Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση του κ. Παντελή Πατενιώτη, Διπλ. Μηχανικού Δημοσίων Έργων ΣΜΑ, Επιθεωρητή Συστημάτων ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001, Επιθεωρητή FPC & προϊόντων κατά CE, CEC Technical Expert, στην διημερίδα του ΠΣΔΜΗ με θέμα "Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: νομοθεσία - χρηματοδότηση - προδιαγραφές - τεχνικές", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2014

Παντελής Πατενιώτης Διπλ. Μηχανικός Δημοσίων Έργων ΣΜΑ Επιθεωρητής Συστημάτων ΙSO 9001 – OHSAS 18001 - ISO 14001 Επιθεωρητής FPC & προϊόντων κατά CE CEC Technical Expert1  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)  93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO289/106/EOK Για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD) 2004/8/ΕΚ Για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) 2006/32/ΕΚ Για τις ενεργειακές υπηρεσίες 2002/91/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού 2 Ενεργειακής Απόδοσης (ΕPΒD) - ΚΕΝΑΚ Παντελής Πατενιώτης  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30) B 2012 AROSSO3  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30) B 2012 AROSSO4  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)5  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)6  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)  305/2011/ΕΕ Κατάργηση της 89/106/EOK 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων 2010/31/EΕ EPBD Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κατάργηση της 2002/91/ΕΕ (1/2/12) 2012/27/EE EED Για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων7 Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού: Στόχοι Στρατηγικής Σχεδιασμός πολιτικής – Παράγοντες: α) αειφόρος ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, β) σταδιακή ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και γ) τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, με πρωταρχικό προσανατολισμό παρεμβάσεων προς τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειαςΠρωτόκολλο Κυότο:  Υποχρέωση ΕΕ : Μείωση εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου περιόδου 20082020 κατά 20% (346 Μt C02) σε σχέση με επίπεδα 1990. Συμφωνία Επιμερισμού Φορτίου  Σχετική υποχρέωση Ελλάδας : Περιορισμός αύξησης εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου στο 25%. Δυσκολία επίτευξης υποχρεώσεων-στόχων. Ανάγκη και δυνατότητες εφαρμογής μεγάλης κλίμακας συντονισμένων δράσεων για τον έλεγχο της ζήτησης τελικής ενέργειας και την αποσύνδεσή της από την οικονομική ανάπτυξη (μείωση ενεργειακής έντασης), με: α) την προώθηση σαφούς νομοθετικού πλαισίου προτεραιοτήτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, β) τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό πόρων (IRP) και 8 γ) την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών Παντελής Πατενιώτης Η «Νέα Προσέγγιση» (1985) Ρυθμιστική τεχνική / στρατηγική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησηςαγαθών/προϊόντων στην Ενιαία Αγορά (1992 -) με αποτελεσματικούς τρόπους τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης9Παντελής Πατενιώτης Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) 187/404/ΕΟΚΑπλά δοχεία πίεσης288/378/ΕΟΚΑσφάλεια παιχνιδιών389/106/ΕΟΚΠροϊόντα δομικών κατασκευών489/686/ΕΟΚΜέσα Ατομικής Προστασίας590/384/ΕΟΚΜη αυτόματοι ζυγοί690/385/ΕΟΚΕνεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα790/396/ΕΟΚΣυσκευές καύσης αερίων καυσίμων892/42/ΕΟΚΛέβητες ζεστού νερού993/15/ΕΟΚΕκρηκτικά 10Παντελής Πατενιώτης Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) 1093/42/ΕΟΚΙατροτεχνολογικά προϊόντα1194/9/ΕΕΕξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες ατμόσφαιρες1294/25/ΕΕΣκάφη αναψυχής1395/16/ΕΕΑνελκυστήρες1496/48/ΕΕΔιαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων1596/98/ΕΕΝαυτικός εξοπλισμός1697/23/ΕΕΕξοπλισμός υπό πίεση1798/37/ΕΕΜηχανές1898/79/ΕΕΙατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης In vitro Παντελής Πατενιώτης11 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) 19 99/5/ΕΕΤερματικός Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών20 99/36/ΕΕΜεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση21 2000/9/ΕΕ 22 2000/14/ΕΕΕγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων, με συρματόσχοινο Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση23 2001/16/ΕΕΔιαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος συμβατικών σιδηροδρόμων24 2004/22/ΕΕΟδηγία Οργάνων Μέτρησης25 2004/108/ΕΕΗλεκτρομαγνητική συμβατότητα262006/95/ΕΕ Οδηγία Χαμηλής τάσης (ex-73/23/ΕΟΚ)27Κανονισμός 552/2004/EEΔιαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Παντελής Πατενιώτης12 Στοιχεία αξιολόγησης συμμόρφωσης με Οδηγίες ΝΠ Τμηματοποίηση φάσεων και ευελιξία των διαδικασιών