Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια;

Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια;

Οι κηλίδες που προέρχονται από λάδια είναι συνήθως δύσκολο να αφαιρεθούν, γιατί αντίθετα από άλλους ρύπους που περιορίζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος τα λάδια εισχωρούν βαθειά στην μάζα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεσή τους απαιτείται συνήθως η χρήση ενός δραστικού καταπλάσματος (πολτού, poultice). Υπάρχουν διάφορες συνταγές και τρόποι εφαρμογής τέτοιων πολτών, αλλά τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι περίπου τα ίδια.

Μια καλή σύνθεση καταπλάσματος για την αφαίρεση κηλίδων λαδιού περιλαμβάνει σόδα μαγειρικής (μπέϊκιν πάουντερ), λεπτή ζάχαρη ή αλεύρι και ασετόν και μοιάζει με κρέμα. Το μίγμα αυτό απλώνεται πάνω από την κηλίδα σε πάχος 5-6 mm και καλύπτεται με πλαστικό φύλλο που στερεώνεται γύρω-γύρω με ταινία στην επιφάνεια του σκυροδέματος.

Το κατάπλασμα πρέπει να παραμείνει ένα 24ωρο, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την επενέργεια του ασετόν στα ελαιώδη συστατικά και την δέσμευσή τους από τα απορροφητικά υλικά του πολτού. Αφού περάσουν 24 ώρες αφαιρείται το πλαστικό φύλλο και το κατάπλασμα αφήνεται να ξεραθεί. Κατά την φάση αυτή γίνεται η απορρόφηση των λαδιών από το σκυρόδεμα, οπότε, υπομονή!

Σε ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα σφραγιστικά υλικά επιφανειών σκυροδέματος είναι ευπαθή στο ασετόν. Εάν έχουν εφαρμοσθεί τέτοια υλικά θα πρέπει να εξετάζεται η ανθεκτικότητά τους στο ασετόν πριν αρχίσει μια τέτοια διαδικασία καθαρισμού.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1974. Ομότιμο μέλος ΤΕΕ από 20/03/2017 Ενασχόληση από το 1977 έως το 2017 με την μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κατείχε εργοληπτικό πτυχίο Δ' τάξεως ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ και Γ' τάξεως ΛΙΜ. Διεύθυνση του έργου σύνταξης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων, τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων και αναλύσεων τιμών κατά την περίοδο 2003-2006, που ανατέθηκε στο ΙΟΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου. Σύμβουλος του ΙΟΚ από το 2003 έως το 2010 επι θεμάτων προδιαγραφών, κανονισμών και κοστολογήσεων των Δημοσίων Εργων. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες του ΕΛΟΤ Από το 1998 έως σήμερα σύμβουλος της εταιρείας μελετών ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΑΕ. Από το 2010 administrator του www.e-archimedes.gr