Κατηγορία: Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Κατάλογος άρθρων

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 ‰ υπέρ του ΤΕΕ

Εγκύκλιος 32 της Γεν. Γραμματείας Δημ. Εργων (αρ. πρωτ. Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463 / 14 – 11 – 2012)

Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα από την CEN – Κατάλογος Σεπτεμβρίου 2012

Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εκδίδονται διαρκώς από την CEN, που αφορούν προϊόντα και υλικά όλων των κατηγοριών και όχι μόνον του Τομέα Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) – ο κατάλογος περιλαμβάνει βεβαίως και ΠΔΚ. Ωστόσο στην χώρα μας εξακολουθούμε να συζητάμε και να προβληματιζόμαστε με το θέμα της μετάφρασης στην Ελληνική Προτύπων που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή (Εναρμονισμένα Πρότυπα), εδώ και αρκετά χρόνια …

ISO 50001: Συστήματα διαχείρισης της Ενέργειας‐Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης

Παρουσίαση του κ.  Νικ.  Δεπούντη, Μηχ. Μηχ/κού ΕΜΠ, Συμβούλου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητή ΕΣΥΔ, στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα “Διαχείριση Ποιότητας”, που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012

Επισημάνσεις του ΕΛΟΤ σχετικά με την προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ για τα Ευρωπαϊκά πρότυπα των ΠΔΚ

Επισημάνσεις του ΕΛΟΤ με αφορμή δελτίο τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με το οποίο ανακοινώθηκε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των δομικών υλικών.

Αναρτήθηκε στην ισοσελίδα του ΕΛΟΕ στις 14.09.12:  http://www.elot.gr/1088_ELL_HTML.aspx

Πλήρης πίνακας θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων (hEN)

Μέχρι σήμερα (ΣΕΠ 12) έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο 420 Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) και 58 ETAGs (European Technical Approvals Guidelines – Οδηγίες Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων), με την έκδοση 14 ΚΥΑ  ΥΠΑΝ/ΥΠΥΜΕΔΙ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ).

Πρότυπα ΕΝ: Φταίμε όλοι!

Γιατί βρίσκονται τα θέματα που αφορούν τα Πρότυπα και τις Προδιαγραφές στην χώρα μας εκεί που βρίσκονται;

Σχόλια στο από 03.09.12 Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ

Κάθε Ευρωπαϊκό Πρότυπο, στην τελική του μορφή, γίνεται γνωστό σε όλες τις χώρες – συγχρόνως ορίζεται και η ημερομηνία ενάρξεως της υποχρεωτικής εφαρμογής του. Αφήνεται γενικώς ένα χρονικό περιθώρια για την ενημερώση, αλλά και για την κατανάλωση των υπαρχόντων αποθεμάτων των υλικών που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του. Όλες αυτές οι προθεσμίες, που είχαν δοθεί για τα υλικά που έπρεπε να τηρούν τα Πρότυπα και να διαθέτουν σήμα CE για την κυκλοφορία τους στη αγορά, έχουν παρέλθει προ πολλού. Η χώρα μας είναι σχεδόν μονίμως παραβάτης …

Απόψεις του κ. Βαγγέλη Βαρδάκα για το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικά με τα Δομικά Υλικά

Ο κ. Βαγγέλης Βαρδάκας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης (CEN) και Διευθυντής στην Διεύθυνση Κανονιστικής Πολιτικής στην Γενική Διεύθυνση “Βιομηχανία και Επιχειρήσεις”, στην οποία επί δεκαετία περίπου προΐστατο της υπηρεσίας Δομικών Υλικών

Προσφυγή ΤΕΕ στο ΣτΕ κατά της ΚΥΑ περί υποχρεωτικής συμμόρφωσης των προϊόντων δομικών κατασκευών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ, με ημερομηνία 03/09/2012.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να στείλουν τα σχόλιά τους στην διεύθυνση pa@e-archimedes.gr

Σελίδα 2 από 4