εξέτασης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και της παραγωγικής του διαδικασίας Καθορισμός κριτηρίων για τη λειτουργία των διαδικασιών, τον ορισμό φορέων διαχείρισης τους και τη χρήση του σήματος CE Γενικευμένη χρήση Ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας (σειρά ΕΝ ISO 9000) και με τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (σειρά ΕΝ 45000) Ενεργοποίηση συστημάτων διαπίστευσης και χρήση τεχνικών συγκριτικής εξέτασης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο Προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με δοκιμές και πιστοποίηση στο μη υποχρεωτικό πεδίο δράσης Mutual recognition 13 Παντελής Πατενιώτης Ολική Προσέγγιση (ΟΠ) αξιολόγησης της συμμόρφωσης Βάση οι διαδικασίες εσωτερικού σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής που ακολουθεί ο κατασκευαστής Εξέταση τύπου προϊόντος από τρίτο μέρος σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής από τον κατασκευαστή Εξέταση τύπου ή σχεδιασμού προϊόντος από τρίτο μέρος σε συνδυασμό με έγκριση από τρίτο μέρος των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ή την επαλήθευση προϊόντος από τρίτο μέρος Επαλήθευση διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής από τρίτο μέρος ή έγκριση από τρίτο μέρος του συνολικού συστήματος διαχείρισης ποιότηταςΥποστηρικτικά Έγγραφα γενικών οδηγιών και αναλυτικών διαδικασιών Παντελής Πατενιώτης14 Πλαίσιο συμμόρφωσης: Οδηγία 89/106/EΟK (CPD) Κανονισμός 305/2011/ΕΕ (CPR)Η Κοινοτική Οδηγία για τα Δομικά Προϊόντα (CPD) Π.Δ. 334/94 Κ.Δ.Π 269 Αρ. 4115_0615Παντελής Πατενιώτης ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”  ΣτόχοςCPD - CPRΆρση εμποδίων εμπορίου προϊόντων δομικών έργωνΕδραίωση Εσωτερικής Αγοράς ΒασικάΣημεία CPD –CPR7 Βασικές Απαιτήσεις που αφορούν τα Έργα όπου ενσωματώνονται τα Προϊόντα και όχι τα Προϊόντα καθεαυτάΑναφορά σε υποχρεωτικά Πρότυπα ΠροϊόντωνCE – Σήμα Πιστότητας 16Παντελής Πατενιώτης ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”  Οι «βασικές απαιτήσεις» δεν ισχύουν για προϊόντα δομικών κατασκευών αλλά για τα έργα (κτίρια, δρόμους, σιδηρόδρομους).  Για τον λόγο αυτό μια άμεση βεβαίωση πιστότητας έναντι στην οδηγία και κατά συνέπεια η σήμανση CE δεν είναι δυνατή χωρίς ένα hEN ή μια ΕΤΑ!  Τα συστήματα βεβαίωσης πιστότητας δεν ακολουθούν τις ενότητες της «Σφαιρικής Προσέγγισης», αφού η προσέγγιση αυτή ψηφίστηκε μετά την έκδοση της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων. 17 ΟΙ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CPD – CPR ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Με την προϋπόθεση ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής.1.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια2. 3. 4. 5. 6. 7.Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων Ρυθμίσεις με ευθύνη Κράτους-Μέλους Παντελής Πατενιώτης18 Ο CPR ισχύει μόνο για προϊόντα δομικών κατασκευών τα οποία:  Τοποθετούνται στην αγορά του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)  Προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού  Προορίζονται για χρήση σε έργα που υπόκεινται σε κανονισμούς σε μια ή περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ  Συνεισφέρουν στην τήρηση τουλάχιστον μιας «βασικής απαίτησης» για τα έργα. 19 ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN: MANDATES Από τον Φεβρουάριο του 1995 έχουν εκδοθεί: 35 MANDATES (35 κατηγορίες προϊόντων)  Με βάσει αυτές πρόκειται να εκδοθούν 600 περίπου Εναρμονισμένα Πρότυπα σύμφωνα με την Construction Products Directive (89/106/EEC Σήμερα: 568  Επιπλέον πρόκειται να εκδοθούν 1500 Υποστηρικτικά Πρότυπα (Μέθοδοι δοκιμών / Πιστοποίηση της Συμμόρφωσης). 20Παντελής Πατενιώτης MANDATE M/100: PRECAST CONCRETE PRODUCTS Elements for fences (EN 12839);Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete (EN 1520)Special roof elements (EN 13693);Hollow core slabs (EN 1168);Precast concrete garages (EN 13978-1);Floor plates for floor systems (EN 13747);Linear structural elements (EN 13225);Ribbed floor elements (EN 13224);Foundation piles (EN 12794);Masts and poles (EN 12843);Precast concrete products - Box culverts (EN 14844);Precast concrete products - Foundation elements (EN 14991);Precast concrete products - Wall elements (EN 14992)Precast concrete products - Bridge elements (EN 15050);Precast concrete products – Stairs (EN 14843);Floor slats for livestock (EN 12737);Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams (EN15037-1); Παντελής Πατενιώτης21 MANDATE M/103: THERMAL INSULATION PRODUCTS Factory made mineral wool (EN 13162);Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 13163);Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN13164);Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products (EN 13165);Factory made products of phenolic foam (PF) (EN 