Κατηγορία: Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Κατάλογος άρθρων

Τεχνολογία υποβιβασμού στάθμης υπογείων υδάτων σε λεπτές άμμους

Συγγραφέας G. Gärtner (1957) – Απόδοση στην Ελληνική Ι. Ε. Μαθιουδάκης, Η-Μ Μηχ/κος (2014)

Το κείμενο παραχωρήθηκε προς ανάρτηση στο www.e-archimedes.gr από την εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – Ο.Τ.Μ. ΑΤΕ (www.otmate.gr)

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2014, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του ΤΕΕ.

Εφαρμογές διογκωμένης πολυστερίνης (ΕPS) σε γεωτεχνικά έργα

Παρουσίαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης και του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περιλαμβάνονται στοιχεία από την κατασκευή ελεφρών επιχωμάτων στο τμήμα Σκάρφεια – Θερμοπύλες του άξονα ΠΑΘΕ

Αστοχίες Οδικών Επιχωμάτων λόγω ύπαρξης Διογκούμενης Αργίλου

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng και X. ΓΙΑΝΝΑΡΟ, MSc Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα διογκούμενα εδάφη στην κατασκευή και έδραση οδικών και σιδηροδρομικών επιχωμάτων.

Eφαρμογή κατεργασμένου θραυστού αμμοχαλίκου με τσιμέντο στην βάση και υπόβαση οδοστρώματος

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. A. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την σύνθεση και αξιολόγηση στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο.

Το κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικο (ΚΘΑ) εφαρμόσθηκε χωρίς επιτυχία σε τμήματα του άξονα ΠΑΘΕ κατά την δεκαετία του ’90, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, που η εφαρμογή του υπήρξε απολύτως επιτυχής.

Σχέσεις μεταξύ πρεσσιομέτρου και άλλων επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών για συνεκτικά εδάφη

Αξιολόγηση και συσχετισμός των αποτελεσμάτων του πρεσσιομέτρου με άλλες γνωστές επί τόπου δοκιμές καθώς και με αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών.

Εργασία των κ.κ. Χ. Γιάνναρου, Μ Sc. Πολ. Μηχ. και Ι. Χριστοδουλιά, MSc. Τεχνικού Γεωλόγου, της Δ/νσης Ερευνών Εδαφών του ΚΕΔΕ

Engineering Seismology lecture notes, parts I & II, by Prof. N.N. Ambraseys

Διαλέξεις Τεχνικής Σεισμολογίας (στην Αγγλική) του μεγάλου Ελληνα επιστήμονα Νικολάου Αμβράζη, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου (1929-2012)

Προβλήματα λόγω των διογκουμένων αργιλικών εδαφών του Θηβαϊκού Πεδίου, στο τμήμα χ.θ. 70+000 – 90+000 της Εθνικής Οδού κατά την δεκαετία του 1990

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ε. ΓΚΑΣΙΟ, Χημ. Μηχανικό και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1990 για τον για τον προσδιορισμό των διογκωτικών παραμέτρων του εδάφους η διερεύνηση των δυνατοτήτων η σταθεροποίησης με υδράσβεστο.

Σελίδα 3 από 4