 E2Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμόΣΚ-346Ισοδύναμο άμμουASTM D 2419ΕΛΟΤ EN 933-8Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου άμμουΣΚ-350Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HClDIN 4030DIN 4030-1:2008-06Assessment of water, soil and gases for their aggressiveness to concrete - Part 1: Principles and limiting values; Amendment A1ΣΚ-363Επίδραση οργανικών προσμίξεων στην αντοχή αμμοκονιαμάτων με λεπτά αδρανήASTM C 87Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων Δοκιμές σκυροδέματος - Μέρος 4: Προσδιορισμός της ταχύτητας μετάδοσης του ήχου με υπέρηχους Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 2: Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισμός του δείκτη αποκόλλησης (Determination of rebound number)ASTM C87 / C87M - 10 Standard Test Method Δεν υπάρχει αντίστοιχο for Effect of Organic Impurities in Fine Πρότυπο ΕΝ Aggregate on Strength of Mortar Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 1: ΕΛΟΤ EN 12350-1 E2 Δειγματοληψία Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: ΕΛΟΤ EN 12390-5 E2 Αντοχή σε κάμψη δοκιμίωνΕΛΟΤ 516 Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάμψη4/4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.