13166);Factory made cellular glass (CG) products (EN 13167);Factory made wood wool (WW) products (EN 13168);Factory made products of expanded perlite (EPB) (EN 13169);Factory made products of expanded cork (ICB) (EN 13170);Factory made wood fibre (WF) products (EN 13171);In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) (EN 14063-1);In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products (EN 14316-1)In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products (EN 14317-1);Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 14933);Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN 14934); 22Παντελής Πατενιώτης ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN M/101 ΚΑΙ M/122 EN 14351: Παράθυρα & Θύρες για πεζούς – Προδιαγραφή προϊόντος (CEN TC33) Για Βασική Απαίτηση CPD ER6 (‘Eνέργεια’):  Windows (M/101): thermal resistance, air permeability Roof windows (M/122) : thermal resistance, air permeability, gvalue Referring to supporting standards, such as: U-value hot box test and calculation method (TC89) g-value calculation method (TC129) etc.23Παντελής Πατενιώτης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Mandate to CEN, with relation to ‘energy’, e.g.: M/101: Θύρες, παράθυρα και σχετικά προϊόνταM/122: καλύμματα οροφών, φεγγίτες, διαφώτιστα και σχετικά προϊόντα24Παντελής Πατενιώτης Κανονισμός 305/2011/ΕΕ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του ΣυμβουλίουΠροσοχή: Διορθωτικό 12.04.2013 ΚΥΑ/6690/25/06/201 - 2ΦΕΚ 1914: Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE».Παντελής Πατενιώτης25 Κανονισμός 305/2011/ΕΕ Άρθρο 5:Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση δήλωσης επίδοσηςΆρθρο 65: Κατάργηση 1. Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείταιΆρθρο 68: Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38, τα άρθρα 56 έως 63 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Κατάργηση του συστήματος 2 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλοςΠαντελής Πατενιώτης26 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισμός ΠροϊόνCPRΕναρμονισμένο Πρότυπο hEN7 Βασικές ΑπαιτήσειςETΑΚαταλληλότητα χρήσηςΕΤA : Ευρωπαϊκή Τεχνική ΑξιολόγησηΠαντελής ΠατενιώτηςΈργα (Κτίρια)27 ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της βιομηχανίας (ιδιωτικού συμφέροντος) Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (δημοσίου συμφέροντος): "Εντελλόμενα" ή "Εναρμονισμένα" πρότυπα28Παντελής Πατενιώτης ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN    Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) : Στα πλαίσια Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (CPD) Προϊόντα που παράγονται βιομηχανικά σε συμφωνία με αυτά τα πρότυπα επωφελούνται της ‘Θεώρησης (Τεκμηρίου) Συμμόρφωσης' ως προς τις Βασικές Απαιτήσεις (ΕRs) της CPD για έργα – κτίρια εντός του ΕΟΧ Υποστηρικτικά πρότυπα (sEN): Αναφερόμενα περισσότερο σε οριζόντιες μεθόδους δοκιμών ή υπολογισμών.Αναφορές σε αυτά από τα hENΣημαντικά, όχι εναρμονισμένα Παντελής Πατενιώτης29 ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) : Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογήςΤυποποιητικές παραπομπέςΌροι, ορισμοί και συντετμημένοι όροιΠροδιαγραφέςΓια όλες τις εφαρμογέςΓια ειδικές εφαρμογέςΜέθοδοι ελέγχουΑρχικοί έλεγχοι τύπουΈλεγχοι παραγωγήςΚωδικοποίησηΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ.2: Συστήματα βεβαίωσης της (συμμόρφωσης) επίδοσης Παντελής Πατενιώτης30 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HEN Για ομάδες προϊόντων με σημαντική εμπειρία Για χαρακτηριστικά προϊόντων  Σχετικά με επιδιωκόμενη χρήση Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσεις (=> CPD ER’s)Για μεθόδους προσδιορισμού Συχνά αναφερόμενα σε υποστηρικτικά πρότυπα (‘sEN’)Για παράρτημα ΖΑ της CPD για Σήμα CE (EK) Aπαιτήσεις (όριακές τιμές/κατηγορίες εφόσον επιτρέπονται από ΕΕ ή δηλωμένες τιμές)Κατευθυντήριες οδηγίες για Βεβαίωση Πιστότητας (ΑοC)Προδιαγραφές σύνταξης εγγράφων τεκμηρίωσης Παντελής Πατενιώτης31 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑ Oμοειδής με hEN:  Για χαρακτηριστικά προϊόντων   Σχετικά με εφαρμογές Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσειςΓια μεθόδους προσδιορισμού Για κατευθυντήριες οδηγίες Βεβαίωσης Πιστότητας ==> Σήμα CEΠεριπτώσεις για έκδοση ETA στον CPR :  Για καινοτόμα ή σύνθετα προϊόντα για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν έχει ακόμα γίνει η εκπόνηση κάποιου προτύπου Για προϊόντα που αποκλίνουν των τυποποιημένωνΕνδιάμεσο βήμα έως την ολοκλήρωση ενός προτύπου 32Παντελής Πατενιώτης ΕΙΔΗ ΕΤΑ ETA στη βάση μιας Κατευθυντήριας Οδηγίας Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ETAG) – Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολόγησης (ΕΕΑ)  Αρκετοί ή πολλοί κατασκευαστές Μεγάλο πλήθος αναμενόμενων εφαρμογώνETA στη βάση Κοινής