Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021
Κατά τη συμπύκνωση, πώς μπορώ να διαπιστώσω ότι η χρησιμοποίηση του δονητή γίνεται σωστά και ότι η δόνηση είναι επαρκής; Ποιες είναι οι ενδείξεις, τι πρέπει να προσέξω; Ποιες υποδείξεις πρέπει να κάνω στον χειριστή, ιδίως στον άπειρο;

Η συνοπτική απάντηση που ακολουθεί αφορά στους χρησιμοποιούμενους στην καθημερινή πράξη δονητές μάζης ή εσωτερικούς ή εμβαπτιζόμενους. Εκτενέστερο κείμενο για τη συμπύκνωση με δονητές μάζης - επιφανείας - ξυλοτύπου έχει αναρτηθεί στην στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr. με τίτλο "Η συμπύκνωση του σκυροδέματος".

Η συμπύκνωση έχει σκοπό την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα και την τακτοποίηση των κόκκων των αδρανών και του τσιμέντου σε πυκνότερη διάταξη και συνεκτικώτερο ιστό, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση της αντοχής, μείωση του πορώδους και της διαπερατότητας, και βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος. Την ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση του αέρα και την πυκνότερη διάταξη των κόκκων προσδίδει ο δονητής.

Για να είναι (κατά το εφικτόν) ομοιόμορφα κατανεμημένη η παρεχόμενη ενέργεια (και η συμπύκνωση) πρέπει η απόσταση μεταξύ των σημείων εμβαπτίσεως του δονητή να είναι ίση με μιάμιση φορά την ακτίνα ενεργείας του δονητή (1,5 R), σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΤΣ-97 παργρ. 9.3. Για να είναι επαρκής αυτή η ενέργεια πρέπει να είναι επαρκής και ο χρόνος δονήσεως σε κάθε θέση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες υποδείξεις για την εκτίμηση της ακτίνας ενεργείας και του ενδεδειγμένου χρόνου.

Τόσο η ακτίνα ενεργείας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος δονήσεως είναι συνάρτηση (μεταξύ άλλων) της ισχύος και της συχνότητας του δονητή, της εργασιμότητας του σκυροδέματος, της μορφής και των διαστάσεων του συμπυκνουμένου στοιχείου, της πυκνότητας των οπλισμών, του μεγέθους των αδρανών κ.α.  

Γενικώς, πάντως, για κάθε συνδυασμό των ως άνω παραγόντων επιρροής, η συμπύκνωση θεωρείται επαρκής όταν, στην επιφάνεια του σκυροδέματος στη θέση λειτουργίας του δονητή, σταματήσουν να ανέρχονται μεγάλες ή πυκνές φυσαλίδες αέρος και σχηματισθεί μία υδαρής, γυαλιστερή στρώση, κάτι σαν το καϊμάκι στην επιφάνεια του γάλακτος. Το μέγεθος αυτής της στρώσεως δίνει και κάποια εικόνα για την ακτίνα ενεργείας του δονητή και οδηγεί για τη θέση της επομένης εμβαπτίσεως – οι επιφάνειες πρέπει να έχουν υπερκάλυψη.

Ο έμπειρος χειριστής μπορεί να "αναγνωρίσει" την επαρκή συμπύκνωση και από τον θόρυβο του δονητή, ή ακόμη από την διαφοροποίηση της ταλαντώσεως στο χέρι του.

Η σωστή χρήση του δονητή συνίσταται στην κατακόρυφη, ταχεία βύθισή του στο σκυρόδεμα, χωρίς την πίεση από τον χειριστή, με την επενέργεια μόνο του βάρους του, με βύθισή του από 5 ως 15 cm στη υποκείμενη (τυχόν υπάρχουσα) στρώση, τη διατήρησή του βυθισμένου για 5 sec τουλάχιστον (ίσως μέχρι 25), και την σχετικώς βραδεία ανάσυρσή του (ίσως και με πάνω - κάτω κίνηση), χωρίς διακοπή της λειτουργίας του, ώστε να μη μένει "τρύπα" στην θέση εξαγωγής του.

Παρά ταύτα, κατά τη συμπύκνωση λεπτών πλακών, είναι σύνηθες να "ξαπλώνεται" ο δονητής εντός του σκυροδέματος που διαστρώνεται, καθόσον δεν είναι πρακτική η κατακόρυφη βύθιση στο πάχος των 15 ή 12 cm (ή ακόμα λιγώτερο), ούτε είναι εφικτός ο προσδιορισμός της ακτίνας ενεργείας. Ένα μεγάλο μέρος της ενεργείας του δονητή, χάνεται τότε στη δημιουργία κυματισμών, αλλά αυτό ίσως είναι αναπόφευκτο. Ο εσωτερικός δονητής δεν είναι ο περισσότερο ενδεικνυόμενος για τις λεπτές πλάκες.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.