Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εκδίδονται διαρκώς από την CEN, που αφορούν προϊόντα και υλικά όλων των κατηγοριών και όχι μόνον του Τομέα Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) - ο κατάλογος περιλαμβάνει βεβαίως και ΠΔΚ. Ωστόσο στην χώρα μας εξακολουθούμε να συζητάμε και να προβληματιζόμαστε με το θέμα της μετάφρασης στην Ελληνική Προτύπων που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή (Εναρμονισμένα Πρότυπα), εδώ και αρκετά χρόνια ...

Latest publications – September 2012 'Latest publications' lists the European Standards (EN), CEN Workshop Agreements (CWA), CEN Technical Specifications (CEN/TS) and CEN Technical Reports (CEN/TR) that were published in September 2012. They will be available within the next six months from the CEN National Members. They are classified according to the International Classification for Standards (ICS). This system classifies standards by industrial sector and was elaborated by the International Organization for Standardization (ISO) in order to unify the classification of data about standards throughout the world. The publications issued in the next month, will appear as from 2nd of each month.Table of contents 01 - GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION ............ 3  03 - SOCIOLOGY. SERVICES. COMPANY ORGANIZATION AND MANAGEMENT. ADMINISTRATION. TRANSPORT .................................................................................... 3  11 - HEALTH CARE TECHNOLOGY ..................................................................................... 4  13 - ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY ..................................................... 4  23 - FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE...................................... 4  25 - MANUFACTURING ENGINEERING............................................................................... 5  35 - INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE MACHINES .................................................. 5  43 - ROAD VEHICLE ENGINEERING ................................................................................... 5  45 - RAILWAY ENGINEERING .............................................................................................. 6 European Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 1 of 10 Back to table of contents .......................................................................................................... 6  49 - AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING ...................................................... 6  53 - MATERIALS HANDLING EQUIPMENT .......................................................................... 6  55 - PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS ............................................................ 7  59 - TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY ..................................................................... 7  61 - CLOTHING INDUSTRY .................................................................................................. 7  71 - CHEMICAL TECHNOLOGY............................................................................................ 7  75 - PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES .......................................................... 7  77 - METALLURGY ................................................................................................................ 8  79 - WOOD TECHNOLOGY .................................................................................................. 8  Back to table of contents .......................................................................................................... 8  83 - RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES........................................................................ 8  91 - CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING............................................................ 9  93 - CIVIL ENGINEERING ................................................................................................... 10  97 - DOMESTIC AND COMMERCIAL EQUIPMENT. ENTERTAINMENT. SPORTS .......... 10 European Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 2 of 10 01 - GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION EN ISO 6165:2012Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO 6165:2012)EN 9300-003:2012Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and conceptsEN ISO 11979-1:2012Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO 11979-1:2012)EN 16256-1:2012Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Back to table of contents03 - SOCIOLOGY. SERVICES. COMPANY ORGANIZATION AND MANAGEMENT. ADMINISTRATION. TRANSPORT EN 16231:2012Energy efficiency benchmarking methodologyCEN/TR 16412:2012Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operatorsEN ISO/IEC 17065:2012Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)EN ISO 17261:2012Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport architecture and terminology (ISO 17261:2012)EN ISO 17262:2012Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures (ISO 17262:2012) Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 3 of 10 11 - HEALTH CARE TECHNOLOGY EN ISO 11979-1:2012Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO 11979-1:2012)EN ISO 12836:2012Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2012)EN ISO 14457:2012Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2012)EN ISO 21672-2:2012Dentistry - Periodontal probes - Part 2: Designation (ISO 216722:2012)EN ISO 23907:2012Sharps injury protection - Requirements and test methods Sharps containers (ISO 23907:2012) Back to table of contents13 - ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY EN 1839:2012Determination of explosion limits of gases and vapoursEN 15269-2:2012Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsetsEN 16231:2012Energy efficiency benchmarking methodology Back to table of contents23 - FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE EN ISO 7866:2012Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders Design, construction and testing (ISO 7866:2012) Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 