Κατηγορία: Διάφορα κατασκευαστικά θέματα

FAQs επί διαφόρων κατασκευαστικών θεμάτων

Κατάλογος άρθρων

Σύνδεση πολλαπλών τζακιών σε κοινό καπναγωγό

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του καπναγωγού προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά μεταξύ εστίας και ακράιας άνω απόληξης, όπως και από τον όγκο του χώρου στον οποίο βρίσκεται το τζάκι, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ορθή διάσταση (ορθογωνική ή κυκλική) του κοινού καπναγωγού (βλπ. και πίνακα καθορισμού διαστάσεων). Τα τζάκια θα πρέπει να λειτουργούν όλα […]

Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια;

Πώς μπορεί να καθαριστεί μια επιφάνεια σκυροδέματος από σκούρες βαθειές κηλίδες που προέρχονται από λάδια; Οι κηλίδες που προέρχονται από λάδια είναι συνήθως δύσκολο να αφαιρεθούν, γιατί αντίθετα από άλλους ρύπους που περιορίζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος τα λάδια εισχωρούν βαθειά στην μάζα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεσή τους απαιτείται συνήθως η χρήση ενός δραστικού […]

Σελίδα 1 από 1