Αντίληψης των φορέων έγκρισης για τη Διαδικασία Εξέτασης (CUAP) Ένας ή λίγοι κατασκευαστέςΜικρό πλήθος αναμενόμενων εφαρμογών 33Παντελής Πατενιώτης Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Δομικό ΠροϊόνΕνσωμάτωσηΕθνική Νομοθεσία Δομικών ΈργωνCPRΔηλωμένες ΤιμέςΚαταλληλότητα χρήσης δομικού προϊόντοςΔομικά ΈργαΠροσαρμογήΔιαφοροποίησηΑπαιτήσεις Δομικών ΈργωνΧρήση σε συγκεκριμένα δομικά έργα 34Παντελής Πατενιώτης Τ4 = ΤύποςΤ2 = Τομέας Τ3 = ΑντικείμεοΗμερομηνία δημοσίευσηςT1 = ΚατηγορίαΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ Αντικείμενο εργασιώνΗμερομηνία αρχικής αναρτήσεως( Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : ΜΑΪΟΣ 2006 ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1 Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα 1Ειδικές απαιτήσεις κατασκευής Φ.Ο. κτιρίων από σκυρόδεμα 3 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 4 Βιομηχανοποιημένα επιχρίσματα 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 Χωροδικτυώματα 5 Αρμοί διαστολής 5 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 1 Επικεραμώσεις στεγών 1Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1 Στεγανοποιήσεις 2 Θερμομονώσεις 1Θερμομονώσεις δωμάτων 2Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 3Θερμομωνώσεις κεραμοσκεπών στεγών Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη 4πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα ΠΕΤEΠ 03-06-02-04 Παντελής Πατενιώτης 1 37/12/20067/12/200611/12/200611/12/2006 11/12/2006 11/12/2006 11/12/200628/12/200528/12/2005 28/12/2005 28/12/200528/12/2005 28/12/2005 28/12/20053522/2/2006 ΣΗΜΑΝΣΗ CE Στη σήμανση CE εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επίδοσης Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επίδοσης από τον κατασκευαστή, δεν τοποθετείται η σήμανση CE.36Παντελής Πατενιώτης ΣΗΜΑΝΣΗ CE H απονομή Σήματος CE σε προϊόν προϋποθέτει συμμόρφωση με ένα από τα ακόλουθα : Εθνικό πρότυπο που έχει μεταγράψει εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο (hEN)Ευρωπαϊκή Τεχνική (Έγκριση) Αξιολόγηση - EuropeanTechnical (Approval) Assessment ETΑ Εθνική τεχνική προδιαγραφή, αναγνωρισμένη από την ΕΕ ως ικανοποιούσα τις Βασικές Απαιτήσεις του CPR (καμία ήδηαναγνωρισμένη) 37Παντελής Πατενιώτης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Διαδικασία i) Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα(Διαδικασία ii) Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή με πιθανή εμπλοκή τρίτου αναγνωρισμένου φορέα 38Παντελής Πατενιώτης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC) • Σύστημα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με πρόσθετες δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά. • Σύστημα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά. • Σύστημα 2+: Δήλωση επίδοσης από τον παραγωγό με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ.39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC)• Σύστημα 2: Δήλωση επίδοσης από τον παραγωγό με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. • Σύστημα 3: Δήλωση επίδοσης από τον παραγωγό με αρχική δοκιμή τύπου από κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών. • Σύστημα 4: Δήλωση επίδοσης από τον παραγωγό με αρχική δοκιμή τύπου από τον ίδιο τον παραγωγό.40 ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϊόν Σύστημα o Κόλλες για πλακίδια 3 o Πρόσμεικτα για σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα 2+ o Τσιμεντόλασπη 2+ και 4 o Κτιριακός εξοπλισμός 1 o Δομική άσβεστος 2+ o Τσιμέντο 1+ o Κεραμικά πλακίδια 3 και 4 o Καμινάδες 2+ και 4 o Ελαστομερή στεγανωτικά σωλήνων 4 o Συναρμολογούμενα στοιχεία εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα (ETICS) 1 41Παντελής Πατενιώτης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ42 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ43Παντελής Πατενιώτης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΕΛΟΤ EN 1916:2002 Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από ινοπλισμένο σκυρόδεμα «ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 4ο χλμ Θηβών - Λειβαδιάς, Θήβα 11Προκατασκευασμένοι σωλήνες από ινοπλισμένο σκυρόδεμα για την μεταφορά λυμάτων, βρόχινων & επιφανειακών υδάτων, σε γενικά υπόγειες σωληνογραμμές. Υδατοστεγανότητα: Έλεγχος στεγανότητας σε συνδέσεις & σωλήνες στα 50 kPa (0,5 bar) εσωτερικά. Αντοχή θραύσης: Κλάση αντοχής 135, χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 40 MPa (N/mm²). Διαμήκης καμπτική αντοχή: Επαρκής. Αντοχή στο χρόνο: Επαρκής για κανονικές συνθήκες συντήρησης Αντοχή φλαντζών: Υπολογισμός σύμφωνα με τη Μέθοδο 2 44Παντελής Πατενιώτης Σήμανση CECEΑρ. ταυτ. Κοιν. φορέαΧάλυβας Α.Ε. Τ.