Κατηγορία: Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Κατάλογος άρθρων

Έργα αντιστήριξης σε αστικό περιβάλλον

Παρουσίαση του κ. Χαράλαμπου Ζερβογιάννη, Δρ. Πολ. Μηχ. σε σεμινάριο του ΣΠΜΕ

Μηχανική συμπεριφορά του φλύσχη στον Ελληνικό χώρο

Η εργασία αφορά την διερεύνηση των καταπτώσεων πρανών οδικών έργων που είχαν διαμορφωθεί σε σχηματισμούς φλύσχη και έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Leeds της Bρετανίας.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng και Χρ. Γιάνναρος Π-Μ, MSc Eng , του ΚΕΔΕ.

Η μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμαστική φόρτιση εδάφους που έγινε ποτέ: Schwerbelastungskörper, Βερολίνο, 1941

Το ονομαζόμενο “βαρύ σώμα επιφόρτισης” (Schwerbelastungskörper) αποτελείται από συμπαγή μονόλιθο από σκυρόδεμα, κυλινδρικής διατομής, διαμέτρου 21 m, ο οποίος εκτείνεται 14 m πάνω από την στάθμη του εδάφους και 18 m υπογείως, η δε μάζα του ανέρχεται σε 12.650 ton.

Παραμένει μαρτυρία των μεγαλεπιβόλων έργων που σκόπευε να κατασκευάσει το Γ’ Ράϊχ στο Βερολίνο, υπό την διεύθυνση του Albert Speer.

Σύγκριση των μηχανικών χαρακτηριστικών διογκούμενων αργιλικών εδαφών από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Σομαλία

Εργαστηριακή διερεύνηση των φυσικών και τα μηχανικών χαρακτηριστικών διογκουμένων εδαφών σε έργα οδοποιίας στις χώρες αυτές, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα αποτελούμενη από τους Α. Σταματόπουλο, Π-Μ, Ι. Χριστοδουλιά, Γεωλόγο, MSc. Eng. και Χ. Γιάνναρο, Π-Μ, MSc, και παρουσιάσθηκε στο 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, Αμβούργο 1997.

Εφαρμογές οπλισμένης γης

Στην σύγχρονη εποχή, ο πρώτος που χρησιμοποίησε οπλισμένη γη για να κατασκευάσει τοίχο αντιστήριξης ήταν ο Γάλλος Αρχιτέκτονας Henri Vidal. Το 1963 κατοχύρωσε με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την μέθοδο Terre Armée, η οποία βασίζεται στις τριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των τενόντων και των κόκκων του εδαφικού υλικού.

Οργανα παρακολούθησης και μετρήσεων των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των κατασκευών

Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και του πεδίου εφαρμογής της μεγάλης ποικιλίας των υπαρχόντων οργάνων από τον κ. Πάρι Ξύστρη, Δ/ντή της εξειδικευμένης στον τομέα εταιρείας ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ

Κατασκευή χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λίμνης Οζερού της Ευρείας Παράκαμψης Αγρινίου

Παρουσίαση των γεωτεχνικών εργασιών που εκτελέσθηκαν στο υπόψη τμήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την κατασκευή των επιχωμάτων

Γεωτεχνικές δοκιμές – Μέτρηση συμπύκνωσης και υγρασίας

Παρουσίαση του κ. Αλεξ. Τσιώλη, Διπλ.Μηχ.Μετ.-Μετ. ΕΜΠ, ΥΔ Χημ.Μηχ. ΕΜΠ, Τεχνικού Δ/ντή της Hellenplan ΕΠΕ στο πλαίσιο σεμιναρίου του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ στην ενότητα “Γεωτεχνικές δοκιμές – Συμπυκνώσεις εδαφών – Μέθοδοι ελέγχου – Δοκιμές και αναλύσεις – Ελεγχος ποιοτητας”

Υδρογεωλογία και Υδροδυναμική των Πηγών

Ο κ. Κάρολος Μπεζές, Δρ. Γεωλόγος – Υδρογεωλόγος, παρουσιάζει τους μηχανισμούς λειτουργίας των αναβλύσεων υπογείων νερών

Ενδιαφέροντα άρθρα και εργασίες υδρογεωλογικού περιεχομένου μπορείτε να δείτε στο blog του κ. Μπεζέ στην διεύθυνση: https://www.blogger.com/profile/14499087226859629290

Σελίδα 2 από 4