Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Πλήρης ανασύνταξη της προδιαγραφής με βάση τις πρόσφατες διορθώσεις/συμπληρώσεις του Τιμολογίου Υδραυλικών Εργων του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΝΕΤ-ΥΔΡ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 08Υδραυλικά Εργα06Σωληνώσεις - Δίκτυα08Διάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων Δικτύων08Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικάΠΕΤΕΠ 08-06-08-08 - Εκδοση 2.0 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012www.e-archimedes.gr ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων Περιγραφή Πρώτη έκδοσηΔεύτερη έκδοσηHμερομηνίαΠαρατηρήσεις05/2006Κείμενο 2ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ03/2012Επικαιροποίηση και συμπλήρωση του κειμένου από τον Παν. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΠεριεχόμενα 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ............................................................................................................ 12.ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ................................................................................................. 13.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ........................................................................................................................ 34.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 4 4.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ....................................................................................................... 44.2.ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..................................................................................... 44.3.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.......................................................................................... 55.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.............................................................................................................................. 56.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ......................................................... 67.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ......... 6 7.1. 7.2.8.ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. .............................................6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ............................................................................7ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ................................................................................................................................ 7ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-08i ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑiiΠΕΤΕΠ: 08-06-08-08 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΠροκατασκευασμένα φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων από συνθετικά υλικά 1.ΠΕΤΕΠ08-06-08-08Αντικείμενο εργασιώνΗ παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τις απαιτήσεις για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον έλεγχο προκατασκευασμένων φρεατίων υπογείων δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE). Τα προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: --2.Ρηχά προκατασκευασμένα φρεάτια υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m.Τυποποιητικές παραπομπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα, ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN 124Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking.ΕΛΟΤ EN 1610Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. Construction and testing of drains and sewers.ΕΛΟΤ EN 13598-1Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων ρηχών φρεατίων επίσκεψης. - Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers.ΕΛΟΤ EN 13598-2Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep underground installations.ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-081/7 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΕΛΟΤ EN 14802Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά φρεάτια ή μονάδες επέκτασης φρεατίων για θαλάμους επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδες - Προσδιορισμός της αντοχής σε επιφανειακή φόρτιση και οδική κυκλοφορία - Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of resistance against surface and traffic loading.ΕΛΟΤ EN 14830Βάσεις φρεατίων επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδων από θερμοπλαστικό υλικό - Μέθοδοι δοκιμής για αντοχή σε ρήξη από συμπίεση. - Thermoplastics inspection chamber and manhole bases Test methods for buckling resistance.ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1; Vulcanized rubberΕΛΟΤ ΕΝ 681-2Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστομερή - Elastomeric seals - Materials require-ents for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomersΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα. -- Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-u) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systemΕΛΟΤ ΕΝ 14982Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών - Σώμα ή κωνική επέκταση φρεάτων και ανθρωποθυρίδων από θερμοπλαστικό υλικό Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου. - Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness.ΕΛΟΤ ΕΝ 13101Bαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformityΕΛΟΤ EN 14396Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων - Fixed ladders for manholesΕΝ 14758-1Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και υπονόμους - Πολυπροπυλένιο με τροποποιητές (PP-MD) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και σύστημα --- Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systemΕΛΟΤ ΕΝ 12061Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά εξαρτήματα Μέθοδος δοκιμής για αντοχή σε κρούση - Plastics piping systems Thermoplastics fittings - Test method for impact resistanceΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3126Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων — Πλαστικά εξαρτήματα Προσδιορισμός διαστάσεων - Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions2/7ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-08 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΕΛΟΤ EN 1277Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried nonpressure applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type jointsΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις. Quality management systems - RequirementsΕΤΕΠ 08-07-01-05Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.ΕΤΕΠ 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench backfilling.3.Οροι και ορισμοίΣτην παρούσα προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι/ορισμοί: Φρεάτιο επιθεώρησης (inspection chamber) Στοιχείο των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων για την σύνδεση των σωληνώσεων ή την αλλαγή της κατεύθυνσής τους, το οποίο καταλήγει στην επιφάνεια του εδάφους με σωληνωτό στέλεχος ελαχίστης διαμέτρου 200 mm. Η εσωτερική διάμετρος του θαλάμου των φρεατίων σε περιοχές υπό κυκλοφορία είναι κατ' ελάχιστον 800 mm. Το τερματικό στοιχείο στην επιφάνεια του εδάφους επιτρέπει την εισχώρηση εξοπλισμού και μέσων για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση, την εκτέλεση δοκιμών και την αφαίρεση ιλύος και ιζημάτων, όχι όμως την είσοδο προσωπικού στο εσωτερικό του φρεατίου. Φρεάτιο επίσκεψης (manhole) Στοιχείο των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων για την σύνδεση των σωληνώσεων ή την αλλαγή της κατεύθυνσής τους. Η εσωτερική διάμετρος του θαλάμου των φρεατίων σε περιοχές υπό κυκλοφορία είναι κατ' ελάχιστον 800 mm. Το τερματικό στοιχείο στην επιφάνεια του εδάφους επιτρέπει την εισχώρηση εξοπλισμού και μέσων για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση, την εκτέλεση δοκιμών και την αφαίρεση ιλύος και ιζημάτων, αλλά και την είσοδο προσωπικού στο εσωτερικό του φρεατίου. Ρηχό φρεάτιο επίσκεψης / επιθεώρησης (inspection chamber - shallow) Στοιχείο των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων για την σύνδεση των σωληνώσεων ή την αλλαγή της κατεύθυνσής τους, με εσωτερικό ύψος από την στάθμη ροής των σωλήνων μέχρι την στέψη του θαλάμου 1,25 m. Η εσωτερική διάμετρος του θαλάμου των φρεατίων αυτών είναι έως 800 mm. Το τερματικό στοιχείο στην επιφάνεια του εδάφους, ελάχιστης διαμέτρου 200 mm επιτρέπει την εισχώρηση εξοπλισμού και μέσων για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση, την εκτέλεση δοκιμών και την αφαίρεση ιλύος και ιζημάτων, όχι όμως και την είσοδο προσωπικού στο εσωτερικό του φρεατίου. Βάση φρεατίου (base component) Μονολιθικής κατασκευής στοιχείο, στο οποίο συνδέονται οι συμβάλλουσες σωληνώσεις στο φρεάτιο (άφιξης και αναχώρησης). Περιλαμβάνει ενσωματωμένες κατά την χύτευση διαμορφώσεις ρύσεων για την καθοδήγηση της ροής (σκάφες, κανάλια) με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση διακλαδώσεις. Θάλαμος φρεατίου (riser shaft) Κυλινδρικό στοιχείο που ξεκινά από την βάση του φρεατίου και καταλήγει λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο θάλαμος είναι δυνατόν να παραδίδεται από τον κατασκευαστή ως ενιαίο τεμάχιο μαζί με την βάση, ή ως ιδιαίτερο τεμάχιο συναρμολογούμενο στο εργοτάξιο.ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-083/7 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΤηλεσκοπική προέκταση (telescopic part) Ρυθμιζόμενο στοιχείο τοποθετούμενο στην στέψη του θαλάμου, σε βάθος έως 2,0 m από την επιφάνεια του εδάφους, το οποίο επιτρέπει την ρύθμιση του ύψους του θαλάμου αλλά και την εκ των υστέρων αντιστάθμιση ενδεχομένης καθίζησης. Κώνος (cone) Στοιχείο σύνδεσης της βάσης ή του θαλάμου του φρεατίου με την ανωδομή του φρεατίου (λαιμός ή απ' ευθείας κάλυμα). Οι κώνοι εγκαθίστανται σε βάθος έως 2,00 m από την επιφάνεια του εδάφους. Μονάδα φρεατίου (chamber assembly) Νοείται το σύνολο των στοιχείων και εξαρτημάτων που αποτελούν το φρεάτιο.4.