4 of 10 25 - MANUFACTURING ENGINEERING EN ISO 2400:2012Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012)EN ISO 9455-10:2012Soft soldering fluxes - Test methods - Part 10: Flux efficacy test, solder spread method (ISO 9455-10:2012)EN 14587-3:2012Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing construction Back to table of contents35 - INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE MACHINES EN ISO 1828:2012Health informatics - Categorial structure for terminological systems of surgical procedures (ISO 1828:2012)EN 9300-003:2012Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and conceptsCWA 16505:2012Container Security & Tracking Devices - Technical Specifications and Communication StandardsEN ISO 17261:2012Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport architecture and terminology (ISO 17261:2012)EN ISO 17262:2012Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures (ISO 17262:2012) Back to table of contents43 - ROAD VEHICLE ENGINEERING EN 12252:2012LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankersEN 16054:2012BMX bicycles - Safety requirements and test methods Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 5 of 10 45 - RAILWAY ENGINEERING EN 15437-2:2012Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and design requirements - Part 2: Performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring Back to table of contents49 - AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING EN 4050-1:2012Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 1: General requirementsEN 4050-2:2012Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 2: Performance of testEN 4050-3:2012Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 3: Reference blocksEN 4050-4:2012Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 4: Acceptance criteriaEN 4632-004:2012Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 004: Welding and brazing of homogeneous assemblies of high alloyed steelsEN 9300-003:2012Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts Back to table of contents53 - MATERIALS HANDLING EQUIPMENT EN ISO 6165:2012Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO 6165:2012) Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 6 of 10 55 - PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS CWA 16505:2012Container Security & Tracking Devices - Technical Specifications and Communication Standards Back to table of contents59 - TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY EN ISO 105-A11:2012Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fasness grades by digital imaging techniques (ISO 105A11:2012) Back to table of contents61 - CLOTHING INDUSTRY CEN ISO/TR 16178:2012Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components (ISO/TR 16178:2012) Back to table of contents71 - CHEMICAL TECHNOLOGY EN 16256-1:2012Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: TerminologyEN 16256-2:2012Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 2: Categories of theatrical pyrotechnic articlesEN 16274:2012Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-to-inject sample Back to table of contents75 - PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES CEN/TS 15940:2012Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methodsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 7 of 10 EN 16270:2012Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol - Gas chromatographic methodEN 16300:2012Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data Back to table of contents77 - METALLURGY EN ISO 5755:2012Sintered metal materials - Specifications (ISO 5755:2012) Back to table of contents79 - WOOD TECHNOLOGY EN 636:2012Plywood - SpecificationsEN 8481:2007+A2:2012Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machinesEN 8482:2007+A2:2012Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing machinesEN 18705:2002+A2:2012Safety of woodworking machines - Circular sawing machines Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machinesEN 1870-9:2012Safety of woodworking machines - Circular sawing machines Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloadingCEN/TR 15003:2012Durability of wood and wood-based products - Criteria for hot air processes for curative uses against wood destroying organisms Back to table of contents83 - RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES EN ISO 11403-2:2012Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 2: Thermal and processing properties (ISO 11403-European Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 8 of 10 2:2012) Back to table of contents91 - CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING EN 846-14:2012Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above itEN 12390-1:2012Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and mouldsEN 12467:2012Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methodsEN 12504-2:2012Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing Determination of rebound numberEN 15269-2:2012Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsetsEN 15651-1:2012Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elementsEN 15651-2:2012Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazingEN 15651-3:2012Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary jointsEN 15651-4:2012Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkwaysEN 15651-5:2012Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Evaluation of conformity and marking Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 9 of 10 93 - CIVIL ENGINEERING EN 14587-3:2012Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing constructionEN ISO 22476-1:2012Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 224761:2012) Back to table of contents97 - DOMESTIC AND COMMERCIAL EQUIPMENT. ENTERTAINMENT. SPORTS EN 650:2012Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a polyvinyl chloride backing - SpecificationCEN/TR 16411:2012Child use and care articles - 2012 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards Back to table of contentsEuropean Committee for Standardisationwww.cen.euCEN – Latest Publications –Page 10 of 10
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.