Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας


Ανακοίνωση του Ελληνικού Φόρουµ Ποιότητας Συµπεράσµατα εσπερίδας µε θέµα:Από το Κόστος Ποιότητας στα MUDA και το Lean Manufacturing Στις 12/01/2015 πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στους χώρους της ΕΕ∆Ε εσπερίδα µε θέµα "Από το Κόστος Ποιότητας στα MUDA και το Lean Manufacturing", µε κύριο εισηγητή τον κ. Ανδρέα Τζόγιο BSc, MSc, CEng, SenMWeldI, QEng (WI) Σύµβουλο Επιχειρήσεων και συγγραφέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου του βιβλίου "Το Κόστος Της Ποιότητας". Η εσπερίδα αυτή ήταν η πρώτη σειράς εσπερίδων, εθελοντικής προσφοράς των µελών του Ελληνικού Φόρουµ Ποιότητας - ΕΦΠ, στα πλαίσια των εγκαινίων έναρξης της συνεργασίας µεταξύ του ΕΦΠ και του ΕΙ∆ΙΠ. Το θέµα της εσπερίδας πραγµατευόταν το σπάσιµο του µύθου ότι "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ", µέσα από µία τεκµηριωµένη και αξιόπιστη διαδικασία -χρήσης τόσο των εργαλείων της Ολικής Ποιότητας, όσο και αυτών του Lean Manufacturing. Με την ολοκλήρωση αυτής της εσπερίδας τεκµηριώθηκε ότι : Η "βελτίωση" στις επιχειρήσεις έχει ονοµατεπώνυµο - συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, καθώς και συγκεκριµένη διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη, έχει απλές και εύπεπτες διαδικασίες και δηµιουργεί οφέλη και µόνο οφέλη - δηλ. αξία µε διαφορά! Τα βασικά εργαλεία προσέγγισης για το σπάσιµο του προαναφερθέντος µύθου - αλλά και προσέγγισης της "βελτίωσης" µε δοµηµένο τρόπο της µετά ISO 9001 εποχής ήταν: α) ο Έλεγχος του Κόστους της Ποιότητας και β) η Βελτίωση του κόστους των απωλειών. Το (α) τεκµηριώθηκε ότι επιτυγχάνεται, εφαρµόζοντας ένα απλό και λειτουργικό σύστηµα Ελέγχου του Κόστους της Ποιότητας βασιζόµενο στην µεθοδολογία PAF (δηλ. έλεγχος των συντελεστών κόστους Πρόληψη, Εκτίµησης και Αποτυχιών) - µε οδηγό το BS 6143 (Part 1&2) και κατάλληλη στρατηγική βασιζόµενη στην πρόληψη των αστοχιών καθώς και στη βελτίωση της αλυσίδας ροής των αξιών (που αποτελεί τη βάση της φιλοσοφίας του LEAN Management) και κατάλληλη στρατηγική βασιζόµενη στην πρόληψη των αστοχιών. Το (β) τεκµηριώθηκε ότι επιτυγχάνεται, εφαρµόζοντας ένα απλό και αποτελεσµατικό σύστηµα Ελέγχου Μείωσης των Απωλειών - MUDA, µέσα από οργάνωση και διατήρηση της Ευταξίας των χώρων εργασίας (5S), µέσα από πολλές µικρές βελτιωτικές ενέργειες όπου δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι (KAIZEN), καθώς και µέσα από την αποµάκρυνση όλων των καλά κρυµµένων επικίνδυνων "υφάλων" και που δεν προσθέτουν αξία … και που συµβάλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων - δηλ. επίτευξη πολλών µε λίγους πόρους (LEAN Management). Το σηµαντικότερο εργαλείο για κάθε δράση "βελτίωσης" είναι η ίδια η "µέτρηση"… γιατί ... "Ότι µετριέται και βελτιώνεται και διαχειρίζεται" ! Η "βελτίωση" ξεκινάει πάντα µε την επίτευξη µικρών στόχων, από µέσα προς τα έξω, δηλ. πρώτα διερευνάτε η βελτίωση "τα του οίκου" και µετά "τα των άλλων" ! Η επιτυχία για "βελτίωση" εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό από την "ύπαρξη" κατάλληλης επιχειρηµατικής κουλτούρας, καθώς και κουλτούρας για την ποιότητα. Τέλος, µε την ολοκλήρωση της εισήγησης του θέµατος της εσπερίδας από τον κ. Ανδρέα Τζόγιο, επιβεβαιώθηκε µε δοµηµένα επιχειρήµατα, στοιχεία και παραδείγµατα κλπ ότι, ο προαναφερθείς µύθος πλέον δεν υφίσταται, δηλ. ο "Μύθος έσπασε" και ότι "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ". Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι η "ΠΟΙΟΤΗΤΑ" - εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αποτελεί πάντα τη βάση πάρα πολλών και καλά κρυµµένων κερδοφόρων επιχειρηµατικών ευκαιριών. Η επιτυχής αυτή εσπερίδα - στην οποία συµµετείχαν άνω των 70 ενδιαφερόµενοι από µεγάλη ποικιλία παραγωγικών κλάδων, ολοκληρώθηκε µε τις παρεµβάσεις καταξιωµένων επαγγελµατιών µε γνώσεις και εµπειρίες στο Κόστος της Ποιότητας που συµµετείχαν στο πάνελ των οµιλητών καθώς και µε γόνιµη και εποικοδοµητική συζήτηση και διάλογο των συµµετεχόντων υπό την διεύθυνση του κ. Ρόδιου Γαµβρού - Quality Leader στην Ελλάδα το 2007 και µε την συµµετοχή του κ. Α. Τζόγιου.Σηµειώνεται ότι η θεµατολογία αυτής της εσπερίδας αποτελεί την βάση άλλων επόµενων παρόµοιων οµιλιών που θα υλοποιούνται τακτικά στο πλαίσιο συνεργασίας του ΕΦΠ µε το ΕΙ∆ΙΠ/ΕΕ∆Ε, τα απογεύµατα κάθε πρώτης ∆ευτέρας κάθε µήνα, στους φιλόξενους χώρους της ΕΕ∆Ε. Συγκεκριµένα προαναγγέλλεται ότι για την ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 έχει προγραµµατιστεί η υλοποίηση εσπερίδας µε κύριο οµιλητή τον κ. Γεώργιο Γεωργακάκο, Μηχανικό – Εκπαιδευτικό, µε ευρύ πεδίο σπουδών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και εργασία σε Γερµανία, ΗΠΑ, Ρουµανία και Ελλάδα, συγγραφέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου του βιβλίου "Στατιστικός Έλεγχος ∆ιεργασίας" και κριτικός Αναγνώστης στα βιβλία "∆ειγµατοληψία" και "Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας" του ίδιου προγράµµατος, µέλος του ASQ (Senior) καθώς του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Θέµα της οµιλίας του κ. Γ. Γεωργακάκου θα είναι : "Συχνές Παρεξηγήσεις και Λάθη στην Χρήση της ∆ειγµατοληψίας στην Βιοµηχανία". Η εσπερίδα θα ολοκληρωθεί µε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε εξέχοντα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς, όπου θα γίνει ανοικτή συζήτηση µε τους συµµετέχοντες.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.