Κ.15244Όνομα & δνση κατασκ.14Μέθοδος δήλωσης συμμόρφωσης με την Προδιαγραφή του Κατασκευαστή με δήλωση των Σχεδιαστικών και Δομικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 199301234Δύο τελευτ. ψηφία έτους01234-CPD-1020Αριθ. πιστοποιητικούΕΝ 1090-1:2009+Α1:2011 Χαλύβδινο χωροδικτύωμαΝο. Προτύπου Περιγραφή προϊόντος και πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικώνΑποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων: ΕΝ 1090-2 Συγκολλησιμότητα: Χάλυβας S235J0 – EN 10025-2 Αντοχή σε θραύση: 27J στους 00C Αντίδραση στη φωτιά: Κατηγορία υλικού: Κλάση Α1 Απελευθέρωση καδμίου: NPD Ακτινοβολία: NPD Ανθεκτικότητα: προετοιμασία επιφάνειας σύμφωνα με το ΕΝ 1090-2, grade P3. Βαφή σύμφωνα με το ΕΝ ISO 12944-5, βλέπε προδιαγραφές προϊόντος. Δομικά χαρακτηριστικά: Φέρουσα ικανότητα: Σχεδιασμός ΕΝ 1993-1 βλέπε συνοδευτικά σχέδια και υπολογισμούς. Αντίσταση στη φωτιά: Τιμή υπολ.:R 30, βλέπε DC102/3 Κατασκευή: Σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος CS-03/2007, και το ΕΝ 1090-2, κλάση εκτέλεσης ΕΧC3 Παντελής Πατενιώτης45 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΜΕ ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών») ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20Με τις ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις τα δομικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται σε αυτές, υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ΠΔ.334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ. 1. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας. 2. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 46Παντελής Πατενιώτης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ • • • • • • • • • • • • •Λεπτομερής Περιγραφή του/ων πιστοποιημένων προϊόντος/ων, Προδιαγραφές marketing και σχεδιασμού, Risk Management (ISO 14971), Σχέδια και Διαγράμματα αρχικού σχεδιασμού ή/και παραγωγής, Έγκριση του Σχεδιασμού, Επικύρωση του Σχεδιασμού, Τεχνικό Εγχειρίδιο Συντήρησης, Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Πίνακα Οδηγιών ή/και Προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, Εκθέσεις υπολογισμών ή/και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, Αναφορές αποτελεσμάτων, Πιστοποιητικά και εκθέσεις Επιθεωρήσεων, Τεκμηρίωση των εσωτερικών συνθηκών που εξασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος και τη συμμόρφωση του με την σχετική 47 οδηγία. Παντελής Πατενιώτης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦορείς εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές Κράτους Μέλους, για να διενεργήσουν διαδικασίες βεβαίωσης της επίδοσης (Διαπιστευμένοι).Κοινοποιούνται από τις χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υπόλοιπες χώρες μέλη Οι Κοινοποιημένοι φορείς μπορεί να είναι Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ή Εργαστήρια Δοκιμών. Έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παντελής Πατενιώτης48 ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ Τράπεζες πληροφοριών Οδηγίες Νέας Προσέγγισης: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction =directive.mainCPR:http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/inde x.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33hENs: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index .cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=YΚοινοποιημένοι Φορείς για το πρότυπο: EN 15814:2011+A1:2012 (all) Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements :49Παντελής Πατενιώτης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Κοινοποιημένοι φορείς Ελλάδας: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm ?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300 ABHELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ELOT)NB 0365 ELOT - HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION NB 0654 TUV HELLAS S.A. NB 0906 TUV AUSTRIA HELLAS LTD NB 1128 EUROCERT SA NB 2002 Hellenic Developmental Centre of Aluminium S.A. NB 2423 DQS HELLAS Management Systems Certification Company LTD 50Παντελής Πατενιώτης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CEN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ CPD             TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC33 88 241 112 125 129 128 46 110 113 130 295 229 228Doors, windows, shutters and building hardware Thermal insulation materials and products Gypsum products Wood-based panels Masonry Glass in buildings Roof covering products Oil stoves Heat exchangers Heat pumps and air conditioning units Space heating appliances Residential solid fuel burning appliances Pre-cast concrete products Heating systems in buildings 51Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η επιτήρηση της αγοράς: Είναι απαραίτητη για το σύστημα σήμανσης CE Είναι ευθύνη των κρατών μελών Είναι ζήτημα «επικουρικότητας» Βασίζεται σε Οδηγίες σχετικές με προϊόντα Παρακολουθεί αν τα προϊόντα της αγοράς συμμορφώνονται ή όχι Πληροί επίσημες απαιτήσεις Πληροί βασικές απαιτήσεις ασφαλείας Πληροί απαιτήσεις βεβαίωσης πιστότητας Προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες 52Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η Ε.