Απαιτήσεις4.1. Γενικές απαιτήσεις Τα υλικά που ενσωματώνονται στην παραγωγή προκατασκευασμένων πλαστικών φρεατίων θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων που αφορούν έναστο υλικό: Υλικό κατασκευήςΑντίστοιχο Ευρωπαϊκό ΠρότυποΜη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)ΕΛΟΤ ΕΝ 1852-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)ΕΛΟΤ ΕΝ 1266-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3Πολυπροπυλένιο με μεταλλικούς τροποποιητές (PP-MD)ΕΛΟΤ ΕΝ 14758-1Επιπροσθέτως θα πρέπει να υφίστανται επιτυχώς την δοκιμή αντοχής των 1000 ωρών, όπως προσδιορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2. Υλικά που δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα παραπάνω πρότυπα (λοιπά πολυμερή υλικά), θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ου καθορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, -2 και να υφίστανται επιτυχώς δοκιμή αντοχής 3000 ωρών. Τα φρεάτια που προορίζονται για εγκατάσταση υπό το κατάστρωμα τις οδού, θα πρέπει απαραιτήτως να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13598-2. Διευκρινίζεται ότι τα φρεάτια που παράγονται με βάση το ΕΝ 13598-1 προορίζονται για χρήση εκτός καταστρώματος οδών και για βάθη έως 1,25 m Σε επιθεώρηση με γυμνό μάτι, οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνεις των φρεατίων πρέπει να είναι λείες, καθαρές και χωρίς ελαττώματα χύτευσης. Οι βάσεις των φρεατίων θα φέρουν εσωτερικά κανάλια ροής μεταξύ των εισόδων και της εξόδου, με ομαλές καμπύλες συναρμογές διαμορφωμένα κατά την χύτευση στο εργοστάσιο παραγωγής. Η σήμανση των βάσεων θα γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2. Ο κατασκευαστής των φρεατίων θα πρέπει εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.4.2. Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Οι διαστάσεις των επιμέρους στοιχείων των φρεατίων μετρώνται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3126. Το ονομαστικό μέγεθος των φρεατίων καθορίζεται από την εσωτερική διάμετρο του θαλάμου.4/7ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-08 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΤα ακροφύσια της βάσεως για τη σύνδεση των αγωγών θα πρέπει να είναι διαστασιολογημένα σύμφωνα με το σύστημα διαστασιολόγησης των σωλήνων που πρόκειται να συνδεθούν (τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο των σωλήνων DN/OD, ή τυποποίηση κατά την εσωτερική διάμετρο των σωλήνων DN/ID) . Τα καλύμματα των φρεατίων μπορεί να είναι μεταλλικά ή απο συνθετικό υλικό και πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ανάλογα με τα επιβαλλόμενα κινητά φορτία. Οι βαθμίδες των φρεατίων θα συμμορφώνονται είτε με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1301 ή με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 (βλπ. ΕΤΕΠ 08-07-01-05).4.3. Μηχανικά χαρακτηριστικά Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των πλαστικών φρεατίων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, τα οποία παραπέμπουν σε μια σειρά προτύπων ελέγχου των επιμέρους τμημάτων των φρεατίων. Συγκεκριμένα η δομική ακεραιότητα της βάσης ελέγχεται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14830 και η αντοχή της στην κρούση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12061. Η βάση των φρεατίων που τοποθετούνται υπό κυκλοφορία (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2) πρέπει να δέχεται, πέραν των μονίμων και κινητών φορτίων, την πρόσθετη φόρτιση που δημιουργείται από την ανύψωση του υδροφόρου κατά τουλάχιστον 2,0 m πάνω από την στέψη της. Η δακτυλιοειδής ακαμψία του θαλάμου του φρεατίου (του σωληνωτού στοιχείου που τοποθετείται πάνω από την βάση), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14982, απαιτείτα να είναι τουλάχιστον 2 kN/m2. Η αντοχή των κώνων στέψης του θαλάμου στα κινητά φορτία ελέγχεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14802. Η παραμμόρφωση των βαθμίδων στο εσωτερικό του θαλάμου ελέγχεται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 mm υπό κατακόρυφη φόρτιση 2 kN (» 200 kg). Η στεγανότητα των συνδέσεων μεταξύ των τμημάτων που απαρτίζουν το φρεάτιο (ελέγχεται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1277) θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη έπειτα από δοκιμή 1000 ωρών σε πίεση/υποπίεση +/- 0,5 bar. Tα ελαστικά παρεμβύσματα θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 2.5.ΕγκατάστασηΗ εγκατάσταση των φρεατίων όπως και όλων των υλικών του δικτύου πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1610. Κατά τη μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, τα πλαστικά φρεάτια πρέπει να τοποθετούνται σε ομαλές επιφάνειες, ενώ κατά την εγκατάστασή τους δέ θα πρέπει να σύρονται ή ρίπτονται πάνω σε αιχμηρές επιφάνειες. Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά φρεάτια μπορούν να αποθηκεύονται στην ύπαιθρο ενώ οι δακτύλιοι στεγάνωσης μόνον σε στεγασμένο χώρο. Κατά την εγκατάσταση των πλαστικών φρεατίων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση, την επίχωση και τη σωστή συμπίεση του υλικού επανεπίχωσης του ορύγματος. Σε περιοχές χωρίς υδροφόρο ορίζοντα τα φρεάτια θα εδράζονται σε στρώση κοκκώδους υλικού (συνιστάται θραυστό), μεγέθους κόκκου έως 25 mm, πάχους τουλάχιστον 10 cm και επαρκώς συμπυκνωμένης με χρήση δονητικής πλάκας (βατραχάκι). Οταν ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται υψηλότερα από τον πυθμένα του θρύγματος το πάχος του συπλυκνωμένου κοκκώδους υποστρώματος θα αυξένεται σε 20 cm, ενώ συνιστάται και η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού υπό την στρώση έδρασης. Οταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι μόνιμος και υψηλός, το φρεάτιο, μετά την τοποθέτηση και σύνδεσή το,υ θα εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα ή αυτοσυμπυκνούμενο υλικό πληρώσεως (flowable fill, CLSC: σκυρόδεμα ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής) μέχρι να καλυφθούν πλήρως οι συμβάλλοντες σωλήνες, για την αντιμετώπιση των δυνάμεων άνωσης.ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-085/7 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΗ επανεπίχωση του ορύγματος θα γίνεται τμηματικά σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των 50 cm, οι οποίες θα συμπυκνώνονται σε βαθμό τουλάχιστον 90% της εργαστηριακής πυκνότητας Proctor, με χρήση ελαφρών δονητών στενού πέλματος. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί αυτοσυμπυκνούμενο υλικό πληρώσεως . Στην στάθμη του εδάφους τοποθετείται προκατασκευασμένος ή κατασκευάζεται χυτός επί τόπου δακτύλιος από σκυρόδεμα στον οποίο στερεώνεται ή πακτώνεται το προβλεπόμενο κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο δακτύλιος αποσκοπεί στην κατανομή των κινητών φρεατίων στο υλικό επίχωσης του φρεατίου και δεν πρέπει να συνδέεται μονολιθικά με τον σωλήνα επέκτασης (riser) ή τον κώνο στέψης του θαλάμου του φρεατίου, για την αποφυγή επιβολής συγκεντρωμένων κατακορύφων φορτίων στα τοιχώματα, Μεταξύ του δακτυλίου από σκυρόδεμα και της άνω απόληξης του φρεατίου θα εφαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των φρεατίων, με τον οποίο εξασφαλίζεται η ως άνω προϋπόθεση. Η προσαρμογή της στέψης του φρεατίου με την στάθμη του εδάφους γίνεται με την προσθήκη ειδικό τεμάχιο τηλεσκοπικής επέκτασης (riser) που προσαρμόζεται στον κώνο στέψης και στεγανοποιείται με ελαστικό δακτύλιο. Τα ειδικά αυτά τεμάχια διατίθενται από τους κατασκευαστές των φρεατίων και αποτελούν στοιχεία του πιστοποιημένου συστήματος του φρεατίου. Τόσο το ύψος του θαλάμου, όσο και το ύψος της επεκτάσεως αποτελούν στοιχεία της παραγγελίας του φρεατίου (πέραν της ονομαστικής διαμέτρου και της διάταξης των συμβαλλόντων σωλήνων). Η σύνδεση των συμβαλλόντων σωλήνων με το φρεάτιο θα γίνεται υποχρεωτικά με χρήση των ειδικών τεμαχίων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τον προβλεπόμενο τύπο των σωλήνων του δικτύου. Τα ειδικά αυτά τεμάχια προσαρμόζονται στο φρεατίο μέσω δακτυλίων στεγάνωσης σε θέσεις προχαραγμένες στο εργοστάσιο (εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ή ακριβής αποκοπή των τοιχωμάτων στο εργοτάξιο για την διάνοιξη των οπών σύνδεσης). Οι εργασίες συναρμολόγησης του φρεατίου και σύνδεσης των συμβαλλόντων σωλήνων θα γίνεται σύμγωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνίτη. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση τσιμεντοκονίας για τη διαμόρφωση του πυθμένα των φρεατίων καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μονωτικού κονιάματος στο εσωτερικό του φρεατίου.6.Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβήΘα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:•Έλεγχος των πιστοποιητικών του φρεατίου και των εξαρτημάτων του, σύμφωανα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή.•Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.•Έλεγχος των συνδέσεων με τους σωλήνες του δικτύου.•Ελεγχος διαστάσεων φρεατίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης•Εσωτερικός έλεγχος φρεατίου.7.Οροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας & προστασίας του περιβάλλοντος Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών. Εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητος χώρου εντός ορύγματος. Πιθανότητα κατάπτωσης παρειών ορύγματος. Χρήση ανυψωτικών μέσων.6/7ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-08 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων. Τονίζεται η υποχρέωση συμμόρφωσης προς την οδηγία 92/57/ΕΕ ‘’Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων’’ και την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ.17/96, Π.Δ.159/99 κ.λ.π.). Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες. Οι απασχολούμενοι με το χειρισμό και την εγκατάσταση των φρεατίων θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): Προστασία χεριών και βραχιόνων Προστασία κεφαλιούEN 397:1995: Industrial safety A1:2000)-Κράνη προστασίας.Προστασία ποδιών8.ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risksΓάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.EN ISO 20345:2004: Safety footwear for professional use -– Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση.helmets(AmendmentΕπιμέτρησηΗ επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων. Επιπρόσθετα τα φρεάτια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α)Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού(β)Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού.Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: · Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). · Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. · Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. · Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.· Δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους το καλύμματα των φρεατίων, της προβλεπόμεης φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124.ΠΕΤΕΠ: 08-06-08-087/7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.