Ε., λόγω και της σημαντικής αύξησης των εισαγόμενων προϊόντων, επανακαθόρισε το 2008 το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς με νέο κανονιστικό πλαίσιο (Goods package): •Κανονισμός 765/2008: ρυθμίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα του εναρμονισμένου τομέα & ρυθμίζει τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά •Κανονισμός 764/2008: αφορά το μη εναρμονισμένο τομέα και καθορίζει κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν απόφαση, η οποία ενδεχομένως παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους. •Απόφαση 768/2008: ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους φορείςΠαντελής Πατενιώτης53 ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: • Υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως του εθνικού προγράμματος εποπτείας της αγοράς (Καν. 765, άρθρο 18.5 «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν καιεπικαιροποιούν περιοδικά τα προγράμματά τους εποπτείας της αγοράς…κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτρόπή…Η 1η τέτοια κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί έως την 1-1-2010») • Υποχρέωση πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και το πεδίο αρμοδιοτήτων τους(Καν. 765, άρθρο 17.1) • Αναφορές RAPEX Α 54Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  ΚΥΑ Οικ. 10581/1015 (ΦΕΚ 706/Β/2005): «Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς από τη Γ.Γ.Β. του ΥΠΑΝ»  Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄): «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» Οι καταγγελίες καταναλωτών διαβιβάζονται στις Κλαδικές Διευθύνσεις Βιομηχανικής Πολιτικής είτε κατά βάση μέσω του τηλ. Κέντρου 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, είτε μέσω των Νομαρχιών, είτε με απευθείας υποβολή στις Δ/νσεις 55Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Καθήκοντα:  Παρακολούθηση προϊόντων της αγοράς ως προς το αν συμμορφώνονται ή όχι Φροντίζει ώστε η σήμανση CE να είναι ορθή  Φροντίζει ώστε η Δήλωση επίδοσης και άλλο υλικό για τον χρήστη (οδηγίες χρήσης) να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες  Φροντίζει ώστε κάποια επιπλέον σήμανση να είναι ορθή Φροντίζει ώστε να μην χρησιμοποιείται παραπλανητική σήμανση  Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τις επίσημες Απαιτήσεις  Φροντίζει ώστε το προϊόν και η χρήση να είναι ασφαλή  Φροντίζει ώστε να πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας  Φροντίζει ώστε να ακολουθούνται τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται  Φροντίζει ώστε να λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δοκιμές  Εκτελεί ελέγχους επιτήρησης Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για τη διαχείριση της ασφάλειας Παντελής Πατενιώτης56 ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:  Το κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα  Φροντίζει ώστε ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος  Συστήνει επίσημα σχετικά διορθωτικά μέτρα  Θέτει χρονικό περιορισμό  Απαγορεύει την πώληση και την περαιτέρω χρήση του προϊόντος  Ελέγχει ότι τα διορθωτικά μέτρα ακολουθούνται 57Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:  Άμεσα μέτρα εναντίον των προϊόντων  Ενέργεια εναντίον των ατόμων που έθεσαν τα προϊόντα στην αγορά  Ενέργεια εναντίον των ατόμων που τοποθέτησαν τη σήμανση CE σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται  Μελέτη πιθανότητας ενημέρωσης ατόμων που ίσως κινδυνεύουν  Ανταπόκριση στα παράπονα των χρηστών  Να λαμβάνονται υπόψη οι στατιστικές τραυματισμών  Ενημέρωση άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 58Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ενέργειες των αρχών εποπτείας της αγοράς: Οργάνωση τυχαίων ελέγχων και ελέγχων επιτόπου Λήψη δειγμάτων προϊόντων από την αγορά Υποβολή τους σε εξέταση και δοκιμασία Μελέτη της δήλωσης επίδοσης (άμεσα) Μελέτη των τεχνικών εγγράφων (όταν ζητηθεί εντός λογικού χρονικού διαστήματος, δικαιολογημένο αίτημα)  Συχνές επιθεωρήσεις στους εμπορικούς, βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους (όχι στους χώρους σχεδιασμού και παραγωγής)  Συχνές επισκέψεις στους χώρους εργασίας και στους χώρους όπου χρησιμοποιείται το προϊόν     59Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ανεξαρτησία - αποδοτικότητα: Ανεξάρτητες και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις Απαραίτητοι πόροι και εξουσίες για ενέργειες εποπτείας Κατάλληλες δράσεις για επιβολή συμμόρφωσης Επανδρωμένες με αδιάβλητο, εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό  Συνεργασία με Κοινοποιημένους Φορείς που διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις δοκιμών  Χρησιμοποιούν Κοινοποιημένους Οργανισμούς όμως παραμένουν υπεύθυνες  Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς    60Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οργάνωση:         Δομή/ ικανότητες από το κράτος μέλος Κεντρικά οργανωμένες αρχές (Υπουργεία - Υπηρεσίες) Περιφερειακά οργανωμένες αρχές (Περιφέρειες) Τοπικές αρχές (αρχή ενιαίας αντιμετώπισης) Κέντρα υποδοχής & αξιολόγησης παραπόνων Ενσωμάτωση μη κυβερνητικών οργανισμών Διασύνδεση με τελωνειακές αρχές Διασύνδεση με άλλες υπεύθυνες αρχές Διασύνδεση με τους φορείς των παραγωγών61Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Προϋποθέσεις:       Στελέχωση με νομικό και τεχνικό προσωπικό Έλεγχος των προσόντων του προσωπικού Εποπτεία & αξιολόγηση του προσωπικού Περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το Προσωπικό Διασφάλιση κατανόησης του σύνθετου συστήματος Διασφάλιση απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων Χρηματοδότηση πόρων & ενεργειών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝΠαντελής Πατενιώτης62 ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου: 1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ • Στοιχεία Επιχειρήσεις • Σημείο Ελέγχου • Ελεγκτές – Ημερομηνία Ελέγχου • Ταυτότητα Προϊόντος 2) ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ • Στάδιο 1α: Έλεγχος Σήμανσης CE Προϊόντος • Στάδιο 1β: Λοιπές Σημάνσεις Προϊόντος, Συσκευασίας Κλπ • Στάδιο 2: Έλεγχος Δήλωσης επίδοσης • Στάδιο 3: Τεχνικός Επί Τόπου Έλεγχος 63Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου: 3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ • Ιχνηλασιμότητα Προϊόντος • Φωτογραφίες Προϊόντος • Συμπληρωματικά Σχόλια Παρατηρήσεις 4) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ • Τεκμήρια Επιλογής Προϊόντος – Αιτιολόγηση • Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας • Απόψεις Εκπροσώπου Επιχείρησης • Υπόγραφες Ελεγκτών & Εκπροσώπου Επιχείρησης 64Παντελής Πατενιώτης Προβλήματα –Δυσχέρειες-Απαιτήσεις σε σχέση με την υλοποίηση των ελέγχων• • • • •Μεγάλος αριθμός προϊόντων Μεγάλος αριθμός σημείων διάθεσης Υψηλό κόστος εργαστηριακών ελέγχων Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι Αδυναμία απόκρισης εργαστηρίων σε μεγάλο όγκο δοκιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα • Ανάγκη εντονότερης συνεργασίας με τελωνεία • Απαίτηση για συστηματοποίηση διαδικασίας ελέγχου και υλοποίηση στοχευμένων ελέγχων • Ανάγκη για ευέλικτη διαχείριση των ελέγχων • Υποχρέωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου65Παντελής Πατενιώτης ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  Ενημέρωση & εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες υλικών.  Αξιολόγηση προμηθευτών & κατασκευαστών δομικών υλικών.  Κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων προμηθευτών & κατασκευαστών δομικών υλικών με πλήρη τεχνικά φυλλάδια και έγκυρα σε ισχύ πιστοποιητικά.  Έλεγχος των σημάνσεων στις συσκευασίες και στα προϊόντα.  Έλεγχος των πιστοποιητικών και των δηλώσεων επίδοσης των κατασκευαστών των προϊόντων.  Ύπαρξη νομικής & αστικής ευθύνης από την ενσωμάτωση μη πιστοποιημένων προϊόντων στα έργα. 66 Παντελής Πατενιώτης Eυρωπαϊκή Επιτροπή EC DG EnterpriseEC DG TRENEυρωπαϊκές Οδηγίες - Κανονισμοί Construction Product Regulation (2012)CEN κοινά προϊόνταDirective on Energy Performance (2002)EOTA καινοτομικά προϊόνταΈκφραση επιδόσεων Επιβολή κανονισμών προϊόντων ενεργειακής απόδοσης Κράτος Μέλος Παντελής Πατενιώτης67 ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CPD-CEN/EOTA-EPBD Κράτος Μέλος Εθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο κτιρίωνΕθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο συστημάτωνΕπίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΕνεργειακή επίδοση κτιρίων Μέθοδοι υπολογισμούΕπιδόσεις συστημάτωνΚώδικας πλαίσιο (role for N832/13790?) Υπολ./μέθοδοι δοκιμών(CEN/EOTA) Επιδόσεις προϊόντων / υλικώνEPBD ΟδηγίαCPRΥπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA)CPR 68Παντελής Πατενιώτης ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ EPBD Κράτος Μέλος Ενεργειακή Εθνικές επίδοση απαιτήσεις, κτιρίων σε επίπεδο κτιρίων Μέθοδος υπολογισμούΕθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο συστημάτωνΕπιδόσεις συστημάτων Επιδόσεις προϊόντων / υλικώνΕπίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΥπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA)CPRΥπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA)CPR 69Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ70Παντελής Πατενιώτης Οδηγία 2010/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για τηνΕνεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Συμμόρφωση των Κρατών-ΜελώνΙανουάριος 2011 71Παντελής Πατενιώτης ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Στόχοι Η Οδηγία προωθεί την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς επίσης τις εσωτερικές κλιματικές απαιτήσεις και την κοστολογική εφικτότηταΠροτεινόμενα μέτρα Α. Εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση για: (i) τα υπάρχοντα κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και δομικά στοιχεία που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση, (ii) (ii) τα δομικά στοιχεία που αποτελούν μέρος του κελύφους του κτιρίου και που έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την 72 ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και Παντελής Πατενιώτης Προτεινόμενα μέτρα (iii) Δομικά συστήματα κτηρίων, όταν αυτά τοποθετούνται,Β. Γ. Δ. Ε.αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται. Σχέδια αύξησης του αριθμού των σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων, Ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια και Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης73Παντελής Πατενιώτης 74Π. Πατ ενι ώτη ς ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • Κατοικίες προ του 1979 225 – 200 Kwh/m2·ε• Κανονισμός Θερμομόνωσης 1979 – 2010 • Κ.ΕΝ.Α.Κ. 2010 140 - 60 Kwh/m2·ε 90 - 70 Kwh/m2·ε• Κτίρια πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Παθητικά κτίρια)5 - 0 Kwh/m2·εΔημόσια από 1/1/2018 Ιδιωτικά από 1/1/2020 75 Παντελής Πατενιώτης Ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη & θέρμανση τυπικής κατοικίας225 - 200 kWh/(m2.ε)160 - 140 kWh/(m2.ε)Δεδομένα δόμησηςΚατοικίες προ του 1979Κανονισμός θερμομόνωσης 1979Κατάσταση κτιρίουΤελείως ανεπαρκής Ανεπαρκής θερμική θερμική μόνωση. μόνωση. Αξίζει τον κόπο να Δομικά αμφισβητήσιμο, το γίνει θερμική ανακαίνιση κόστος θέρμανσης υψηλό.Στοιχεία κτιρίουΤυπικές τιμές U και πάχους μόνωσηςΕξωτερικοί τοίχοι (τοίχος πάχους 25cm) Πάχος μόνωσης1,30 W/(m2K) 0 cm0,50 W/(m2K) 5 cmΠάχος μόνωσης της οροφής2,10 W/(m2K) 0cm0,22 W/(m2K) 22cmΠάχος μόνωσης των δαπέδων1,00 W/(m2K) 0 cm0,50 W/(m2K) 5 cmΚουφώματα5,10 W/(m2K) μονό τζάμι2,80 W/(m2K) διπλό τζάμι, τζάμι μόνωσης (με αέρα)ΕξαερισμόςΑρμοί με διαρροέςΑνοιχτά παράθυραΕκπομπές CO2 (m2.a)60kg40kgΕνεργειακή κατανάλωση σε λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά m2 χώρου και έτος30-25lt20-15ltΠαντελής Πατενιώτης76 Ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη & θέρμανση τυπικής κατοικίας90 - 70 kWh/(m2.ε)15 - 0 kWh/(m2.ε)Δεδομένα δόμησηςΚΕΝΑΚΠαθητική Κατοικία ΕPBDΚατάσταση κτιρίουΚατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσηςΠολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατοικίεςΣτοιχεία κτιρίουΤυπικές τιμές U και πάχους μόνωσηςΕξωτερικοί τοίχοι (τοίχος πάχους 25cm) Πάχος μόνωσης0,30 W/(m2K) 7 cm0,13 W/(m2K) 20 cmΠάχος μόνωσης της οροφής0,30 W/(m2K) 10 cm0,10 W/(m2K) 30 cmΠάχος μόνωσης των δαπέδων0,40 W/(m2K) 10cm0,15 W/(m2K) 20 cmΚουφώματα2,80 W/(m2K) διπλό τζάμι, τζάμι με θερμική μόνωση0,80 W/(m2K) τριπλό τζάμι, θερμομονωτικό τζάμι, ειδικό κούφωμαΕξαερισμόςΑνοιχτά παράθυραΕξαερισμός άνεσης με ανάκτηση θερμότηταςΕκπομπές CO2 (m2.a)20kg1,5kgΕνεργειακή κατανάλωση σε λίτρα 5-4lt πετρελαίου θέρμανσης ανά m2 χώρου και έτος Παντελής Πατενιώτης0,75lt77 78 Παντελής Πατενιώτης ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος «Κτίρια πολύ Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης» αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη. Τα «Παθητικά Κτίρια» έχουν καθορισμένη μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο. Τα «Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» έχουν πλήρη αυτάρκεια. 79 Παντελής Πατενιώτης ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ80ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  Αεροστεγανότητα  Θερμική Άριστηάνεση με ανάκτηση θερμότηταςθερμομόνωση (χωρίς θερμογέφυρες) Π. Πατ ενι ώτη ς ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Π. ΠατενιώτηςΔΙΑΘΕΤΕΙ  Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες.  Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές.  Απεριόριστη αντοχή στο χρόνο.  Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες.ΕΠΙΛΥΕΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ &81 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ82Παντελής Πατενιώτης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ83 Παντελής Πατενιώτης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ84 Παντελής Πατενιώτης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ85 Παντελής Πατενιώτης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ86 Παντελής Πατενιώτης Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση Παθητικά συστήματα87• Θερμομόνωση τοίχων – οροφής - δαπέδου • Βελτίωση αεροστεγανότητας • Κουφώματα υψηλής ενεργειακής α
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.